Chia sẻ ý kiến phản hồi của bạn để giúp định hình lộ trình cải tiến SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động. Hãy tham gia Khảo sát hằng năm về SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động năm 2023 trước khi cuộc khảo sát kết thúc vào ngày 5 tháng 5 năm 2023.

Bắt đầu

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Bước đầu tiên để hiển thị quảng cáo và tạo doanh thu là tích hợp SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google. Sau khi tích hợp SDK, bạn có thể chọn một định dạng quảng cáo (chẳng hạn như quảng cáo gốc hoặc quảng cáo dạng video có tặng thưởng) rồi thực hiện theo các bước để triển khai định dạng đó.

Trước khi bắt đầu

Hãy hoàn tất các bước trong những phần sau để chuẩn bị cho ứng dụng của bạn.

Các điều kiện tiên quyết đối với ứng dụng

 • Sử dụng phiên bản Android Studio 3.2 trở lên
 • Đảm bảo rằng tệp bản dựng của ứng dụng sử dụng các giá trị sau:

  • minSdkVersion 19 trở lên
  • compileSdkVersion 28 trở lên

Thiết lập ứng dụng trong tài khoản AdMob

Làm theo các bước sau để đăng ký ứng dụng của bạn dưới dạng ứng dụng AdMob:

 1. Đăng nhập vào hoặc đăng ký tài khoản AdMob.

 2. Đăng ký ứng dụng của bạn với AdMob để tạo ra một ứng dụng AdMob có Mã ứng dụng AdMob riêng biệt mà bạn sẽ cần dùng trong phần sau của hướng dẫn này.

Định cấu hình ứng dụng

 1. Trong tệp build.gradle cấp dự án, hãy thêm kho lưu trữ Maven của Googlekho lưu trữ trung tâm Maven vào cả hai mục buildscriptallprojects:

  buildscript {
    repositories {
      google()
      mavenCentral()
    }
  }
  
  allprojects {
    repositories {
      google()
      mavenCentral()
    }
  }
  
 2. Thêm các phần phụ thuộc cho SDK Quảng cáo trên thiết bị di động của Google vào tệp Gradle ở cấp ứng dụng trong mô-đun của bạn, thường là app/build.gradle:

  dependencies {
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-ads:21.5.0'
  }
  
 3. Thêm mã ứng dụng AdMob (được xác định trong giao diện người dùng AdMob) vào tệp AndroidManifest.xml của ứng dụng đó. Để làm như vậy, hãy thêm thẻ <meta-data> với android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID". Bạn có thể tìm thấy mã ứng dụng của mình trong giao diện người dùng AdMob. Đối với android:value, hãy chèn mã ứng dụng AdMob được đặt trong dấu ngoặc kép.

  <manifest>
    <application>
      <!-- Sample AdMob app ID: ca-app-pub-3940256099942544~3347511713 -->
      <meta-data
        android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID"
        android:value="ca-app-pub-xxxxxxxxxxxxxxxx~yyyyyyyyyy"/>
    </application>
  </manifest>
  

  Trong một ứng dụng thực tế, bạn phải dùng mã ứng dụng AdMob thực tế, chứ không phải mã ứng dụng được nêu ở trên. Nếu chỉ muốn thử nghiệm với SDK trong ứng dụng Hello World, bạn có thể dùng mã ứng dụng mẫu nêu trên.

  Ngoài ra, xin lưu ý rằng nếu không thêm thẻ <meta-data> như hướng dẫn ở trên, bạn sẽ gặp một sự cố với thông báo:

  The Google Mobile Ads SDK was initialized incorrectly.
  

  (Không bắt buộc) Khai báo quyền AD_ID để các phiên bản cũ hoạt động với Android 13.

  Nếu ứng dụng của bạn dùng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 20.4.0 trở lên, thì bạn có thể bỏ qua bước này vì SDK sẽ tự động khai báo quyền com.google.android.gms.permission.AD_ID và có thể truy cập vào Mã nhận dạng cho quảng cáo bất cứ khi nào có sẵn.

  Đối với những ứng dụng dùng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 20.3.0 trở xuống và đang nhắm đến Android 13, bạn phải thêm quyền com.google.android.gms.permission.AD_ID trong tệp AndroidManifest.xml để SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google truy cập vào Mã nhận dạng cho quảng cáo:

  <manifest>
    <application>
      <meta-data
        android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID"
        android:value="ca-app-pub-xxxxxxxxxxxxxxxx~yyyyyyyyyy"/>
  
      <-- For apps targeting Android 13 or higher & GMA SDK version 20.3.0 or lower -->
      <uses-permission android:name="com.google.android.gms.permission.AD_ID"/>
  
    </application>
  </manifest>
  

  Để tìm hiểu thêm về tính năng khai báo quyền com.google.android.gms.permission.AD_ID, bao gồm cả cách tắt tính năng này, vui lòng tham khảo bài viết này trên Play Console.

