Method: monetization.subscriptions.create

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Tworzy nową subskrypcję. Nowo dodane abonamenty podstawowe pozostaną w wersji roboczej, dopóki ich nie aktywujesz.

Żądanie HTTP

POST https://androidpublisher.googleapis.com/androidpublisher/v3/applications/{packageName}/subscriptions

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
packageName

string

Wymagany. aplikacja nadrzędna (nazwa pakietu), dla której chcesz utworzyć subskrypcję; Musi być takie same jak pole packageName zasobu zasobów subskrypcji.

Parametry zapytania

Parametry
productId

string

Wymagany. Identyfikator subskrypcji. Wymagania dotyczące tego formatu znajdziesz w dokumentacji pola productId w zasobie subskrypcji.

regionsVersion

object (RegionsVersion)

Wymagany. Wersja dostępnych regionów, w których subskrypcja jest używana.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu Subscription.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję Subscription.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/androidpublisher