מודעות מתגמלות

מודעות מתגמלות באמצעותן אפשר להעניק למשתמשים פריטים מתוך האפליקציה בתמורה לאינטראקציה עם מודעות וידאו, מודעות התנסות באפליקציה וסקרים.

דרישות מוקדמות

ביצוע בדיקות תמיד באמצעות מודעות בדיקה

כשיוצרים ובודקים את האפליקציות, חשוב להשתמש במודעות בדיקה ולא במודעות פעילות בסביבת הייצור. אם לא תעשה זאת, ייתכן שהחשבון שלך יושעה.

הדרך הקלה ביותר לטעון מודעות בדיקה היא באמצעות המזהה הייעודי של יחידת מודעות לבדיקה למודעות מתגמלות ב-Android:

ca-app-pub-3940256099942544/5224354917

היא הוגדרה במיוחד להחזרת מודעות בדיקה לכל בקשה, וניתן להשתמש בה באפליקציות שלכם בזמן תכנות, בדיקה וניפוי באגים. הקפידו להחליף אותה במזהה יחידת המודעות שלכם לפני פרסום האפליקציה.

רוצים לדעת איך מודעות הבדיקה ב-Mobile Ads SDK פועלות במאמר מודעות בדיקה?

טעינת אובייקט של מודעה מתגמלת

מודעות מתגמלות נטענות על ידי קריאה לשיטה load() הסטטית במחלקה RewardedAd והעברת הערך RewardedAdLoadCallback. בדרך כלל עושים את זה בשיטה onCreate() של Activity. שימו לב שבדומה לקריאות חוזרות (callback) של טעינת פורמטים אחרים, RewardedAdLoadCallback משתמש ב-LoadAdError כדי לספק פרטים על שגיאות ברמת דיוק גבוהה יותר.

Java

import com.google.android.gms.ads.rewarded.RewardedAd;

public class MainActivity extends Activity {
 private RewardedAd rewardedAd;
 private final String TAG = "MainActivity";

 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  AdRequest adRequest = new AdRequest.Builder().build();
  RewardedAd.load(this, "ca-app-pub-3940256099942544/5224354917",
   adRequest, new RewardedAdLoadCallback() {
    @Override
    public void onAdFailedToLoad(@NonNull LoadAdError loadAdError) {
     // Handle the error.
     Log.d(TAG, loadAdError.toString());
     rewardedAd = null;
    }

    @Override
    public void onAdLoaded(@NonNull RewardedAd ad) {
     rewardedAd = ad;
     Log.d(TAG, "Ad was loaded.");
    }
  });
 }
}

Kotlin

class MainActivity : AppCompatActivity() {

 private var rewardedAd: RewardedAd? = null
 private final var TAG = "MainActivity"

 override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  super.onCreate(savedInstanceState)
  setContentView(R.layout.activity_main)
  var adRequest = AdRequest.Builder().build()
  RewardedAd.load(this,"ca-app-pub-3940256099942544/5224354917", adRequest, object : RewardedAdLoadCallback() {
   override fun onAdFailedToLoad(adError: LoadAdError) {
    Log.d(TAG, adError?.toString())
    rewardedAd = null
   }

   override fun onAdLoaded(ad: RewardedAd) {
    Log.d(TAG, "Ad was loaded.")
    rewardedAd = ad
    }
  })
 }
}

הגדרת FullScreenContentCallback

FullScreenContentCallback מטפל באירועים שקשורים להצגת RewardedAd. לפני שמציגים את RewardedAd, חשוב להגדיר את הקריאה החוזרת באופן הבא:

Java

rewardedAd.setFullScreenContentCallback(new FullScreenContentCallback() {
 @Override
 public void onAdClicked() {
  // Called when a click is recorded for an ad.
  Log.d(TAG, "Ad was clicked.");
 }

  @Override
 public void onAdDismissedFullScreenContent() {
  // Called when ad is dismissed.
  // Set the ad reference to null so you don't show the ad a second time.
  Log.d(TAG, "Ad dismissed fullscreen content.");
  rewardedAd = null;
 }

 @Override
 public void onAdFailedToShowFullScreenContent(AdError adError) {
  // Called when ad fails to show.
  Log.e(TAG, "Ad failed to show fullscreen content.");
  rewardedAd = null;
 }

 @Override
 public void onAdImpression() {
  // Called when an impression is recorded for an ad.
  Log.d(TAG, "Ad recorded an impression.");
 }

 @Override
 public void onAdShowedFullScreenContent() {
  // Called when ad is shown.
  Log.d(TAG, "Ad showed fullscreen content.");
 }
});

Kotlin

rewardedAd?.fullScreenContentCallback = object: FullScreenContentCallback() {
 override fun onAdClicked() {
  // Called when a click is recorded for an ad.
  Log.d(TAG, "Ad was clicked.")
 }

 override fun onAdDismissedFullScreenContent() {
  // Called when ad is dismissed.
  // Set the ad reference to null so you don't show the ad a second time.
  Log.d(TAG, "Ad dismissed fullscreen content.")
  rewardedAd = null
 }

 override fun onAdFailedToShowFullScreenContent(adError: AdError?) {
  // Called when ad fails to show.
  Log.e(TAG, "Ad failed to show fullscreen content.")
  rewardedAd = null
 }

 override fun onAdImpression() {
  // Called when an impression is recorded for an ad.
  Log.d(TAG, "Ad recorded an impression.")
 }

 override fun onAdShowedFullScreenContent() {
  // Called when ad is shown.
  Log.d(TAG, "Ad showed fullscreen content.")
 }
}

הצגת המודעה

כשמציגים מודעה מתגמלת, צריך להשתמש באובייקט OnUserEarnedRewardListener כדי לטפל באירועי תגמול.

