Bắt đầu

Bước đầu tiên để hiển thị quảng cáo và tạo doanh thu là tích hợp SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google. Sau khi tích hợp SDK, bạn có thể chọn một định dạng quảng cáo (chẳng hạn như quảng cáo gốc hoặc quảng cáo video có tặng thưởng) và làm theo các bước để triển khai định dạng đó.

Trước khi bắt đầu

Để chuẩn bị cho ứng dụng của bạn, hãy hoàn tất các bước trong những phần sau.

Điều kiện tiên quyết đối với ứng dụng

 • Sử dụng Android Studio 3.2 trở lên
 • Hãy đảm bảo tệp bản dựng của ứng dụng sử dụng các giá trị sau:

  • minSdkVersion trên 19 trở lên
  • compileSdkVersion trên 28 trở lên

Thiết lập ứng dụng trong tài khoản AdMob

Đăng ký ứng dụng của bạn như một ứng dụng AdMob bằng cách hoàn thành các bước sau:

 1. Đăng nhập vào hoặc đăng ký tài khoản AdMob.

 2. Đăng ký ứng dụng của bạn với AdMob. Bước này sẽ tạo một ứng dụng AdMob với một Mã ứng dụng AdMob duy nhất cần dùng sau này trong hướng dẫn này.

Định cấu hình ứng dụng

 1. Trong tệp build.gradle cấp dự án, hãy thêm kho lưu trữ Maven của Googlekho lưu trữ trung tâm Maven vào cả hai mục buildscriptallprojects:

  buildscript {
    repositories {
      google()
      mavenCentral()
    }
  }
  
  allprojects {
    repositories {
      google()
      mavenCentral()
    }
  }
  
 2. Thêm các phần phụ thuộc cho SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google vào tệp Gradle cấp ứng dụng trong mô-đun của bạn, thường là app/build.gradle:

  dependencies {
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-ads:22.4.0'
  }
  
 3. Thêm AdMob mã ứng dụng của bạn, như được xác định trong giao diện webAdMob, vào tệp AndroidManifest.xml của ứng dụng đó. Để thực hiện việc này, hãy thêm thẻ <meta-data>android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID". Bạn có thể tìm thấy mã ứng dụng của mình trong AdMob giao diện web. Đối với android:value, hãy chèn AdMob mã ứng dụng của riêng bạn, được đặt trong dấu ngoặc kép.

  <manifest>
   <application>
    <!-- Sample AdMob app ID: ca-app-pub-3940256099942544~3347511713 -->
    <meta-data
      android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID"
      android:value="ca-app-pub-xxxxxxxxxxxxxxxx~yyyyyyyyyy"/>
   </application>
  </manifest>
  

  Trong ứng dụng thực tế, hãy sử dụng mã ứng dụng AdMob thực tế, chứ không phải mã ứng dụng nêu trên. Nếu chỉ muốn thử nghiệm SDK trong ứng dụng Hello World, bạn có thể sử dụng mã ứng dụng mẫu nêu trên.

  Ngoài ra, xin lưu ý rằng nếu không thêm thẻ <meta-data> như trình bày ở trên, bạn sẽ gặp lỗi kèm theo thông báo:

  The Google Mobile Ads SDK was initialized incorrectly.
  

  (Không bắt buộc) Khai báo quyền AD_ID để các phiên bản trước hoạt động với Android 13.

  Nếu ứng dụng của bạn dùng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 20.4.0 trở lên, thì bạn có thể bỏ qua bước này vì SDK sẽ tự động khai báo quyền com.google.android.gms.permission.AD_ID và có thể truy cập vào mã nhận dạng cho quảng cáo mỗi khi có.

  Đối với các ứng dụng dùng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 20.3.0 trở xuống và nhắm đến Android 13, bạn phải thêm quyền com.google.android.gms.permission.AD_ID trong tệp AndroidManifest.xml cho SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google để truy cập vào Mã nhận dạng cho quảng cáo:

  <manifest>
   <application>
    <meta-data
      android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID"
      android:value="ca-app-pub-xxxxxxxxxxxxxxxx~yyyyyyyyyy"/>
  
    <!-- For apps targeting Android 13 or higher & GMA SDK version 20.3.0 or lower -->
    <uses-permission android:name="com.google.android.gms.permission.AD_ID"/>
  
   </application>
  </manifest>
  

  Để tìm hiểu thêm về việc khai báo quyền com.google.android.gms.permission.AD_ID, bao gồm cả cách tắt tính năng này, vui lòng tham khảo bài viết này trên Play Console.

Khởi chạy SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google

Trước khi tải quảng cáo, hãy để ứng dụng của bạn khởi chạy SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google bằng cách gọi MobileAds.initialize(). Lệnh gọi này sẽ khởi chạy SDK và gọi lại một trình xử lý hoàn thành sau khi khởi chạy xong hoặc sau thời gian chờ 30 giây. Bạn chỉ cần thực hiện việc này một lần, tốt nhất là khi khởi chạy ứng dụng.

Khi gọi MobileAds.initialize(), SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google hoặc SDK đối tác dàn xếp có thể tải trước quảng cáo. Nếu bạn cần nhận được sự đồng ý của người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA), hãy đặt các cờ cụ thể theo yêu cầu (chẳng hạn như tagForChildDirectedTreatment hoặc tag_for_under_age_of_consent) hoặc thực hiện hành động khác trước khi tải quảng cáo. Hãy nhớ thực hiện việc này trước khi khởi chạy SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google.

Dưới đây là ví dụ về cách gọi phương thức initialize() trong một Hoạt động:

Ví dụ về MainActivity (phần trích dẫn)

Java

import com.google.android.gms.ads.MobileAds;
import com.google.android.gms.ads.initialization.InitializationStatus;
import com.google.android.gms.ads.initialization.OnInitializationCompleteListener;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    MobileAds.initialize(this, new OnInitializationCompleteListener() {
      @Override
      public void onInitializationComplete(InitializationStatus initializationStatus) {
      }
    });
  }
}

Kotlin

import com.google.android.gms.ads.MobileAds

class MainActivity : AppCompatActivity() {
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    MobileAds.initialize(this) {}
  }
}

Nếu bạn đang sử dụng tính năng dàn xếp, hãy đợi cho đến khi trình xử lý hoàn thành được gọi trước khi tải quảng cáo, vì điều này sẽ đảm bảo khởi chạy tất cả bộ chuyển đổi dàn xếp.

Chọn định dạng quảng cáo

SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google hiện đã được nhập và bạn đã sẵn sàng triển khai quảng cáo. AdMob cung cấp một số định dạng quảng cáo khác nhau, vì vậy, bạn có thể chọn một định dạng phù hợp nhất với trải nghiệm người dùng của ứng dụng.

Quảng cáo hình chữ nhật xuất hiện ở đầu hoặc cuối màn hình thiết bị. Quảng cáo biểu ngữ nằm trên màn hình trong khi người dùng tương tác với ứng dụng và có thể tự động làm mới sau một khoảng thời gian nhất định. Nếu bạn mới sử dụng quảng cáo trên thiết bị di động, thì đây là loại quảng cáo rất phù hợp để bắt đầu.

Triển khai quảng cáo biểu ngữ

Quảng cáo xen kẽ

Quảng cáo toàn màn hình che phủ giao diện của một ứng dụng cho đến khi người dùng đóng lại. Bạn nên sử dụng quảng cáo xen kẽ tại các điểm dừng tự nhiên trong luồng thực thi của ứng dụng, chẳng hạn như giữa các cấp độ của trò chơi hoặc ngay sau khi hoàn thành một nhiệm vụ.

Triển khai quảng cáo xen kẽ

SDK gốc

Quảng cáo có thể tuỳ chỉnh phù hợp với giao diện ứng dụng của bạn. Bạn quyết định cách thức và vị trí đặt quảng cáo để bố cục nhất quán hơn với thiết kế ứng dụng.

Triển khai quảng cáo gốc

Được thưởng

Quảng cáo tặng thưởng cho người dùng khi họ xem video ngắn và tương tác với quảng cáo có thể chơi và các bản khảo sát. Dùng để kiếm tiền từ ứng dụng chơi miễn phí.

Triển khai quảng cáo có tặng thưởng

Tài nguyên khác

Kho lưu trữ quảng cáo trên thiết bị di động của Google trên GitHub minh họa cách sử dụng nhiều định dạng quảng cáo mà API này cung cấp.