Nhận trợ giúp về API Google Analytics

Nếu bạn không tìm thấy thông tin cần thiết trong tài liệu hoặc có một vấn đề cụ thể cần giải quyết, thì trang này sẽ giúp bạn tìm ra nơi phù hợp nhất để giải đáp thắc mắc của mình.

Đặt câu hỏi

Stack Overflow: google-analytics-api

Tài nguyên dành cho những người không phải nhà phát triển

Nếu bạn muốn mở rộng và tuỳ chỉnh Google Analytics nhưng không có tài nguyên phát triển, hãy truy cập vào trang Đối tác Google Marketing Platform để tìm hiểu về các đối tác mở rộng và tích hợp với Google Marketing Platform.

Để biết thông tin chung về các tính năng của Google Analytics, hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp Analytics.

Liên hệ với chúng tôi

Trong trường hợp vấn đề của bạn không có trong tài liệu công khai và không được trả lời trong các nhóm thảo luận, bạn có thể sử dụng Biểu mẫu yêu cầu hỗ trợ API Analytics để liên hệ với chuyên gia hỗ trợ API Google Analytics.

Yêu cầu về tính năng dành cho nhà phát triển

Bạn có yêu cầu về tính năng cho các tính năng dành cho nhà phát triển Google Analytics bao gồm Data API, API Quản trị, Measurement Protocol hoặc BigQuery Export không? Nếu vậy, chúng tôi rất muốn được nghe ý kiến của bạn!

Vấn đề của bạn sẽ được đóng mà không cần tương tác thêm nếu bạn gửi:
  • Báo cáo lỗi.
  • Yêu cầu về tính năng cho giao diện người dùng GA.
  • Mọi câu hỏi chung xung quanh giao diện người dùng GA hoặc các tính năng dành cho nhà phát triển.
  • Yêu cầu về tính năng không có tất cả thông tin bắt buộc.

Trước khi gửi yêu cầu về tính năng mới, hãy kiểm tra xem tính năng đó đã tồn tại trong danh sách vấn đề hiện có hay chưa. Nếu bạn thấy một vấn đề đã tồn tại, hãy nhớ nhấp vào nút +1 ở góc trên bên phải của vấn đề để giúp chúng tôi đánh giá số lượng người dùng quan tâm. Bạn cũng có thể thêm nhận xét kèm theo bất kỳ thông tin bổ sung nào.

Nếu danh sách các yêu cầu hiện có không bao gồm yêu cầu về tính năng của bạn, hãy gửi vấn đề mới. Hãy nhớ cung cấp tất cả các thông tin bắt buộc.

Mặc dù chúng tôi dự định xem xét ý kiến phản hồi của nhà phát triển, nhưng bạn không nên kỳ vọng chúng tôi sẽ trực tiếp cung cấp công cụ theo dõi này. Bạn cũng không nên chấp nhận tất cả các yêu cầu về tính năng.