การเปิดใช้โฆษณาทดสอบ

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

คู่มือนี้จะอธิบายวิธีรับโฆษณาทดสอบในการผสานรวมโฆษณา คุณจําเป็นต้องใช้โฆษณาทดสอบระหว่างการพัฒนาเพื่อให้สามารถคลิกโฆษณาเหล่านั้นได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากผู้ลงโฆษณา Google หากคุณคลิกโฆษณามากเกินไปโดยที่ไม่อยู่ในโหมดทดสอบ คุณจะมีความเสี่ยงที่บัญชีจะถูกแจ้งว่าไม่เหมาะสมเนื่องจากมีกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง

การรับโฆษณาทดสอบทําได้ 2 วิธี ดังนี้

 1. ใช้หน่วยโฆษณาสาธิตของ Google

 2. ใช้หน่วยโฆษณาของคุณเองและเปิดใช้โหมดทดสอบ

หน่วยโฆษณาสาธิต

วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการเปิดใช้การทดสอบคือการใช้หน่วยโฆษณาสาธิตที่ Google ให้ไว้ หน่วยโฆษณาเหล่านี้ไม่ได้เชื่อมโยงกับบัญชี AdMob จึงไม่มีความเสี่ยงที่บัญชีของคุณจะทําให้เกิดการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องเมื่อใช้หน่วยโฆษณาเหล่านี้

ต่อไปนี้คือหน่วยโฆษณาสาธิตที่ชี้ไปยังครีเอทีฟโฆษณาทดสอบเฉพาะสําหรับแต่ละรูปแบบ

Android

รูปแบบโฆษณา ตัวอย่างรหัสหน่วยโฆษณา
แบนเนอร์ ca-app-pub-3940256099942544/6300978111
โฆษณาคั่นระหว่างหน้า ca-app-pub-3940256099942544/1033173712
มีการให้รางวัล ca-app-pub-3940256099942544/5224354917

iOS

รูปแบบโฆษณา ตัวอย่างรหัสหน่วยโฆษณา
แบนเนอร์ ca-app-pub-3940256099942544/2934735716
โฆษณาคั่นระหว่างหน้า ca-app-pub-3940256099942544/4411468910
มีการให้รางวัล ca-app-pub-3940256099942544/1712485313

เปิดใช้อุปกรณ์ทดสอบ (โหมดทดสอบ)

หากต้องการทําการทดสอบที่เข้มงวดขึ้นด้วยโฆษณาที่มีลักษณะเหมือนจริง คุณสามารถกําหนดค่าอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ทดสอบและใช้รหัสหน่วยโฆษณาของตัวเองที่สร้างไว้ใน UI ของ AdMob ได้แล้ว คุณสามารถเพิ่มอุปกรณ์ทดสอบใน UI ของ AdMob หรือโดยใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google ก็ได้

ทําตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเพิ่มอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ทดสอบ

เพิ่มอุปกรณ์ทดสอบใน AdMob UI

สําหรับวิธีง่ายๆ แบบไม่เป็นโปรแกรมในการเพิ่มอุปกรณ์ทดสอบและทดสอบบิลด์ใหม่หรือแอปที่มีอยู่ ให้ใช้ UI ของ AdMob ดูวิธีการ

เพิ่มอุปกรณ์ทดสอบแบบเป็นโปรแกรม

หากต้องการทดสอบโฆษณาในแอปขณะพัฒนา ให้ทําตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อ ลงทะเบียนอุปกรณ์ทดสอบแบบเป็นโปรแกรม

 1. โหลดแอปที่ผสานรวมโฆษณาแล้วส่งคําขอโฆษณา

 2. หาข้อความที่มีลักษณะต่อไปนี้ในคอนโซล

  Android

   I/Ads: Use RequestConfiguration.Builder.setTestDeviceIds(Arrays.asList("33BE2250B43518CCDA7DE426D04EE231"))
   to get test ads on this device."
   

  iOS

   <Google> To get test ads on this device, set:
   GADMobileAds.sharedInstance.requestConfiguration.testDeviceIdentifiers = @[ @"2077ef9a63d2b398840261c8221a0c9b" ];
   

  คัดลอกรหัสอุปกรณ์ทดสอบไปยังคลิปบอร์ด

 3. แก้ไขโค้ดเพื่อตั้งค่ารหัสอุปกรณ์ทดสอบผ่าน SetRequestConfiguration

   // Set a sample device ID of 2077ef9a63d2b398840261c8221a0c9b
   firebase::gma::RequestConfiguration request_configuration =
    firebase::gma::GetRequestConfiguration();
   request_configuration.test_device_ids.push_back("2077ef9a63d2b398840261c8221a0c9b");
   firebase::gma::SetRequestConfiguration(request_configuration);
  
 4. เรียกใช้แอปอีกครั้ง หากโฆษณาเป็นโฆษณา Google คุณจะเห็นป้ายกํากับโหมดทดสอบ อยู่ตรงกลางของโฆษณา (แบนเนอร์ โฆษณาคั่นระหว่างหน้า หรือโฆษณาที่มีการให้รางวัล) โดยทําดังนี้

โฆษณาที่มีป้ายกํากับโหมดทดสอบนี้สามารถคลิกได้อย่างปลอดภัย คําขอ การแสดงผล และการคลิกโฆษณาในโหมดทดสอบจะไม่แสดงในรายงานของบัญชี

การทดสอบด้วยสื่อกลาง

หน่วยโฆษณาสาธิตของ Google จะแสดงโฆษณาของ Google เท่านั้น หากต้องการทดสอบการกําหนดค่าสื่อกลาง คุณต้องใช้วิธีการเปิดใช้อุปกรณ์ทดสอบ

โฆษณาที่ใช้สื่อกลางจะไม่แสดงผลป้ายกํากับโหมดทดสอบ คุณมีหน้าที่ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้โหมดทดสอบสําหรับเครือข่ายสื่อกลางแต่ละเครือข่ายแล้ว เพื่อให้เครือข่ายเหล่านี้ไม่แจ้งบัญชีของคุณเกี่ยวกับกิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือสื่อกลางของแต่ละเครือข่าย

หากคุณไม่แน่ใจว่าอะแดปเตอร์เครือข่ายโฆษณาสื่อกลางมีโหมดทดสอบหรือไม่ คุณไม่ควรคลิกโฆษณาจากเครือข่ายนั้นในระหว่างการพัฒนา คุณใช้เมธอด ResponseInfo::mediation_adapter_class_name() กับรูปแบบโฆษณาใดก็ได้เพื่อดูว่าเครือข่ายโฆษณาใดแสดงโฆษณาปัจจุบัน