הוספת gtag.js לאתר

Google Tag (gtag.js) הוא מסגרת תיוג JavaScript ו-API שמאפשרת לשלוח נתוני אירועים ל-Google Analytics, ל-Google Ads ול-Google Marketing Platform. בדף הזה נסביר איך להשתמש ב-gtag.js כדי להגדיר אתר ל-Google Analytics. לתיעוד כללי של gtag.js (כלומר, שאינן ספציפיות למוצרים), קראו את המדריך למפתחים בנושא gtag.js.

התקנה של Google Tag

כדי להטמיע את Google Tag, צריך להעתיק את הקוד הבא ולהדביק אותו מיד אחרי התג <head> בכל דף באתר. מחליפים את GA_TRACKING_ID במזהה של נכס Google Analytics שאליו רוצים לשלוח נתונים. צריך להוסיף קטע קוד אחד בלבד לכל דף.

<!-- Google tag (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){window.dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());

  gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
</script>

קטע הקוד טוען את ספריית gtag.js, מגדיר את GA_TRACKING_ID כמזהה ברירת המחדל של הנכס ב-Google Analytics ושולח היט צפייה בדף אל Google Analytics.

השבתת המדידה של צפיות בדף

התנהגות ברירת המחדל של קטע הקוד הזה היא שליחת היט של צפייה בדף אל Google Analytics. זו ההתנהגות הרצויה ברוב המקרים. צפיות בדפים מתועדות באופן אוטומטי לאחר הוספת קטע הקוד לכל דף באתר. עם זאת, אם לא רוצים שקטע הקוד ישלח ל-Google Analytics היט של צפייה בדף, צריך להגדיר את הפרמטר send_page_view כ-false:

gtag('config', 'GA_TRACKING_ID', { 'send_page_view': false });

הגדרת נכסים נוספים ב-Google Analytics

כברירת מחדל, קטע הקוד מגדיר נכס יחיד ב-Google Analytics. כדי להגדיר נכס Google Analytics שני עם המזהה לצורכי מעקב GA_TRACKING_ID_2, מוסיפים עוד פקודת config:

gtag('config', 'GA_TRACKING_ID_2');