بررسی اجمالی پروتکل اندازه گیری

این مستندات برای Universal Analytics است. اگر از Google Analytics 4 استفاده می کنید، به پروتکل اندازه گیری (Google Analytics 4) مراجعه کنید.

پروتکل اندازه‌گیری Google Analytics به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد تا درخواست‌های HTTP برای ارسال داده‌های خام تعامل کاربر را مستقیماً به سرورهای Google Analytics ارسال کنند. این به توسعه دهندگان اجازه می دهد تا نحوه تعامل کاربران با کسب و کار خود را در تقریباً هر محیطی اندازه گیری کنند. سپس توسعه دهندگان می توانند از پروتکل اندازه گیری برای موارد زیر استفاده کنند:

  • اندازه گیری فعالیت کاربر در محیط های جدید.
  • رفتار آنلاین را به آفلاین گره بزنید.
  • داده ها را از مشتری و سرور ارسال کنید.

شروع شدن

در اینجا منابعی هستند که برای شروع به آن نیاز دارید: