שלום Analytics Reporting API v4; מדריך למתחילים של PHP לאפליקציות אינטרנט

במדריך הזה מפורטים השלבים לגישה אל Analytics Reporting API v4.

‫1. הפעלת ה-API

על מנת להתחיל להשתמש ב-Analytics Reporting API v4, קודם צריך להשתמש בכלי ההגדרה, שמדריך אתכם ביצירת פרויקט במסוף Google API, הפעלת ה-API ויצירת פרטי כניסה.

הערה: כדי ליצור מזהה לקוח באינטרנט או לקוח של אפליקציה מותקנת, עליך להגדיר שם מוצר במסך ההסכמה. אם עדיין לא עשית זאת, תוצג לך בקשה להגדיר את מסך ההסכמה.

יצירת פרטי כניסה

 • פותחים את הדף 'פרטי כניסה'.
 • לוחצים על Create credentials ובוחרים באפשרות OAuth client ID.
 • בשדה Application type, בוחרים באפשרות Web application.
 • נותנים שם לquickstart של מזהה הלקוח ולוחצים על quickstart.
 • משאירים את השדה Authorized JavaScript sources (מקורות JavaScript מורשים) ריק, אין בהם צורך במדריך הזה.
 • מגדירים את מזהי ה-URI המורשים להפניה אוטומטית ל-http://localhost:8080/oauth2callback.php
 • לוחצים על יצירה.

בדף Credentials, לוחצים על מזהה הלקוח החדש שנוצר, לוחצים על Download JSON ושומרים אותו בתור client_secrets.json. תצטרכו אותו בהמשך המדריך.

2. התקנת ספריית הלקוח

אפשר לקבל את ספריית הלקוח של Google APIs עבור PHP באמצעות Composer:

composer require google/apiclient:^2.0

3. הגדרת הדוגמה

צריך ליצור שני קבצים:

 • index.php יהיה הדף הראשי שהמשתמש יבקר בו.
 • oauth2callback.php יטפל בתגובת OAuth 2.0

index.php

הקובץ הזה מכיל את הלוגיקה העיקרית לשליחת שאילתות בממשקי ה-API של Google Analytics ולהצגת התוצאות.

 • מעתיקים או מורידים את הקוד לדוגמה הראשון אל index.php.
 • צריך להחליף את הערך של VIEW_ID. בעזרת סייר החשבונות אפשר לאתר מזהה תצוגה מפורטת.
<?php

// Load the Google API PHP Client Library.
require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

session_start();

$client = new Google_Client();
$client->setAuthConfig(__DIR__ . '/client_secrets.json');
$client->addScope(Google_Service_Analytics::ANALYTICS_READONLY);


// If the user has already authorized this app then get an access token
// else redirect to ask the user to authorize access to Google Analytics.
if (isset($_SESSION['access_token']) && $_SESSION['access_token']) {
 // Set the access token on the client.
 $client->setAccessToken($_SESSION['access_token']);

 // Create an authorized analytics service object.
 $analytics = new Google_Service_AnalyticsReporting($client);

 // Call the Analytics Reporting API V4.
 $response = getReport($analytics);

 // Print the response.
 printResults($response);

} else {
 $redirect_uri = 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . '/oauth2callback.php';
 header('Location: ' . filter_var($redirect_uri, FILTER_SANITIZE_URL));
}


/**
 * Queries the Analytics Reporting API V4.
 *
 * @param service An authorized Analytics Reporting API V4 service object.
 * @return The Analytics Reporting API V4 response.
 */
function getReport($analytics) {

 // Replace with your view ID, for example XXXX.
 $VIEW_ID = "<REPLACE_WITH_VIEW_ID>";

 // Create the DateRange object.
 $dateRange = new Google_Service_AnalyticsReporting_DateRange();
 $dateRange->setStartDate("7daysAgo");
 $dateRange->setEndDate("today");

 // Create the Metrics object.
 $sessions = new Google_Service_AnalyticsReporting_Metric();
 $sessions->setExpression("ga:sessions");
 $sessions->setAlias("sessions");

 // Create the ReportRequest object.
 $request = new Google_Service_AnalyticsReporting_ReportRequest();
 $request->setViewId($VIEW_ID);
 $request->setDateRanges($dateRange);
 $request->setMetrics(array($sessions));

 $body = new Google_Service_AnalyticsReporting_GetReportsRequest();
 $body->setReportRequests( array( $request) );
 return $analytics->reports->batchGet( $body );
}


/**
 * Parses and prints the Analytics Reporting API V4 response.
 *
 * @param An Analytics Reporting API V4 response.
 */
function printResults($reports) {
 for ( $reportIndex = 0; $reportIndex < count( $reports ); $reportIndex++ ) {
  $report = $reports[ $reportIndex ];
  $header = $report->getColumnHeader();
  $dimensionHeaders = $header->getDimensions();
  $metricHeaders = $header->getMetricHeader()->getMetricHeaderEntries();
  $rows = $report->getData()->getRows();

  for ( $rowIndex = 0; $rowIndex < count($rows); $rowIndex++) {
   $row = $rows[ $rowIndex ];
   $dimensions = $row->getDimensions();
   $metrics = $row->getMetrics();
   for ($i = 0; $i < count($dimensionHeaders) && $i < count($dimensions); $i++) {
    print($dimensionHeaders[$i] . ": " . $dimensions[$i] . "\n");
   }

   for ($j = 0; $j < count($metrics); $j++) {
    $values = $metrics[$j]->getValues();
    for ($k = 0; $k < count($values); $k++) {
     $entry = $metricHeaders[$k];
     print($entry->getName() . ": " . $values[$k] . "\n");
    }
   }
  }
 }
}


oauth2callback.php

הקובץ הזה מטפל בתגובת OAuth 2.0. מעתיקים או מורידים את הקוד לדוגמה השני אל oauth2callback.php.

<?php

// Load the Google API PHP Client Library.
require_once __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

// Start a session to persist credentials.
session_start();

// Create the client object and set the authorization configuration
// from the client_secrets.json you downloaded from the Developers Console.
$client = new Google_Client();
$client->setAuthConfig(__DIR__ . '/client_secrets.json');
$client->setRedirectUri('http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . '/oauth2callback.php');
$client->addScope(Google_Service_Analytics::ANALYTICS_READONLY);

// Handle authorization flow from the server.
if (! isset($_GET['code'])) {
 $auth_url = $client->createAuthUrl();
 header('Location: ' . filter_var($auth_url, FILTER_SANITIZE_URL));
} else {
 $client->authenticate($_GET['code']);
 $_SESSION['access_token'] = $client->getAccessToken();
 $redirect_uri = 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . '/';
 header('Location: ' . filter_var($redirect_uri, FILTER_SANITIZE_URL));
}


‫4. הרצת הדוגמה

מריצים את הדוגמה באמצעות שרת אינטרנט שמוגדר לשרת PHP. אם אתם משתמשים ב-PHP 5.4 ואילך, תוכלו להשתמש בשרת האינטרנט המובנה לבדיקה של PHP על ידי הרצת הפקודה הבאה:

php -S localhost:8080 -t /path/to/sample

לאחר מכן נכנסים אל http://localhost:8080 בדפדפן.

כשתסיימו את השלבים האלה, הדגימה תייצר פלט של מספר הסשנים בשבעת הימים האחרונים עבור התצוגה המפורטת הנתונה.