analytics.js'nin İşleyiş Şekli

analytics.js ile ölçmeniz gereken neredeyse her şey, ga() komut sırası kullanılarak yapılabilir. Bu kılavuzda, komut sırasının ne olduğu, nasıl çalıştığı ve kullanıcı etkileşimlerini ölçmek için komutların nasıl çalıştırılacağı açıklanmaktadır.

ga komut sırası

Google Analytics etiketi, "komut sırası" olarak bilinen genel bir ga işlevini tanımlar. Bu komut sırası, hemen aldığı komutları çalıştırmak yerine analytics.js kitaplığı tam olarak yüklenene kadar yürütmeyi geciktiren bir kuyruğa eklediği için komut sırası olarak adlandırılır.

JavaScript'te işlevler de nesnedir, yani özellik içerebilirler. Google Analytics etiketi, bir q özelliğini ga işlev nesnesinde boş bir dizi olarak tanımlar. analytics.js kitaplığının yüklenmesinden önce ga() işlevi çağrıldığında, ga() işlevine iletilen bağımsız değişkenler listesi q dizisinin sonuna eklenir.

Örneğin, Google Analytics etiketini çalıştırdıktan sonra ga.q içeriğini hemen konsola kaydederseniz, ga() işlevine zaten aktarılmış olan iki bağımsız değişken grubunu içeren, iki öğe uzunluğunda bir dizi görürsünüz:

console.log(ga.q);

// Outputs the following:
// [
//   ['create', 'UA-XXXXX-Y', 'auto'],
//   ['send', 'pageview']
// ]

analytics.js kitaplığı yüklendikten sonra ga.q dizisinin içeriğini inceler ve her komutu sırayla yürütür. Bunun ardından, ga() işlevi yeniden tanımlanır. Böylece, sonraki tüm çağrılar hemen yürütülür.

Bu kalıp, geliştiricilerin analytics.js kitaplığının yüklenme işleminin tamamlanıp tamamlanmadığı konusunda endişelenmelerine gerek kalmadan ga() komut kuyruğunu kullanmasına olanak tanır. Eşzamansız kodun çoğu karmaşıklığını soyutlayan basit ve eşzamanlı görünümlü bir arayüz sağlar.

Sıraya komut ekleme

ga() komut sırasına yapılan tüm çağrılar ortak bir imzayı paylaşır. İlk parametre olan "command", belirli bir analytics.js yöntemini tanımlayan bir dizedir. Ek parametreler, söz konusu yönteme aktarılan bağımsız değişkenlerdir.

Belirli bir komutun belirttiği yöntem, create gibi genel bir yöntem veya ga nesnesindeki bir yöntem ya da send gibi izleyici nesne üzerindeki bir örnek yöntemi olabilir. ga() komut kuyruğu tanımadığı bir komut alırsa bu komutu yoksayar ve neredeyse hiçbir zaman hataya yol açmayacağı için ga() işlevine yapılan çağrılar çok güvenli hale gelir.

Komut sırası aracılığıyla yürütülebilecek tüm komutların kapsamlı listesi için ga() komut sırası referansını inceleyin.

Komut parametreleri

Çoğu analytics.js komutu (ve ilgili yöntemleri), parametreleri birkaç farklı biçimde kabul eder. Bunun amacı, sık kullanılan alanları belirli yöntemlere iletmeyi kolaylaştırmaktır.

Örnek olarak, Google Analytics etiketindeki iki komutu ele alalım:

ga('create', 'UA-XXXXX-Y', 'auto');
ga('send', 'pageview');

İlk komutta create; trackingId, cookieDomain ve name alanlarının isteğe bağlı olarak ikinci, üçüncü ve dördüncü parametre olarak belirtilmesini kabul eder. send komutu, isteğe bağlı hitType saniyelik bir parametreyi kabul eder.

Tüm komutlar, herhangi bir alanı belirtmek için de kullanılabilecek son bir fieldsObject parametresini kabul eder. Örneğin, etikette yer alan yukarıdaki iki komut şu şekilde yeniden yazılabilir:

ga('create', {
  trackingId: 'UA-XXXXX-Y',
  cookieDomain: 'auto'
});
ga('send', {
  hitType: 'pageview'
});

Her bir komutta izin verilen isteğe bağlı parametrelerin kapsamlı bir listesini görmek için ga() komut sırası referansına bakın.

Sonraki adımlar

Bu kılavuzu okuduktan sonra, komutların analytics.js ile nasıl çalıştırılacağı ve komut sırasının nasıl çalıştığı hakkında iyi bir fikir edinmiş olmanız gerekir. Bir sonraki kılavuzda izleyici nesnelerin nasıl oluşturulacağı ele alınacaktır.