Khởi chạy SDK Quảng cáo trên thiết bị di động của Google

Trước khi tải quảng cáo, hãy để ứng dụng của bạn khởi chạy SDK Quảng cáo trên thiết bị di động của Google bằng cách gọi MobileAds.initialize(). Lệnh gọi này sẽ khởi chạy SDK và gọi lại một trình nghe hoàn thành sau khi khởi chạy xong (hoặc sau thời gian chờ 30 giây). Bạn chỉ cần thực hiện việc này một lần, tốt nhất là khi bắt đầu chạy ứng dụng.

Khi gọi MobileAds.initialize(), SDK Quảng cáo trên thiết bị di động của Google hoặc SDK của đối tác dàn xếp có thể tải trước quảng cáo. Nếu bạn cần xin người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) đồng ý, hãy đặt tất cả các cờ riêng cho từng yêu cầu (chẳng hạn như tagForChildDirectedTreatment hoặc tag_for_under_age_of_consent), hoặc hành động trước khi tải quảng cáo, đồng thời nhớ làm điều này trước khi khởi chạy SDK Quảng cáo trên thiết bị di động của Google.

Dưới đây là ví dụ về cách gọi phương thức initialize() trong một Hoạt động:

Ví dụ về MainActivity (phần trích dẫn)

Java

import com.google.android.gms.ads.MobileAds;
import com.google.android.gms.ads.initialization.InitializationStatus;
import com.google.android.gms.ads.initialization.OnInitializationCompleteListener;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    MobileAds.initialize(this, new OnInitializationCompleteListener() {
      @Override
      public void onInitializationComplete(InitializationStatus initializationStatus) {
      }
    });
  }
}

Kotlin

import com.google.android.gms.ads.MobileAds

class MainActivity : AppCompatActivity() {
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    MobileAds.initialize(this) {}
  }
}

Nếu bạn đang sử dụng tính năng dàn xếp, hãy đợi cho đến khi trình xử lý hoàn thành được gọi trước khi tải quảng cáo, vì điều này sẽ đảm bảo rằng tất cả các bộ chuyển đổi dàn xếp đều được khởi chạy.

Chọn định dạng quảng cáo

Lúc này, bạn đã nhập xong SDK Quảng cáo trên thiết bị di động của Google và sẵn sàng triển khai quảng cáo. AdMob cung cấp nhiều định dạng quảng cáo để bạn có thể chọn định dạng phù hợp nhất với trải nghiệm người dùng trong ứng dụng.

Quảng cáo hình chữ nhật xuất hiện ở đầu hoặc cuối màn hình thiết bị. Quảng cáo biểu ngữ lưu lại trên màn hình trong khi người dùng tương tác với ứng dụng và có thể tự động làm mới sau một khoảng thời gian nhất định. Nếu bạn mới sử dụng quảng cáo trên thiết bị di động thì đây là loại quảng cáo rất phù hợp để bắt đầu.

Triển khai quảng cáo biểu ngữ

Quảng cáo xen kẽ

Quảng cáo xen kẽ là quảng cáo toàn màn hình che phủ giao diện của một ứng dụng cho đến khi người dùng đóng lại. Bạn nên sử dụng quảng cáo xen kẽ tại các điểm dừng tự nhiên trong luồng thực thi của ứng dụng, chẳng hạn như giữa các cấp độ của trò chơi hoặc ngay sau khi hoàn thành một nhiệm vụ.

Triển khai quảng cáo xen kẽ

Quảng cáo gốc

Quảng cáo có thể tuỳ chỉnh là quảng cáo phù hợp với giao diện ứng dụng của bạn. Bạn quyết định cách thức và vị trí đặt quảng cáo, do đó, bố cục quảng cáo sẽ phù hợp hơn với kiểu thiết kế ứng dụng của bạn.

Triển khai quảng cáo gốc

Quảng cáo có tặng thưởng

Loại quảng cáo này tặng thưởng cho người dùng khi họ xem những đoạn video ngắn và tương tác với cuộc khảo sát hoặc quảng cáo có thể chơi. Dùng để kiếm tiền từ các ứng dụng chơi miễn phí.

Triển khai quảng cáo có tặng thưởng

Các tài nguyên khác

Kho lưu trữ quảng cáo trên thiết bị di động của Google trên GitHub minh họa cách sử dụng nhiều định dạng quảng cáo mà API này cung cấp.