SubscriptionTaxAndComplianceSettings

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Szczegółowe informacje o podatkach, zasadach Google Play i przepisach dotyczących produktów objętych subskrypcją.

Zapis JSON
{
 "eeaWithdrawalRightType": enum (WithdrawalRightType),
 "taxRateInfoByRegionCode": {
  string: {
   object (RegionalTaxRateInfo)
  },
  ...
 }
}
Pola
eeaWithdrawalRightType

enum (WithdrawalRightType)

Klasyfikacja treści lub usług cyfrowych produktów rozpowszechnianych wśród użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Od tej klasyfikacji zależy prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w tym regionie. Więcej informacji znajdziesz w artykule w Centrum pomocy.

taxRateInfoByRegionCode

map (key: string, value: object (RegionalTaxRateInfo))

Mapowanie z kodu regionu do szczegółów stawki podatku. Klucze to kody regionów zdefiniowane w kodach Unicode i CLDR&quot.

Obiekt zawierający listę par "key": value. Przykład: { "name": "wrench", "mass": "1.3kg", "count": "3" }.