Method: purchases.subscriptions.get

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Sprawdza, czy subskrypcja subskrypcji użytkownika jest ważna, i wyświetla się data ważności.

Żądanie HTTP

GET https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/purchases/subscriptions/{subscriptionId}/tokens/{token}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
packageName

string

Nazwa pakietu aplikacji, dla której została kupiona subskrypcja (na przykład „com.some.thing”).

subscriptionId

string

Identyfikator kupionej subskrypcji (np. „month001”).

token

string

Token podany na urządzeniu użytkownika w chwili zakupu subskrypcji.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu SubscriptionPurchase.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher