ข้อมูลอ้างอิงพารามิเตอร์ Measurement Protocol

เอกสารนี้แสดงรายการพารามิเตอร์ทั้งหมดสําหรับ Measurement Protocol

 1. ทั่วไป
 2. ผู้ใช้
 3. เซสชัน
 4. แหล่งที่มาของการเข้าชม
 5. ข้อมูลระบบ
 6. Hit
 7. ข้อมูลเนื้อหา
 8. แอป
 9. เหตุการณ์
 10. อีคอมเมิร์ซ
 11. อีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพ
 12. การโต้ตอบทางสังคม
 13. ช่วงเวลา
 14. ข้อยกเว้น
 15. มิติข้อมูล / เมตริกที่กําหนดเอง

ทั่วไป

เวอร์ชันโปรโตคอล

ต้องระบุสําหรับ Hit ทุกประเภท

เวอร์ชันโปรโตคอล ค่าปัจจุบันคือ "1" การเปลี่ยนแปลงนี้จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถเข้ากันได้แบบย้อนหลังเท่านั้น

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
v ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: 1
ตัวอย่างการใช้งาน: v=1

รหัสติดตาม/ รหัสเว็บพร็อพเพอร์ตี้

ต้องระบุสําหรับ Hit ทุกประเภท

รหัสติดตาม / รหัสเว็บพร็อพเพอร์ตี้ โดยใช้รูปแบบ UA-XXXX-Y ข้อมูลที่รวบรวมทั้งหมดจะเชื่อมโยงกับรหัสนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
tid ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: UA-XXXX-Y
ตัวอย่างการใช้งาน: tid=UA-XXXX-Y

มาสก์ IP

ไม่บังคับ

เมื่อมีการมาสก์ ที่อยู่ IP ของผู้ส่งจะถูกมาสก์ เช่น IP จะมาสก์หากมีพารามิเตอร์ต่อไปนี้อยู่ในเพย์โหลด: &aip=, &aip=0 หรือ &aip=1

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
aip บูลีน ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: 1
ตัวอย่างการใช้งาน: aip=1

การปิดใช้การปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

ไม่บังคับ

ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อทําเครื่องหมายเหตุการณ์ว่าปิดใช้สําหรับการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ รวมถึงเหตุการณ์จากพร็อพเพอร์ตี้ที่มีการตั้งค่าที่อนุญาตให้ใช้การปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ด้วย เช่น หากมีการทําเครื่องหมายธุรกรรมให้ปิดใช้การปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ ระบบจะไม่ใช้ธุรกรรมนั้นเมื่อป้อนข้อมูลกลุ่มเป้าหมายรีมาร์เก็ตติ้งสําหรับ "ผู้ที่เคยซื้อ"

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
npa บูลีน ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: 1
ตัวอย่างการใช้งาน: npa=1

แหล่งข้อมูล

ไม่บังคับ

ระบุแหล่งข้อมูลของ Hit Hit ที่ส่งจาก analytics.js จะมีการตั้งค่าแหล่งข้อมูลเป็น "เว็บ" Hit ที่ส่งจาก SDK บนอุปกรณ์เคลื่อนที่รายการหนึ่งจะมีการตั้งค่าแหล่งข้อมูลเป็น "แอป"

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
ds ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: web
ตัวอย่างการใช้งาน: ds=web

ค่าตัวอย่าง: app
ตัวอย่างการใช้งาน: ds=app

ค่าตัวอย่าง: call center
ตัวอย่างการใช้งาน: ds=call%20center

ค่าตัวอย่าง: crm
ตัวอย่างการใช้งาน: ds=crm

เวลาในคิว

ไม่บังคับ

ใช้ในการรวบรวม Hit ออฟไลน์ / แบบ Lazy ค่านี้แสดงถึงเดลต้าเวลา (หน่วยเป็นมิลลิวินาที) ระหว่างเวลาที่รายงาน Hit กับเวลาที่ Hit ที่ส่ง ค่าต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0 ค่าที่มากกว่า 4 ชั่วโมงอาจทําให้ Hit ไม่ได้รับการประมวลผล

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
qt จำนวนเต็ม ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: 560
ตัวอย่างการใช้งาน: qt=560

ระบบป้องกันแคช

ไม่บังคับ

ใช้สําหรับส่งหมายเลขแบบสุ่มในคําขอ GET เพื่อให้เบราว์เซอร์และพร็อกซีไม่แคช Hit ที่ควรส่งเป็นพารามิเตอร์สุดท้ายของคําขอ เนื่องจากเราเห็นซอฟต์แวร์การกรองอินเทอร์เน็ตของบุคคลที่สามบางรายการเพิ่มพารามิเตอร์ไปยังคําขอ HTTP อย่างไม่ถูกต้อง ไม่ได้ใช้ค่านี้ในการรายงาน

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
z ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: 289372387623
ตัวอย่างการใช้งาน: z=289372387623

ผู้ใช้

Client ID

ไม่บังคับ

ต้องระบุข้อมูลในช่องนี้หากไม่ได้ระบุรหัสผู้ใช้ (uid) ในคําขอ ซึ่งจะระบุอินสแตนซ์ผู้ใช้ อุปกรณ์ หรือเบราว์เซอร์หนึ่งๆ เพื่อไม่ให้ระบุตัวบุคคลนั้นได้ สําหรับเว็บมักจะเป็นคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งที่มีวันหมดอายุ 2 ปี สําหรับแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การดําเนินการนี้จะสร้างขึ้นแบบสุ่มสําหรับแต่ละอินสแตนซ์ของการติดตั้งแอปพลิเคชัน ค่าในช่องนี้ควรเป็น UUID แบบสุ่ม (เวอร์ชัน 4) ตามที่อธิบายไว้ใน http://www.ietf.org/rfc/rfc4122.txt

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
cid ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: 35009a79-1a05-49d7-b876-2b884d0f825b
ตัวอย่างการใช้งาน: cid=35009a79-1a05-49d7-b876-2b884d0f825b

User ID

ไม่บังคับ

ต้องระบุข้อมูลในช่องนี้หากไม่ได้ระบุรหัสไคลเอ็นต์ (cid) ในคําขอ ตัวระบุนี้มีไว้เพื่อเป็นตัวระบุที่รู้จักสําหรับผู้ใช้ที่ผู้ใช้เจ้าของเว็บไซต์/ห้องสมุดระบุ ต้องไม่ใช่ PII (ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้) ค่าไม่ควรคงอยู่ในคุกกี้ Google Analytics หรือพื้นที่เก็บข้อมูลอื่นๆ ของ Analytics

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
uid ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: as8eknlll
ตัวอย่างการใช้งาน: uid=as8eknlll

เซสชัน

การควบคุมเซสชัน

ไม่บังคับ

ใช้สําหรับควบคุมระยะเวลาเซสชัน ค่า "start" จะบังคับให้เซสชันใหม่เริ่มต้นด้วย Hit นี้ และ "end" จะบังคับให้เซสชันปัจจุบันลงท้ายด้วย Hit นี้ และจะไม่สนใจค่าอื่นๆ ทั้งหมด

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
sc ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: start
ตัวอย่างการใช้งาน: sc=start

ค่าตัวอย่าง: end
ตัวอย่างการใช้งาน: sc=end

การลบล้าง IP

ไม่บังคับ

ที่อยู่ IP ของผู้ใช้ ซึ่งควรเป็นที่อยู่ IP ที่ถูกต้องในรูปแบบ IPv4 หรือ IPv6 ซึ่งจะลบข้อมูลระบุตัวบุคคลเสมือนว่ามีการใช้ &aip (การลบข้อมูลระบุ IP) แบบไม่ระบุตัวตนเสมอ

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
uip ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: 1.2.3.4
ตัวอย่างการใช้งาน: uip=1.2.3.4

การลบล้าง User Agent

ไม่บังคับ

User Agent ของเบราว์เซอร์ โปรดทราบว่า Google มีไลบรารีที่ใช้ระบุ User Agent จริง มืออาจสร้างตัวแทนของคุณเองได้ทุกเมื่อ

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
ua ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: Opera/9.80 (Windows NT 6.0) Presto/2.12.388 Version/12.14
ตัวอย่างการใช้งาน: ua=Opera%2F9.80%20%28Windows%20NT%206.0%29%20Presto%2F2.12.388%20Version%2F12.14

ลบล้างทางภูมิศาสตร์

ไม่บังคับ

สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของผู้ใช้ รหัสทางภูมิศาสตร์ควรเป็นรหัสประเทศแบบ 2 ตัวอักษรหรือรหัสเกณฑ์ที่แสดงถึงเมืองหรือภูมิภาค (ดู http://developers.google.com/analytics/devguides/collection/protocol/v1/geoid) พารามิเตอร์นี้จะมีผลบังคับเหนือกว่าตําแหน่งใดๆ ที่ได้จากที่อยู่ IP รวมถึงพารามิเตอร์การลบล้าง IP ด้วย โค้ดที่ไม่ถูกต้องจะส่งผลให้มีการตั้งค่ามิติข้อมูลทางภูมิศาสตร์เป็น "(not set)"

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
geoid ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: US
ตัวอย่างการใช้งาน: geoid=US

ค่าตัวอย่าง: 21137
ตัวอย่างการใช้งาน: geoid=21137

แหล่งที่มาของการเข้าชม

ผู้อ้างอิงเอกสาร

ไม่บังคับ

ระบุว่าแหล่งการอ้างอิงใดทําให้เกิดการเข้าชมเว็บไซต์ ค่านี้จะใช้ในการคํานวณแหล่งที่มาของการเข้าชมด้วย รูปแบบของค่านี้คือ URL

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
dr ข้อความ ไม่มี 2048 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: http://example.com
ตัวอย่างการใช้งาน: dr=http%3A%2F%2Fexample.com

ชื่อแคมเปญ

ไม่บังคับ

ระบุชื่อแคมเปญ

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
cn ข้อความ ไม่มี 100 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: (direct)
ตัวอย่างการใช้งาน: cn=%28direct%29

แหล่งที่มาของแคมเปญ

ไม่บังคับ

ระบุแหล่งที่มาของแคมเปญ

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
cs ข้อความ ไม่มี 100 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: (direct)
ตัวอย่างการใช้งาน: cs=%28direct%29

สื่อของแคมเปญ

ไม่บังคับ

ระบุสื่อของแคมเปญ

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
cm ข้อความ ไม่มี 50 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: organic
ตัวอย่างการใช้งาน: cm=organic

คีย์เวิร์ดระดับแคมเปญ

ไม่บังคับ

ระบุคีย์เวิร์ดของแคมเปญ

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
ck ข้อความ ไม่มี 500 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: Blue Shoes
ตัวอย่างการใช้งาน: ck=Blue%20Shoes

เนื้อหาของแคมเปญ

ไม่บังคับ

ระบุเนื้อหาของแคมเปญ

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
cc ข้อความ ไม่มี 500 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: content
ตัวอย่างการใช้งาน: cc=content

รหัสแคมเปญ

ไม่บังคับ

ระบุรหัสแคมเปญ

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
ci ข้อความ ไม่มี 100 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: ID
ตัวอย่างการใช้งาน: ci=ID

รหัส Google Ads

ไม่บังคับ

ระบุรหัสโฆษณา Google

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
gclid ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: CL6Q-OXyqKUCFcgK2goddQuoHg
ตัวอย่างการใช้งาน: gclid=CL6Q-OXyqKUCFcgK2goddQuoHg

รหัสโฆษณา Display ของ Google

ไม่บังคับ

ระบุรหัสโฆษณา Display ของ Google

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
dclid ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: d_click_id
ตัวอย่างการใช้งาน: dclid=d_click_id

ข้อมูลระบบ

ความละเอียดหน้าจอ

ไม่บังคับ

ระบุความละเอียดของหน้าจอ

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
sr ข้อความ ไม่มี 20 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: 800x600
ตัวอย่างการใช้งาน: sr=800x600

ขนาดวิวพอร์ต

ไม่บังคับ

ระบุพื้นที่ที่ดูได้ของเบราว์เซอร์ / อุปกรณ์

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
vp ข้อความ ไม่มี 20 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: 123x456
ตัวอย่างการใช้งาน: vp=123x456

การเข้ารหัสเอกสาร

ไม่บังคับ

ระบุชุดอักขระที่ใช้เข้ารหัสหน้าเว็บ / เอกสาร

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
de ข้อความ UTF-8 20 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: UTF-8
ตัวอย่างการใช้งาน: de=UTF-8

สีของหน้าจอ

ไม่บังคับ

ระบุความลึกของสีหน้าจอ

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
sd ข้อความ ไม่มี 20 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: 24-bits
ตัวอย่างการใช้งาน: sd=24-bits

ภาษาผู้ใช้

ไม่บังคับ

ระบุภาษา

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
ul ข้อความ ไม่มี 20 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: en-us
ตัวอย่างการใช้งาน: ul=en-us

เปิดใช้ Java

ไม่บังคับ

ระบุว่าเปิดใช้ Java หรือไม่

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
je บูลีน ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: 1
ตัวอย่างการใช้งาน: je=1

เวอร์ชัน Flash

ไม่บังคับ

ระบุเวอร์ชันของ Flash

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
fl ข้อความ ไม่มี 20 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: 10 1 r103
ตัวอย่างการใช้งาน: fl=10%201%20r103

Hit

ประเภท Hit

ต้องระบุสําหรับ Hit ทุกประเภท

ประเภทของ Hit ต้องเป็น "pageview", "screenview", "event", "transaction", "item", "social", "exception", "timing"

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
t ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: pageview
ตัวอย่างการใช้งาน: t=pageview

Hit ที่ไม่มีการโต้ตอบ

ไม่บังคับ

ระบุว่า Hit ถือเป็นการโต้ตอบ

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
ni บูลีน ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: 1
ตัวอย่างการใช้งาน: ni=1

ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหา

URL ตําแหน่งเอกสาร

ไม่บังคับ

ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อส่ง URL แบบเต็ม (ตําแหน่งเอกสาร) ของหน้าเว็บที่มีเนื้อหาอยู่ คุณสามารถใช้พารามิเตอร์ &dh และ &dp เพื่อลบล้างชื่อโฮสต์และเส้นทาง + ส่วนของการค้นหาในตําแหน่งเอกสารตามความเหมาะสม ไคลเอ็นต์ JavaScript จะระบุพารามิเตอร์นี้โดยใช้การเชื่อมโยงของ document.location.origin + document.location.pathname + document.location.search พารามิเตอร์ของเบราว์เซอร์ อย่าลืมนําการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ใช้หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ออกจาก URL (หากมี) สําหรับ Hit "pageview" ต้องระบุ &dl หรือทั้ง &dh และ &dp เพื่อให้ Hit ถูกต้อง

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
dl ข้อความ ไม่มี 2048 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: http://foo.com/home?a=b
ตัวอย่างการใช้งาน: dl=http%3A%2F%2Ffoo.com%2Fhome%3Fa%3Db

ชื่อโฮสต์ของเอกสาร

ไม่บังคับ

ระบุชื่อโฮสต์ที่โฮสต์เนื้อหา

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
dh ข้อความ ไม่มี 100 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: foo.com
ตัวอย่างการใช้งาน: dh=foo.com

เส้นทางเอกสาร

ไม่บังคับ

ส่วนเส้นทางของ URL หน้าเว็บ ควรขึ้นต้นด้วย "/" สําหรับ Hit "การดูหน้าเว็บ" ต้องระบุ &dl หรือทั้ง &dh และ &dp เพื่อให้ Hit ถูกต้อง

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
dp ข้อความ ไม่มี 2048 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: /foo
ตัวอย่างการใช้งาน: dp=%2Ffoo

ชื่อเอกสาร

ไม่บังคับ

ชื่อของหน้า / เอกสาร

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
dt ข้อความ ไม่มี 1,500 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: Settings
ตัวอย่างการใช้งาน: dt=Settings

ชื่อหน้าจอ

ต้องระบุสําหรับประเภท Hit การดูหน้าจอ

พารามิเตอร์นี้เป็นแบบไม่บังคับในผลิตภัณฑ์และบริการบนอินเทอร์เน็ต และจําเป็นต้องระบุในพร็อพเพอร์ตี้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่สําหรับ Hit การดูหน้าจอ ซึ่งใช้สําหรับ "ชื่อหน้าจอ" ของ Hit การดูหน้าจอ สําหรับพร็อพเพอร์ตี้เว็บ ค่าเริ่มต้นจะเป็น URL ที่ไม่ซ้ําของหน้าเว็บโดยใช้พารามิเตอร์ &dl ตามที่เป็นอยู่หรือประกอบจาก &dh และ &dp

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
cd ข้อความ ไม่มี 2048 ไบต์ การดูหน้าจอ
ค่าตัวอย่าง: High Scores
ตัวอย่างการใช้งาน: cd=High%20Scores

กลุ่มเนื้อหา

ไม่บังคับ

คุณมีการจัดกลุ่มเนื้อหาได้สูงสุด 5 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีดัชนีที่เกี่ยวข้องระหว่าง 1 ถึง 5 การจัดกลุ่มเนื้อหาแต่ละกลุ่มมีกลุ่มเนื้อหาได้สูงสุด 100 กลุ่ม ค่าของกลุ่มเนื้อหาคือลําดับชั้นที่คั่นด้วยเครื่องหมาย "/" ระบบจะนําเครื่องหมายทับและปิดท้ายทั้งหมดออก และเครื่องหมายทับที่ซ้ําๆ จะลดลงในเครื่องหมายทับเดียว เช่น "/a//b/" จะแปลงเป็น "a/b"

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
cg<groupIndex> ข้อความ ไม่มี 100 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: news/sports
ตัวอย่างการใช้งาน: cg1=news%2Fsports

รหัสลิงก์

ไม่บังคับ

รหัสขององค์ประกอบ DOM การคลิกที่ใช้อธิบายลิงก์หลายรายการกับ URL เดียวกันในรายงาน Analytics ในหน้าเว็บเมื่อเปิดใช้การระบุแหล่งที่มาลิงก์ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับพร็อพเพอร์ตี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
linkid ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: nav_bar
ตัวอย่างการใช้งาน: linkid=nav_bar

App

ชื่อแอปพลิเคชัน

ไม่บังคับ

ระบุชื่อแอปพลิเคชัน ช่องนี้จําเป็นสําหรับ Hit ใดๆ ที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแอป (เช่น เวอร์ชันแอป รหัสแอป หรือรหัสโปรแกรมติดตั้งแอป) สําหรับ Hit ที่ส่งไปยังเว็บพร็อพเพอร์ตี้ ช่องนี้เป็นข้อมูลที่ไม่บังคับ

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
an ข้อความ ไม่มี 100 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: My App
ตัวอย่างการใช้งาน: an=My%20App

รหัสแอปพลิเคชัน

ไม่บังคับ

ตัวระบุแอปพลิเคชัน

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
aid ข้อความ ไม่มี 150 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: com.company.app
ตัวอย่างการใช้งาน: aid=com.company.app

เวอร์ชันของแอปพลิเคชัน

ไม่บังคับ

ระบุเวอร์ชันแอปพลิเคชัน

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
av ข้อความ ไม่มี 100 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: 1.2
ตัวอย่างการใช้งาน: av=1.2

รหัสโปรแกรมติดตั้งแอปพลิเคชัน

ไม่บังคับ

ตัวระบุโปรแกรมติดตั้งแอปพลิเคชัน

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
aiid ข้อความ ไม่มี 150 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: com.platform.vending
ตัวอย่างการใช้งาน: aiid=com.platform.vending

กิจกรรม

หมวดหมู่เหตุการณ์

ต้องระบุสําหรับประเภท Hit เหตุการณ์

ระบุหมวดหมู่เหตุการณ์ ต้องระบุ

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
ec ข้อความ ไม่มี 150 ไบต์ เหตุการณ์
ค่าตัวอย่าง: Category
ตัวอย่างการใช้งาน: ec=Category

การทํางานของเหตุการณ์

ต้องระบุสําหรับประเภท Hit เหตุการณ์

ระบุการทํางานของเหตุการณ์ ต้องระบุ

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
ea ข้อความ ไม่มี 500 ไบต์ เหตุการณ์
ค่าตัวอย่าง: Action
ตัวอย่างการใช้งาน: ea=Action

ป้ายกํากับเหตุการณ์

ไม่บังคับ

ระบุป้ายกํากับเหตุการณ์

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
el ข้อความ ไม่มี 500 ไบต์ เหตุการณ์
ค่าตัวอย่าง: Label
ตัวอย่างการใช้งาน: el=Label

มูลค่าของเหตุการณ์

ไม่บังคับ

ระบุค่าเหตุการณ์ ค่าต้องไม่เป็นค่าลบ

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
ev จำนวนเต็ม ไม่มี ไม่มี เหตุการณ์
ค่าตัวอย่าง: 55
ตัวอย่างการใช้งาน: ev=55

อีคอมเมิร์ซ

รหัสธุรกรรม

ต้องระบุสําหรับประเภท Hit ของธุรกรรม
ต้องระบุสําหรับประเภท Hit สินค้า

ตัวระบุที่ไม่ซ้ํากันสําหรับธุรกรรม ค่านี้ควรเหมือนกันสําหรับทั้ง Hit ของธุรกรรมและ Hit ของสินค้าที่เชื่อมโยงกับธุรกรรมนั้นๆ

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
ti ข้อความ ไม่มี 500 ไบต์ ธุรกรรม, รายการ
ค่าตัวอย่าง: OD564
ตัวอย่างการใช้งาน: ti=OD564

แอฟฟิลิเอตของธุรกรรม

ไม่บังคับ

ระบุความเกี่ยวข้องหรือชื่อร้านค้า

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
ta ข้อความ ไม่มี 500 ไบต์ ธุรกรรม
ค่าตัวอย่าง: Member
ตัวอย่างการใช้งาน: ta=Member

รายได้จากธุรกรรม

ไม่บังคับ

ระบุรายได้ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับธุรกรรม โดยค่านี้ควรรวมค่าจัดส่งหรือภาษี

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
tr currency 0 ไม่มี ธุรกรรม
ค่าตัวอย่าง: 15.47
ตัวอย่างการใช้งาน: tr=15.47

การจัดส่งธุรกรรม

ไม่บังคับ

ระบุค่าจัดส่งรวมของธุรกรรม

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
ts currency 0 ไม่มี ธุรกรรม
ค่าตัวอย่าง: 3.50
ตัวอย่างการใช้งาน: ts=3.50

ภาษีธุรกรรม

ไม่บังคับ

ระบุภาษีทั้งหมดของธุรกรรม

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
tt currency 0 ไม่มี ธุรกรรม
ค่าตัวอย่าง: 11.20
ตัวอย่างการใช้งาน: tt=11.20

ชื่อรายการ

ต้องระบุสําหรับประเภท Hit สินค้า

ระบุชื่อสินค้า

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
in ข้อความ ไม่มี 500 ไบต์ รายการ
ค่าตัวอย่าง: Shoe
ตัวอย่างการใช้งาน: in=Shoe

ราคาสินค้า

ไม่บังคับ

ระบุราคาสําหรับสินค้า / หน่วยรายการเดียว

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
ip currency 0 ไม่มี รายการ
ค่าตัวอย่าง: 3.50
ตัวอย่างการใช้งาน: ip=3.50

จํานวนของรายการ

ไม่บังคับ

ระบุจํานวนสินค้าที่ซื้อ

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
iq จำนวนเต็ม 0 ไม่มี รายการ
ค่าตัวอย่าง: 4
ตัวอย่างการใช้งาน: iq=4

รหัสสินค้า

ไม่บังคับ

ระบุ SKU หรือโค้ดรายการ

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
ic ข้อความ ไม่มี 500 ไบต์ รายการ
ค่าตัวอย่าง: SKU47
ตัวอย่างการใช้งาน: ic=SKU47

หมวดหมู่รายการ

ไม่บังคับ

ระบุหมวดหมู่ของสินค้า

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
iv ข้อความ ไม่มี 500 ไบต์ รายการ
ค่าตัวอย่าง: Blue
ตัวอย่างการใช้งาน: iv=Blue

อีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพ

SKU ของผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับ

SKU ของผลิตภัณฑ์ ดัชนีผลิตภัณฑ์ต้องเป็นจํานวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สําหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
pr<productIndex>id ข้อความ ไม่มี 500 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: P12345
ตัวอย่างการใช้งาน: pr1id=P12345

ชื่อผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับ

ชื่อผลิตภัณฑ์ ดัชนีผลิตภัณฑ์ต้องเป็นจํานวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สําหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
pr<productIndex>nm ข้อความ ไม่มี 500 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: Android T-Shirt
ตัวอย่างการใช้งาน: pr1nm=Android%20T-Shirt

แบรนด์ผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับ

แบรนด์ที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ ดัชนีผลิตภัณฑ์ต้องเป็นจํานวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สําหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
pr<productIndex>br ข้อความ ไม่มี 500 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: Google
ตัวอย่างการใช้งาน: pr1br=Google

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับ

หมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ ดัชนีผลิตภัณฑ์ต้องเป็นจํานวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 พารามิเตอร์หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์อาจเป็นลําดับชั้น ใช้ / เป็นตัวคั่นเพื่อระบุลําดับชั้นได้สูงสุด 5 ระดับ สําหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
pr<productIndex>ca ข้อความ ไม่มี 500 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: Apparel
ตัวอย่างการใช้งาน: pr1ca=Apparel

ค่าตัวอย่าง: Apparel/Mens/T-Shirts
ตัวอย่างการใช้งาน: pr1ca=Apparel%2FMens%2FT-Shirts

ผลิตภัณฑ์ย่อย

ไม่บังคับ

ผลิตภัณฑ์ย่อย ดัชนีผลิตภัณฑ์ต้องเป็นจํานวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สําหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
pr<productIndex>va ข้อความ ไม่มี 500 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: Black
ตัวอย่างการใช้งาน: pr1va=Black

ราคาผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับ

ราคาต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ ดัชนีผลิตภัณฑ์ต้องเป็นจํานวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สําหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
pr<productIndex>pr currency ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: 29.20
ตัวอย่างการใช้งาน: pr1pr=29.20

จํานวนผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับ

จํานวนผลิตภัณฑ์ ดัชนีผลิตภัณฑ์ต้องเป็นจํานวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สําหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
pr<productIndex>qt จำนวนเต็ม ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: 2
ตัวอย่างการใช้งาน: pr1qt=2

รหัสคูปองผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับ

รหัสคูปองที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ ดัชนีผลิตภัณฑ์ต้องเป็นจํานวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สําหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
pr<productIndex>cc ข้อความ ไม่มี 500 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: SUMMER_SALE13
ตัวอย่างการใช้งาน: pr1cc=SUMMER_SALE13

ตําแหน่งผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับ

ตําแหน่งของผลิตภัณฑ์ในรายการหรือคอลเล็กชัน ดัชนีผลิตภัณฑ์ต้องเป็นจํานวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สําหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
pr<productIndex>ps จำนวนเต็ม ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: 2
ตัวอย่างการใช้งาน: pr1ps=2

มิติข้อมูลที่กําหนดเองของผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับ

มิติข้อมูลที่กําหนดเองระดับผลิตภัณฑ์ ซึ่งดัชนีมิติข้อมูลเป็นจํานวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 ดัชนีผลิตภัณฑ์ต้องเป็นจํานวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สําหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
pr<productIndex>cd<dimensionIndex> ข้อความ ไม่มี 150 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: Member
ตัวอย่างการใช้งาน: pr1cd2=Member

เมตริกที่กําหนดเองของผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับ

เมตริกที่กําหนดเองระดับผลิตภัณฑ์ที่มีดัชนีเมตริกเป็นจํานวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 ดัชนีผลิตภัณฑ์ต้องเป็นจํานวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สําหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
pr<productIndex>cm<metricIndex> จำนวนเต็ม ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: 28
ตัวอย่างการใช้งาน: pr1cm2=28

การดําเนินการของผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับ

บทบาทของผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ใน Hit หากไม่ระบุการทํางานของผลิตภัณฑ์ ระบบจะไม่สนใจคําจํากัดความของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มาพร้อมกับ Hit ต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ รายละเอียด คลิก เพิ่ม นําออก ชําระเงิน checkout_option การซื้อ การคืนเงิน สําหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
pa ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: detail
ตัวอย่างการใช้งาน: pa=detail

รหัสธุรกรรม

ไม่บังคับ

รหัสธุรกรรม ซึ่งเป็นพารามิเตอร์เพิ่มเติมที่ส่งได้เมื่อตั้งค่าการกระทําผลิตภัณฑ์เป็น "การซื้อ" หรือ "การคืนเงิน" สําหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
ti ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: T1234
ตัวอย่างการใช้งาน: ti=T1234

แอฟฟิลิเอต

ไม่บังคับ

ร้านค้าหรือบริษัทในเครือที่เกิดธุรกรรมนี้ ซึ่งเป็นพารามิเตอร์เพิ่มเติมที่ส่งได้เมื่อตั้งค่าการกระทําผลิตภัณฑ์เป็น "การซื้อ" หรือ "การคืนเงิน" สําหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
ta ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: Google Store
ตัวอย่างการใช้งาน: ta=Google%20Store

