เพิ่ม gtag.js ลงในเว็บไซต์

แท็ก Google (gtag.js) เป็นเฟรมเวิร์กการติดแท็ก JavaScript และ API ที่ช่วยให้คุณส่งข้อมูลเหตุการณ์ไปยัง Google Analytics, Google Ads และ Google Marketing Platform ได้ หน้านี้จะอธิบายวิธีใช้ gtag.js เพื่อกําหนดค่าเว็บไซต์สําหรับ Google Analytics โปรดอ่านคู่มือสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ gtag.js สําหรับเอกสารเกี่ยวกับ gtag.js ทั่วไป (ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง)

ติดตั้งแท็ก Google

หากต้องการติดตั้งแท็ก Google ให้คัดลอกโค้ดต่อไปนี้และวางไว้ต่อจากแท็ก <head> ในหน้าทุกหน้าของเว็บไซต์ทันที แทนที่ GA_TRACKING_ID ด้วยรหัสของพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics ที่ต้องการส่งข้อมูล คุณต้องการเพียงข้อมูลโค้ดเดียวต่อหน้า

<!-- Google tag (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){window.dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
</script>

ข้อมูลโค้ดนี้จะโหลดไลบรารี gtag.js, สร้าง GA_TRACKING_ID เป็นรหัสพร็อพเพอร์ตี้เริ่มต้นของ Google Analytics และส่ง Hit การดูหน้าเว็บไปยัง Google Analytics

ปิดใช้การวัดการดูหน้าเว็บ

ลักษณะการทํางานเริ่มต้นของข้อมูลโค้ดนี้คือการส่ง Hit การดูหน้าเว็บไปยัง Google Analytics ซึ่งเป็นลักษณะการทํางานในกรณีส่วนใหญ่ การดูหน้าเว็บ จะบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเพิ่มข้อมูลโค้ดในแต่ละหน้าของเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม หากไม่ต้องการให้ข้อมูลโค้ดส่ง Hit การดูหน้าเว็บไปยัง Google Analytics ให้ตั้งค่าพารามิเตอร์ send_page_view เป็น false

gtag('config', 'GA_TRACKING_ID', { 'send_page_view': false });

กําหนดค่าพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics เพิ่มเติม

โดยค่าเริ่มต้น ข้อมูลโค้ดจะกําหนดค่าพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics รายการเดียว หากต้องการกําหนดค่าพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics รายการที่ 2 ด้วยรหัสติดตาม GA_TRACKING_ID_2 ให้เพิ่มคําสั่ง config เพิ่มเติม

gtag('config', 'GA_TRACKING_ID_2');