Method: monetization.subscriptions.delete

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Usuwa subskrypcję. Możesz usunąć subskrypcję tylko wtedy, gdy nigdy nie został opublikowany abonament podstawowy.

Żądanie HTTP

DELETE https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/subscriptions/{productId}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
packageName

string

Wymagany. aplikacja nadrzędna (nazwa pakietu) aplikacji, którą chcesz usunąć;

productId

string

Wymagany. Unikalny identyfikator produktu do usunięcia.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher