GA4 e-ticaret işlemine başlamadan önce (Etiket Yöneticisi)

Bu belgede, Etiket Yöneticisi'ni kullanırken Universal Analytics (UA) e-ticaret uygulamanızı benzer bir Google Analytics 4 (GA4) e-ticaret uygulamasına taşımak için yararlanabileceğiniz seçeneklere genel bir bakış sunulmaktadır.

Bilinmesi gerekenler

UA ile GA4 arasında etkinlik uyumluluğu ve çeviri

Google Analytics 4'e geçişi kolaylaştırmak için Etiket Yöneticisi, UA mülküne gönderilen GA4 etkinliklerini (tam tersi de geçerlidir) otomatik olarak çevirebilir. Ancak tüm etkinliklerin ve parametrelerin dönüştürülmesi mümkün olmayabilir. Bu nedenle, otomatik çeviriden yararlanırken yapmanız gereken davranışları, uyumsuzlukları ve dengeleri incelemeniz önemlidir.

Etkinlik uyumluluğu referansı bölümünü okuyun.

Taşıma seçeneği belirleme

Google Analytics 4, Google Analytics'in geleceğidir. Uzun vadede tüm Google Analytics özelliklerinden yararlanabilmeniz için uygulamanızı taşıyarak GA4'e e-ticaret etkinliklerini göndermeye başlamanız önerilir.

Seçenek seçerken dikkat edilmesi gereken başlıca noktalar şunlardır:

  • Mevcut Universal Analytics veri koleksiyonunuzda ve e-ticaret raporlarında değişiklik yapılıp yapılmamasının sizin için ne kadar önemli olduğu
  • GA4'e uzun vadede tam anlamıyla geçmek için ileride harcayacağınız zaman ile şimdi harcayacağınız zamanın kıyaslaması.
  • Google Analytics 4 mülküne tam anlamıyla geçmenin (ör. UA etkinliklerinden GA4 etkinliklerine geçiş) kısa vadede sizin için önemli olup olmadığı.

Sonuca dayalı taşıma seçenekleri

İstediğiniz sonuca en uygun taşıma rehberini belirlemek için aşağıdaki tabloyu kullanın:

Sonuç Temel Avantajlar/Dezavantajlar Neden bunu tercih etmelisiniz?
UA e-ticaret etkinlikleri gönderme

GA4'e veri göndermek için mevcut UA uygulamanızı kullanın.
Avantajı: Uygulaması kolaydır ve UA için toplanıp raporlanan e-ticaret verilerini değiştirmeye gerek kalmaz.

Dezavantajı: Bazı UA e-ticaret etkinlikleri GA4'te tanınmadığından GA4 e-ticaret raporları eksik olabilir.
GA4'ü kullanmaya başlamak istiyorsunuz ancak uzun vadeli, tam bir geçiş yapmaya hazır değilsiniz ve mevcut UA uygulamanızı değiştirmek istemiyorsunuz. Bu sayede etkinlikleri GA4 mülkünüze göndermek için mevcut Etiket Yöneticisi uygulamanızı kullanabilirsiniz.
GA4 e-ticaret etkinliklerini gönderme
(Önerilir)

GA4 etkinliklerini mevcut UA mülkünüze ve yeni GA4 mülkünüze uygulayıp gönderin.
Avantajları: GA4 e-ticaret raporları eksiksiz olarak hazırlanır ve uzun vadeli kullanıma hazır olursunuz.

Dezavantajları: UA etkinliklerinizi GA4 etkinliklerine taşımanız gerekir. Bazı GA4 e-ticaret etkinlikleri UA'da geçerli olmadığından raporlarınızda eksiklik olabilir.
Uzun vadeli kullanım için GA4'e geçiş yapmak istiyorsunuz ancak UA mülkünüzün veri almaya devam etmesini istiyorsunuz. Bu sayede, etkinlikleri UA mülkünüze de göndermek için tek bir Etiket Yöneticisi GA4 uygulaması kullanabilirsiniz.