การเปิดใช้โฆษณาทดสอบ

คู่มือนี้อธิบายวิธีรับโฆษณาทดสอบในการผสานรวมโฆษณา สิ่งสำคัญคือคุณต้องใช้โฆษณาทดสอบในระหว่างการพัฒนา เพื่อที่คุณจะสามารถคลิกโฆษณาโดยไม่เรียกเก็บเงินจากผู้ลงโฆษณา Google หากคุณคลิกโฆษณามากเกินไปโดยที่ไม่อยู่ในโหมดทดสอบ บัญชีของคุณก็มีความเสี่ยงที่จะถูกเรียกเก็บเงินเนื่องจากมีกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง

คุณรับโฆษณาทดสอบได้ 2 วิธีดังนี้

 1. ใช้หน่วยโฆษณาสาธิตของ Google

 2. ใช้หน่วยโฆษณาของคุณเองและเปิดใช้โหมดทดสอบ

หน่วยโฆษณาสาธิต

วิธีที่เร็วที่สุดในการทำการทดสอบคือการใช้หน่วยโฆษณาเดโมของ Google หน่วยโฆษณาเหล่านี้จะไม่เชื่อมโยงกับบัญชี AdMob ดังนั้น บัญชีของคุณจึงไม่มีความเสี่ยงที่จะสร้างการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องเมื่อใช้หน่วยโฆษณาเหล่านี้

ต่อไปนี้คือหน่วยโฆษณาสาธิตที่ชี้ไปยังครีเอทีฟโฆษณาทดสอบที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละรูปแบบ

Android

รูปแบบโฆษณา รหัสหน่วยโฆษณาตัวอย่าง
แบนเนอร์ ca-app-pub-3940256099942544/6300978111
โฆษณาคั่นระหว่างหน้า ca-app-pub-3940256099942544/1033173712
โฆษณาที่มีการให้รางวัล ca-app-pub-3940256099942544/5224354917

iOS

รูปแบบโฆษณา รหัสหน่วยโฆษณาตัวอย่าง
แบนเนอร์ ca-app-pub-3940256099942544/2934735716
โฆษณาคั่นระหว่างหน้า ca-app-pub-3940256099942544/4411468910
โฆษณาที่มีการให้รางวัล ca-app-pub-3940256099942544/1712485313

เปิดใช้อุปกรณ์ทดสอบ (โหมดทดสอบ)

หากคุณต้องการทำการทดสอบที่เข้มงวดมากขึ้นกับโฆษณาที่มีรูปลักษณ์เหมือนจริง คุณสามารถกำหนดค่าอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ทดสอบและใช้รหัสหน่วยโฆษณาของคุณเองที่สร้างไว้ใน UI ของ AdMob คุณสามารถเพิ่มอุปกรณ์ทดสอบใน UI ของ AdMob หรือใช้ SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google แบบเป็นโปรแกรม

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเพิ่มอุปกรณ์ของคุณเป็นอุปกรณ์ทดสอบ

เพิ่มอุปกรณ์ทดสอบใน UI ของ AdMob

ใช้ UI ของ AdMob สำหรับวิธีง่ายๆ แบบไม่เป็นโปรแกรมในการเพิ่มอุปกรณ์ทดสอบ และทดสอบบิลด์ใหม่หรือแอปที่มีอยู่ ดูวิธีการ

เพิ่มอุปกรณ์ทดสอบแบบเป็นโปรแกรม

ถ้าต้องการทดสอบโฆษณาในแอปในระหว่างการพัฒนา ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อลงทะเบียนอุปกรณ์ทดสอบแบบเป็นโปรแกรม

 1. โหลดแอปที่ผสานรวมกับโฆษณาและส่งคำขอโฆษณา

 2. ตรวจสอบคอนโซลเพื่อหาข้อความที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:

  Android

   I/Ads: Use RequestConfiguration.Builder.setTestDeviceIds(Arrays.asList("33BE2250B43518CCDA7DE426D04EE231"))
   to get test ads on this device."
   

  iOS

   <Google> To get test ads on this device, set:
   GADMobileAds.sharedInstance.requestConfiguration.testDeviceIdentifiers = @[ @"2077ef9a63d2b398840261c8221a0c9b" ];
   

  คัดลอกรหัสอุปกรณ์ทดสอบไปยังคลิปบอร์ด

 3. แก้ไขโค้ดเพื่อตั้งค่ารหัสอุปกรณ์ทดสอบผ่าน SetRequestConfiguration โดยทำดังนี้

   // Set a sample device ID of 2077ef9a63d2b398840261c8221a0c9b
   firebase::gma::RequestConfiguration request_configuration =
    firebase::gma::GetRequestConfiguration();
   request_configuration.test_device_ids.push_back("2077ef9a63d2b398840261c8221a0c9b");
   firebase::gma::SetRequestConfiguration(request_configuration);
  
 4. เรียกใช้แอปอีกครั้ง หากโฆษณาเป็นโฆษณา Google คุณจะเห็นป้ายกำกับโหมดทดสอบตรงกลางที่ด้านบนของโฆษณา (แบนเนอร์ โฆษณาคั่นระหว่างหน้า หรือโฆษณาที่มีการให้รางวัล)

คลิกโฆษณาที่มีป้ายกำกับโหมดทดสอบนี้ได้อย่างปลอดภัย คำขอ การแสดงผล และ การคลิกโฆษณาในโหมดทดสอบจะไม่แสดงในรายงานของบัญชี

การทดสอบกับสื่อกลาง

หน่วยโฆษณาสาธิตของ Google จะแสดงเฉพาะโฆษณา Google เท่านั้น หากต้องการทดสอบการกำหนดค่าสื่อกลาง คุณต้องใช้วิธีการเปิดใช้อุปกรณ์ทดสอบ

โฆษณาที่ใช้สื่อกลางจะไม่แสดงป้ายกำกับโหมดทดสอบ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าได้เปิดใช้โหมดทดสอบสำหรับเครือข่ายสื่อกลางแต่ละเครือข่ายแล้ว เพื่อให้เครือข่ายเหล่านี้ไม่แจ้งบัญชีของคุณว่ามีกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คู่มือสื่อกลางของแต่ละเครือข่าย

หากคุณไม่แน่ใจว่าอะแดปเตอร์เครือข่ายโฆษณาสื่อกลางมีโหมดทดสอบหรือไม่ คุณควรหลีกเลี่ยงการคลิกโฆษณาจากเครือข่ายนั้นในระหว่างการพัฒนา คุณใช้เมธอด ResponseInfo::mediation_adapter_class_name() กับรูปแบบโฆษณาใดก็ได้เพื่อดูว่าเครือข่ายโฆษณาใดแสดงโฆษณาปัจจุบันอยู่