รายได้

ไม่บังคับ

มูลค่ารวมของธุรกรรม รวมถึงภาษีและค่าจัดส่ง หากไม่ส่ง ระบบจะคํานวณค่านี้โดยอัตโนมัติโดยใช้ช่องจํานวนผลิตภัณฑ์และราคาของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดใน Hit เดียวกัน ซึ่งเป็นพารามิเตอร์เพิ่มเติมที่ส่งได้เมื่อตั้งค่าการกระทําผลิตภัณฑ์เป็น "การซื้อ" หรือ "การคืนเงิน" สําหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
tr currency ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: 123.21
ตัวอย่างการใช้งาน: tr=123.21

ภาษี

ไม่บังคับ

ภาษีทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับธุรกรรม ซึ่งเป็นพารามิเตอร์เพิ่มเติมที่ส่งได้เมื่อตั้งค่าการกระทําผลิตภัณฑ์เป็น "การซื้อ" หรือ "การคืนเงิน" สําหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
tt currency ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: 10.78
ตัวอย่างการใช้งาน: tt=10.78

การจัดส่ง

ไม่บังคับ

ค่าจัดส่งที่เชื่อมโยงกับธุรกรรม ซึ่งเป็นพารามิเตอร์เพิ่มเติมที่ส่งได้เมื่อตั้งค่าการกระทําผลิตภัณฑ์เป็น "การซื้อ" หรือ "การคืนเงิน" สําหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
ts currency ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: 3.55
ตัวอย่างการใช้งาน: ts=3.55

รหัสคูปอง

ไม่บังคับ

คูปองธุรกรรมที่แลกด้วยธุรกรรม ซึ่งเป็นพารามิเตอร์เพิ่มเติมที่ส่งได้เมื่อตั้งค่าการกระทําผลิตภัณฑ์เป็น "การซื้อ" หรือ "การคืนเงิน" สําหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
tcc ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: SUMMER08
ตัวอย่างการใช้งาน: tcc=SUMMER08

รายการการดําเนินการของผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับ

รายการหรือคอลเล็กชันที่เกิดการทํางานของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นพารามิเตอร์เพิ่มเติมที่ส่งได้เมื่อตั้งค่าการกระทําผลิตภัณฑ์เป็น "รายละเอียด" หรือ "คลิก" สําหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
pal ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: Search Results
ตัวอย่างการใช้งาน: pal=Search%20Results

ขั้นตอนการชําระเงิน

ไม่บังคับ

หมายเลขขั้นตอนใน Funnel การชําระเงิน ซึ่งเป็นพารามิเตอร์เพิ่มเติมที่ส่งได้เมื่อตั้งค่าการทํางานของผลิตภัณฑ์เป็น "ชําระเงิน" สําหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
cos จำนวนเต็ม ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: 2
ตัวอย่างการใช้งาน: cos=2

ตัวเลือกขั้นตอนการชําระเงิน

ไม่บังคับ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการชําระเงิน ซึ่งเป็นพารามิเตอร์เพิ่มเติมที่ส่งได้เมื่อตั้งค่าการทํางานของผลิตภัณฑ์เป็น "ชําระเงิน" สําหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
col ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: Visa
ตัวอย่างการใช้งาน: col=Visa

ชื่อรายการการแสดงผลผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับ

รายการหรือคอลเล็กชันของผลิตภัณฑ์ ดัชนีรายการการแสดงผลต้องเป็นจํานวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สําหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
il<listIndex>nm ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: Search Results
ตัวอย่างการใช้งาน: il1nm=Search%20Results

SKU การแสดงผลของผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับ

รหัสผลิตภัณฑ์หรือ SKU ดัชนีรายการการแสดงผลต้องเป็นจํานวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 ดัชนีผลิตภัณฑ์ต้องเป็นจํานวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สําหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
il<listIndex>pi<productIndex>id ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: P67890
ตัวอย่างการใช้งาน: il1pi2id=P67890

ชื่อการแสดงผลของผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับ

ชื่อผลิตภัณฑ์ ดัชนีรายการการแสดงผลต้องเป็นจํานวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 ดัชนีผลิตภัณฑ์ต้องเป็นจํานวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สําหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
il<listIndex>pi<productIndex>nm ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: Android T-Shirt
ตัวอย่างการใช้งาน: il1pi2nm=Android%20T-Shirt

แบรนด์การแสดงผลของผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับ

แบรนด์ที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ ดัชนีรายการการแสดงผลต้องเป็นจํานวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 ดัชนีผลิตภัณฑ์ต้องเป็นจํานวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สําหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
il<listIndex>pi<productIndex>br ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: Google
ตัวอย่างการใช้งาน: il1pi2br=Google

หมวดหมู่การแสดงผลของผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับ

หมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์ ดัชนีรายการการแสดงผลต้องเป็นจํานวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 ดัชนีผลิตภัณฑ์ต้องเป็นจํานวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สําหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
il<listIndex>pi<productIndex>ca ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: Apparel
ตัวอย่างการใช้งาน: il1pi2ca=Apparel

รูปแบบการแสดงผลของผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับ

ผลิตภัณฑ์ย่อย ดัชนีรายการการแสดงผลต้องเป็นจํานวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 ดัชนีผลิตภัณฑ์ต้องเป็นจํานวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สําหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
il<listIndex>pi<productIndex>va ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: Black
ตัวอย่างการใช้งาน: il1pi2va=Black

ตําแหน่งการแสดงผลของผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับ

ตําแหน่งของผลิตภัณฑ์ในรายการหรือคอลเล็กชัน ดัชนีรายการการแสดงผลต้องเป็นจํานวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 ดัชนีผลิตภัณฑ์ต้องเป็นจํานวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สําหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
il<listIndex>pi<productIndex>ps จำนวนเต็ม ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: 2
ตัวอย่างการใช้งาน: il1pi2ps=2

ราคาการแสดงผลของผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับ

ราคาของผลิตภัณฑ์ ดัชนีรายการการแสดงผลต้องเป็นจํานวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 ดัชนีผลิตภัณฑ์ต้องเป็นจํานวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สําหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
il<listIndex>pi<productIndex>pr currency ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: 29.20
ตัวอย่างการใช้งาน: il1pi2pr=29.20

มิติข้อมูลที่กําหนดเองสําหรับการแสดงผลของผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับ

มิติข้อมูลที่กําหนดเองระดับผลิตภัณฑ์ ซึ่งดัชนีมิติข้อมูลเป็นจํานวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 ดัชนีรายการการแสดงผลต้องเป็นจํานวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 ดัชนีผลิตภัณฑ์ต้องเป็นจํานวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สําหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
il<listIndex>pi<productIndex>cd<dimensionIndex> ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: Member
ตัวอย่างการใช้งาน: il1pi2cd3=Member

เมตริกที่กําหนดเองของการแสดงผลผลิตภัณฑ์

ไม่บังคับ

เมตริกที่กําหนดเองระดับผลิตภัณฑ์ที่มีดัชนีเมตริกเป็นจํานวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 ดัชนีรายการการแสดงผลต้องเป็นจํานวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 ดัชนีผลิตภัณฑ์ต้องเป็นจํานวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สําหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
il<listIndex>pi<productIndex>cm<metricIndex> จำนวนเต็ม ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: 28
ตัวอย่างการใช้งาน: il1pi2cm3=28

รหัสโปรโมชัน

ไม่บังคับ

รหัสโปรโมชัน ดัชนีโปรโมชันต้องเป็นจํานวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สําหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
promo<promoIndex>id ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: SHIP
ตัวอย่างการใช้งาน: promo1id=SHIP

ชื่อโปรโมชัน

ไม่บังคับ

ชื่อของโปรโมชัน ดัชนีโปรโมชันต้องเป็นจํานวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สําหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
promo<promoIndex>nm ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: Free Shipping
ตัวอย่างการใช้งาน: promo1nm=Free%20Shipping

ครีเอทีฟโฆษณาโปรโมชัน

ไม่บังคับ

ครีเอทีฟโฆษณาที่เชื่อมโยงกับโปรโมชัน ดัชนีโปรโมชันต้องเป็นจํานวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สําหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
promo<promoIndex>cr ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: Shipping Banner
ตัวอย่างการใช้งาน: promo1cr=Shipping%20Banner

ตําแหน่งโปรโมชัน

ไม่บังคับ

ตําแหน่งของครีเอทีฟโฆษณา ดัชนีโปรโมชันต้องเป็นจํานวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200 สําหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
promo<promoIndex>ps ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: banner_slot_1
ตัวอย่างการใช้งาน: promo1ps=banner_slot_1

การดําเนินการของโปรโมชัน

ไม่บังคับ

ระบุบทบาทของโปรโมชันที่รวมอยู่ใน Hit หากไม่ได้ระบุการกระทําของโปรโมชัน ระบบจะถือว่าการดําเนินการ "เริ่มต้น" เป็นโปรโมชันเริ่มต้น หากต้องการวัดผู้ใช้ ให้คลิกโปรโมชันซึ่งตั้งค่าเป็น "promo_click" สําหรับ analytics.js ต้องติดตั้งปลั๊กอินอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มประสิทธิภาพก่อนใช้ช่องนี้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
promoa ข้อความ ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: click
ตัวอย่างการใช้งาน: promoa=click

รหัสสกุลเงิน

ไม่บังคับ

หากมี จะแสดงสกุลเงินท้องถิ่นสําหรับค่าสกุลเงินของธุรกรรมทั้งหมด ค่าควรเป็นรหัสสกุลเงิน ISO 4217 ที่ถูกต้อง

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
cu ข้อความ ไม่มี 10 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: EUR
ตัวอย่างการใช้งาน: cu=EUR

การโต้ตอบในโซเชียล

โซเชียลเน็ตเวิร์ก

ต้องระบุสําหรับประเภท Hit โซเชียล

ระบุโซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น Facebook หรือ Google Plus

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
sn ข้อความ ไม่มี 50 ไบต์ โซเชียล
ค่าตัวอย่าง: facebook
ตัวอย่างการใช้งาน: sn=facebook

การกระทําในโซเชียล

ต้องระบุสําหรับประเภท Hit โซเชียล

ระบุการกระทําที่เป็นการโต้ตอบทางสังคม เช่น ใน Google Plus เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม +1 การกระทําในโซเชียลจะเป็น "บวก"

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
sa ข้อความ ไม่มี 50 ไบต์ โซเชียล
ค่าตัวอย่าง: like
ตัวอย่างการใช้งาน: sa=like

เป้าหมายการกระทําในโซเชียล

ต้องระบุสําหรับประเภท Hit โซเชียล

ระบุเป้าหมายของการโต้ตอบทางโซเชียล โดยทั่วไปค่านี้จะเป็น URL แต่เป็นข้อความใดก็ได้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
st ข้อความ ไม่มี 2048 ไบต์ โซเชียล
ค่าตัวอย่าง: http://foo.com
ตัวอย่างการใช้งาน: st=http%3A%2F%2Ffoo.com

ช่วงเวลา

หมวดหมู่ระยะเวลาของผู้ใช้

ต้องระบุสําหรับประเภท Hit ช่วงเวลา

ระบุหมวดหมู่ช่วงเวลาของผู้ใช้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
utc ข้อความ ไม่มี 150 ไบต์ ช่วงเวลา
ค่าตัวอย่าง: category
ตัวอย่างการใช้งาน: utc=category

ชื่อตัวแปรระยะเวลาของผู้ใช้

ต้องระบุสําหรับประเภท Hit ช่วงเวลา

ระบุตัวแปรระยะเวลาของผู้ใช้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
utv ข้อความ ไม่มี 500 ไบต์ ช่วงเวลา
ค่าตัวอย่าง: lookup
ตัวอย่างการใช้งาน: utv=lookup

เวลาของผู้ใช้

ต้องระบุสําหรับประเภท Hit ช่วงเวลา

ระบุค่าระยะเวลาของผู้ใช้ ค่าจะอยู่ในหน่วยมิลลิวินาที

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
utt จำนวนเต็ม ไม่มี ไม่มี ช่วงเวลา
ค่าตัวอย่าง: 123
ตัวอย่างการใช้งาน: utt=123

ป้ายกํากับระยะเวลาของผู้ใช้

ไม่บังคับ

ระบุป้ายกํากับระยะเวลาของผู้ใช้

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
utl ข้อความ ไม่มี 500 ไบต์ ช่วงเวลา
ค่าตัวอย่าง: label
ตัวอย่างการใช้งาน: utl=label

เวลาในการโหลดหน้าเว็บ

ไม่บังคับ

ระบุเวลาที่ใช้ในการโหลดหน้าเว็บ ค่าจะอยู่ในหน่วยมิลลิวินาที

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
plt จำนวนเต็ม ไม่มี ไม่มี ช่วงเวลา
ค่าตัวอย่าง: 3554
ตัวอย่างการใช้งาน: plt=3554

เวลา DNS

ไม่บังคับ

ระบุเวลาที่ใช้ในการค้นหา DNS ค่านี้มีหน่วยเป็นมิลลิวินาที

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
dns จำนวนเต็ม ไม่มี ไม่มี ช่วงเวลา
ค่าตัวอย่าง: 43
ตัวอย่างการใช้งาน: dns=43

เวลาดาวน์โหลดหน้าเว็บ

ไม่บังคับ

ระบุเวลาที่ใช้ในการดาวน์โหลดหน้าเว็บ ค่าจะอยู่ในหน่วยมิลลิวินาที

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
pdt จำนวนเต็ม ไม่มี ไม่มี ช่วงเวลา
ค่าตัวอย่าง: 500
ตัวอย่างการใช้งาน: pdt=500

เวลาในการตอบกลับการเปลี่ยนเส้นทาง

ไม่บังคับ

ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนเส้นทาง ค่าจะอยู่ในหน่วยมิลลิวินาที

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
rrt จำนวนเต็ม ไม่มี ไม่มี ช่วงเวลา
ค่าตัวอย่าง: 500
ตัวอย่างการใช้งาน: rrt=500

เวลาเชื่อมต่อ TCP

ไม่บังคับ

ระบุเวลาที่ใช้ในการสร้างการเชื่อมต่อ TCP ค่าจะอยู่ในหน่วยมิลลิวินาที

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
tcp จำนวนเต็ม ไม่มี ไม่มี ช่วงเวลา
ค่าตัวอย่าง: 500
ตัวอย่างการใช้งาน: tcp=500

เวลาในการตอบกลับของเซิร์ฟเวอร์

ไม่บังคับ

ระบุเวลาที่เซิร์ฟเวอร์ตอบสนองหลังจากการเชื่อมต่อ ค่าจะอยู่ในหน่วยมิลลิวินาที

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
srt จำนวนเต็ม ไม่มี ไม่มี ช่วงเวลา
ค่าตัวอย่าง: 500
ตัวอย่างการใช้งาน: srt=500

เวลาในการโต้ตอบ DOM

ไม่บังคับ

ระบุเวลาที่ใช้สําหรับ Docs.readyState เป็น "อินเทอร์แอกทีฟ" ค่าจะอยู่ในหน่วยมิลลิวินาที

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
dit จำนวนเต็ม ไม่มี ไม่มี ช่วงเวลา
ค่าตัวอย่าง: 500
ตัวอย่างการใช้งาน: dit=500

เวลาที่ใช้ในการโหลดเนื้อหา

ไม่บังคับ

ระบุเวลาที่เหตุการณ์ DOMContentLoaded เริ่มทํางาน ค่าจะอยู่ในหน่วยมิลลิวินาที

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
clt จำนวนเต็ม ไม่มี ไม่มี ช่วงเวลา
ค่าตัวอย่าง: 500
ตัวอย่างการใช้งาน: clt=500

ข้อยกเว้น

คําอธิบายข้อยกเว้น

ไม่บังคับ

ระบุคําอธิบายของข้อยกเว้น

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
exd ข้อความ ไม่มี 150 ไบต์ ข้อยกเว้น
ค่าตัวอย่าง: DatabaseError
ตัวอย่างการใช้งาน: exd=DatabaseError

ข้อยกเว้นร้ายแรงหรือไม่

ไม่บังคับ

ระบุว่าข้อยกเว้นร้ายแรงหรือไม่

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
exf บูลีน 1 ไม่มี ข้อยกเว้น
ค่าตัวอย่าง: 0
ตัวอย่างการใช้งาน: exf=0

มิติข้อมูล / เมตริกที่กําหนดเอง

มิติข้อมูลที่กําหนดเอง

ไม่บังคับ

มิติข้อมูลที่กําหนดเองแต่ละรายการมีดัชนีที่เกี่ยวข้อง มีมิติข้อมูลที่กําหนดเองได้สูงสุด 20 รายการ (200 รายการสําหรับบัญชี Analytics 360) ดัชนีมิติข้อมูลต้องเป็นจํานวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
cd<dimensionIndex> ข้อความ ไม่มี 150 ไบต์ ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: Sports
ตัวอย่างการใช้งาน: cd1=Sports

เมตริกที่กําหนดเอง

ไม่บังคับ

เมตริกที่กําหนดเองแต่ละรายการมีดัชนีที่เกี่ยวข้อง มีเมตริกที่กําหนดเองได้สูงสุด 20 รายการ (200 รายการสําหรับบัญชี Analytics 360) ดัชนีเมตริกต้องเป็นจํานวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 200

พารามิเตอร์ ประเภทค่า ค่าเริ่มต้น ความยาวสูงสุด ประเภท Hit ที่รองรับ
cm<metricIndex> number ไม่มี ไม่มี ทั้งหมด
ค่าตัวอย่าง: 47
ตัวอย่างการใช้งาน: cm1=47