Google Analytics 4 เป็นอนาคตของ Google Analytics และเป็นประสบการณ์เริ่มต้นสําหรับพร็อพเพอร์ตี้ใหม่ ดูวิธีย้ายข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ไปยัง Google Analytics 4

คําแนะนําในการย้ายข้อมูล

คําแนะนําในการย้ายข้อมูลแนวคิดการวัดผลทั่วไป เช่น การตั้งค่าแท็ก การดูหน้าเว็บเสมือน เหตุการณ์ เป็นต้น
เปิดใช้การรองรับ Google Analytics 4 ในแอปพลิเคชันโดยใช้ API ข้อมูลและผู้ดูแลระบบล่าสุด
ลดความซับซ้อนในการย้ายข้อมูลอีคอมเมิร์ซโดยใช้การติดตั้งใช้งานรายการเดียวสําหรับการวัดผลอีคอมเมิร์ซของ Universal Analytics และ Google Analytics 4
แหล่งข้อมูลการย้ายข้อมูลของ Universal Analytics