Java

if (rewardedAd != null) {
 Activity activityContext = MainActivity.this;
 rewardedAd.show(activityContext, new OnUserEarnedRewardListener() {
  @Override
  public void onUserEarnedReward(@NonNull RewardItem rewardItem) {
   // Handle the reward.
   Log.d(TAG, "The user earned the reward.");
   int rewardAmount = rewardItem.getAmount();
   String rewardType = rewardItem.getType();
  }
 });
} else {
 Log.d(TAG, "The rewarded ad wasn't ready yet.");
}

Kotlin

rewardedAd?.let { ad ->
 ad.show(this, OnUserEarnedRewardListener { rewardItem ->
  // Handle the reward.
  val rewardAmount = rewardItem.amount
  val rewardType = rewardItem.type
  Log.d(TAG, "User earned the reward.")
 })
} ?: run {
 Log.d(TAG, "The rewarded ad wasn't ready yet.")
}

[אופציונלי] אימות קריאות חוזרות (callback) לאימות בצד השרת (SSV)

באפליקציות שנדרשת עבורן נתונים נוספים באימות בצד השרת, יש להשתמש בתכונת הנתונים המותאמים אישית של המודעות המתגמלות. כל ערך מחרוזת שמוגדר באובייקט של מודעה מתגמלת מועבר לפרמטר השאילתה custom_data של הקריאה החוזרת (SSV). אם לא הוגדר ערך לנתונים מותאמים אישית, ערך הפרמטר של השאילתה custom_data לא יופיע בקריאה החוזרת של ה-SSV.

דוגמת הקוד הבאה ממחישה איך להגדיר נתונים מותאמים אישית לאובייקט של מודעה מתגמלת לפני שמבקשים מודעה.

Java

RewardedAd.load(MainActivity.this, "ca-app-pub-3940256099942544/5354046379",
  new AdRequest.Builder().build(), new RewardedAdLoadCallback() {
 @Override
 public void onAdLoaded(RewardedAd ad) {
  Log.d(TAG, "Ad was loaded.");
  rewardedAd = ad;
  ServerSideVerificationOptions options = new ServerSideVerificationOptions
    .Builder()
    .setCustomData("SAMPLE_CUSTOM_DATA_STRING")
    .build();
  rewardedAd.setServerSideVerificationOptions(options);
 }
 @Override
 public void onAdFailedToLoad(LoadAdError loadAdError) {
   Log.d(TAG, loadAdError.toString());
   rewardedAd = null;
 }
});

Kotlin

RewardedAd.load(this, "ca-app-pub-3940256099942544/5354046379",
  AdRequest.Builder().build(), object : RewardedAdLoadCallback() {
 override fun onAdLoaded(ad: RewardedAd) {
  Log.d(TAG, "Ad was loaded.")
  rewardedInterstitialAd = ad
  val options = ServerSideVerificationOptions.Builder()
    .setCustomData("SAMPLE_CUSTOM_DATA_STRING")
    .build()
  rewardedAd.setServerSideVerificationOptions(options)
 }

 override fun onAdFailedToLoad(adError: LoadAdError) {
   Log.d(TAG, adError?.toString())
   rewardedAd = null
 }
})

אם ברצונך להגדיר מחרוזת תגמול מותאמת אישית, עליך לעשות זאת לפני הצגת המודעה.

שאלות נפוצות

האם יש זמן קצוב לתפוגה של קריאת האתחול?
אחרי 10 שניות, Google Mobile Ads SDK מפעיל את OnInitializationCompleteListener גם אם האתחול של הרשת לבחירת רשת עדיין לא הושלם.
מה קורה אם רשתות מסוימות בתהליך בחירת הרשת לא מוכנות אחרי שאקבל את הקריאה החוזרת מהאתחול?

מומלץ לטעון מודעה בקריאה החוזרת (callback) של OnInitializationCompleteListener. גם אם רשת מסוימת של תהליך בחירת הרשת לא מוכנה, ה-SDK של מודעות Google לנייד עדיין יבקש מהרשת הזו להציג מודעה. כך שאם האתחול של רשת בתהליך בחירת הרשת מסתיים לאחר הזמן הקצוב לתפוגה, היא עדיין יכולה לטפל בבקשות עתידיות להצגת מודעות באותה הפעלה.

אפשר להמשיך ולבחון את סטטוס האתחול של כל המתאמים במהלך סשן האפליקציה בקריאה ל-MobileAds.getInitializationStatus().

איך אפשר לברר למה רשת מסוימת של תהליך בחירת הרשת לא מוכנה?

בAdapterStatus.getDescription() מוסבר למה המתאם לא מוכן לטפל בבקשות להצגת מודעות.

האם הקריאה החוזרת (callback) ב-onUserEarnedReward() תמיד מתבצעת לפני הקריאה החוזרת ב-onAdDismissedFullScreenContent()?

במודעות Google, כל הקריאות מסוג onUserEarnedReward() מתבצעות לפני onAdDismissedFullScreenContent(). במודעות שמוצגות באמצעות תהליך בחירת הרשת (Mediation), הזמנת הקריאה החוזרת (callback) נקבעת על ידי הטמעת ה-SDK של רשת המודעות של הצד השלישי. בערכות SDK של רשתות מודעות שמספקות קריאה חוזרת (callback) יחידה עם מידע על התגמול, המתאם של תהליך בחירת הרשת מפעיל את onUserEarnedReward() לפני onAdDismissedFullScreenContent().

דוגמאות ב-GitHub

 • דוגמה למודעות מתגמלות: Java | Kotlin

השלבים הבאים

נסו את הנושאים הבאים: