Rozpocznij

Integracja pakietu SDK do reklam mobilnych Google z aplikacją to pierwszy krok do wyświetlania reklam i zarabiania. Po zintegrowaniu pakietu SDK możesz wybrać format reklamy (np. natywną lub reklamę wideo z nagrodą) i wykonać odpowiednie czynności, aby go zaimplementować.

Zanim zaczniesz

Aby przygotować aplikację, wykonaj czynności opisane w poniższych sekcjach.

Wymagania wstępne aplikacji

 • Upewnij się, że plik kompilacji aplikacji zawiera te wartości:

  • Minimalna wersja pakietu SDK: 19 lub nowsza
  • Skompiluj wersję pakietu SDK 33 lub nowszej

Konfigurowanie aplikacji na koncie AdMob

Zarejestruj swoją aplikację jako aplikację w AdMob, wykonując te czynności:

 1. Zaloguj się lub zarejestruj konto AdMob.

 2. Zarejestruj aplikację w AdMob. Po wykonaniu tego kroku utworzysz aplikację w AdMob z unikalnym identyfikatorem aplikacji AdMob, który będzie potrzebny w dalszej części tego przewodnika.

Konfiguracja aplikacji

 1. W sekcjach buildscript i allprojects plik build.gradle na poziomie projektu dodaj repozytorium Google Maven i centralne repozytorium Maven:

  buildscript {
    repositories {
      google()
      mavenCentral()
    }
  }
  
  allprojects {
    repositories {
      google()
      mavenCentral()
    }
  }
  
 2. Dodaj zależności pakietu SDK do reklam mobilnych Google do pliku Gradle na poziomie modułu (zwykle app/build.gradle):

  dependencies {
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-ads:22.6.0'
  }
  
 3. Dodaj do pliku AndroidManifest.xml aplikacji AdMob identyfikator aplikacji zidentyfikowany w interfejsie internetowymAdMob. Aby to zrobić, dodaj tag <meta-data> za pomocą parametru android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID". Identyfikator aplikacji znajdziesz w AdMob interfejsie internetowym. W przypadku android:value wstaw AdMob własny identyfikator aplikacji (w cudzysłowie).

  <manifest>
   <application>
    <!-- Sample AdMob app ID: ca-app-pub-3940256099942544~3347511713 -->
    <meta-data
      android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID"
      android:value="ca-app-pub-xxxxxxxxxxxxxxxx~yyyyyyyyyy"/>
   </application>
  </manifest>
  

  W rzeczywistej aplikacji zastąp identyfikator przykładowej aplikacji rzeczywistymAdMob identyfikatorem aplikacji. Możesz użyć przykładowego identyfikatora, jeśli tylko eksperymentujesz z pakietem SDK w aplikacji Hello World.

  Pamiętaj też, że jeśli nie dodasz tagu <meta-data> dokładnie w takiej formie, doprowadzi to do awarii z komunikatem:

  The Google Mobile Ads SDK was initialized incorrectly.
  

  (Opcjonalnie) Zadeklaruj uprawnienie AD_ID, aby poprzednie wersje działały z Androidem 13.

  Możesz pominąć ten krok, jeśli Twoja aplikacja korzysta z pakietu SDK do reklam mobilnych Google w wersji 20.4.0 lub nowszej, ponieważ pakiet SDK automatycznie deklaruje uprawnienie com.google.android.gms.permission.AD_ID i ma dostęp do identyfikatora wyświetlania reklam, gdy jest dostępny.

  W przypadku aplikacji, które korzystają z pakietu SDK do reklam mobilnych Google w wersji 20.3.0 lub starszej i są kierowane na Androida 13, musisz dodać w pliku AndroidManifest.xml uprawnienie com.google.android.gms.permission.AD_ID, aby pakiet SDK do reklam mobilnych Google miał dostęp do identyfikatora wyświetlania reklam:

  <manifest>
   <application>
    <meta-data
      android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID"
      android:value="ca-app-pub-xxxxxxxxxxxxxxxx~yyyyyyyyyy"/>
  
    <!-- For apps targeting Android 13 or higher & GMA SDK version 20.3.0 or lower -->
    <uses-permission android:name="com.google.android.gms.permission.AD_ID"/>
  
   </application>
  </manifest>
  

  Więcej informacji o deklaracji uprawnień com.google.android.gms.permission.AD_ID, w tym o jej wyłączaniu, znajdziesz w tym artykule o Konsoli Play.

Zainicjowanie pakietu SDK do reklam mobilnych Google

Przed wczytaniem reklam aplikacja zainicjuj pakiet SDK do reklam mobilnych Google, wywołując metodę MobileAds.initialize() co pozwala zainicjować pakiet SDK i wywołać odbiornik zakończenia po zakończeniu inicjowania lub po upływie 30 sekund. Wystarczy to zrobić tylko raz, najlepiej na etapie uruchamiania aplikacji.

Reklamy mogą być wstępnie wczytywane przez pakiet SDK do reklam mobilnych Google lub pakiety SDK partnera zapośredniczenia po wywołaniu metody MobileAds.initialize(). Jeśli musisz uzyskać zgodę użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ustaw flagi właściwe dla żądań, np. tagForChildDirectedTreatment lub tag_for_under_age_of_consent, albo wykonaj inne działania przed wczytaniem reklam, pamiętaj, by to zrobić przed zainicjowaniem pakietu SDK do reklam mobilnych Google.

Oto przykład wywołania metody initialize() w aktywności:

Przykładowy element MainActivity (fragment)

Java

import com.google.android.gms.ads.MobileAds;
import com.google.android.gms.ads.initialization.InitializationStatus;
import com.google.android.gms.ads.initialization.OnInitializationCompleteListener;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    MobileAds.initialize(this, new OnInitializationCompleteListener() {
      @Override
      public void onInitializationComplete(InitializationStatus initializationStatus) {
      }
    });
  }
}

Kotlin

import com.google.android.gms.ads.MobileAds

class MainActivity : AppCompatActivity() {
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    MobileAds.initialize(this) {}
  }
}

Wybierz format reklamy

Pakiet SDK do reklam mobilnych Google został zaimportowany i możesz utworzyć reklamę. AdMob oferuje wiele różnych formatów reklam, więc możesz wybrać ten, który najlepiej pasuje do Twojej aplikacji.

Prostokątne reklamy wyświetlane u góry lub u dołu ekranu urządzenia. Banery reklamowe pozostają na ekranie, gdy użytkownicy korzystają z aplikacji, i mogą być automatycznie odświeżane po określonym czasie. Jeśli nie masz doświadczenia z reklamami mobilnymi, jest to dobry punkt wyjścia.

Wdrożenie banerów reklamowych

Pełnoekranowa

Reklamy pełnoekranowe zakrywające interfejs aplikacji, dopóki użytkownik nie zamknie ich. Najlepiej sprawdza się w naturalnych przerwach w działaniu aplikacji, np. między poziomami gry lub tuż po ukończeniu zadania.

Stosowanie reklam pełnoekranowych

Natywna

Reklamy z możliwością dostosowania do wyglądu i stylu Twojej aplikacji. To Ty decydujesz, jak i gdzie się wyświetlają, dzięki czemu ich układ jest bardziej spójny z projektem aplikacji.

Implementowanie reklam natywnych

Otrzymano

Reklamy, które nagradzają użytkowników za oglądanie krótkich filmów lub wchodzenie w interakcje z reklamami demonstracyjnymi gry oraz wypełnianie ankiet. Służy do zarabiania na aplikacjach bezpłatnych.

Wdrażanie reklam z nagrodą

Dodatkowe zasoby

Repozytorium reklam mobilnych Google na GitHubie pokazuje, jak używać różnych formatów reklam dostępnych w ramach tego interfejsu API.