Method: properties.fetchAutomatedGa4ConfigurationOptOut

Pobiera stan rezygnacji z automatycznej konfiguracji GA4 w usłudze w UA. Uwaga: nie ma to wpływu na usługę w GA4.

Żądanie HTTP

POST https://analyticsadmin.googleapis.com/v1alpha/properties:fetchAutomatedGa4ConfigurationOptOut

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Treść żądania

Treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
  "property": string
}
Pola
property

string

Wymagane. usłudze w UA, aby uzyskać stan rezygnacji; Pamiętaj, że to żądanie używa wewnętrznego identyfikatora usługi, a nie identyfikatora śledzenia podanego w formularzu UA-XXXXXX-YY. Format: properties/{internalWebPropertyId} Przykład: właściwości/1234

Treść odpowiedzi

Odpowiedź na pytanie o stan rezygnacji w automatycznym procesie konfiguracji GA4.

W przypadku powodzenia treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
  "optOut": boolean
}
Pola
optOut

boolean

Stan rezygnacji w usłudze w UA.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/analytics.edit