ABD eyalet gizlilik yasalarına uygunluk

Yayıncıların şuna uymasına yardımcı olmak için ABD eyalet gizlilik yasalarına, Google Mobile Ads SDK'sı, yayıncıların Google'ın kısıtlanmış veri işlemeyi (KVİ) etkinleştirip etkinleştirmeyeceğini belirtmek üzere iki farklı parametre kullanmasına olanak tanır. SDK, yayıncılara aşağıdaki sinyalleri kullanarak reklam isteği düzeyinde KVİ ayarlama özelliği sunar:

Google, iki parametreden biri kullanıldığında yayıncılara hizmetlerin sağlanmasında belirli benzersiz tanımlayıcıları ve diğer verileri kullanma şeklini kısıtlar. Sonuç olarak Google, yalnızca kişiselleştirilmemiş reklamlar gösterecektir. Bu parametreler, kullanıcı arayüzündeki KVİ ayarlarını geçersiz kılar.

Yayıncılar, kısıtlanmış veri işlemenin uygunluk planlarını nasıl destekleyebileceğine ve ne zaman etkinleştirilmesi gerektiğine kendileri karar vermelidir. Google'ın reklam sunumu üzerinde aynı etkiye sahip olsalar da, her iki isteğe bağlı parametre aynı anda kullanılabilir.

Bu kılavuzun amacı, yayıncıların her reklam isteğine göre bu seçenekleri etkinleştirmek için gereken adımları anlamalarına yardımcı olmaktır.

KVİ sinyali

KVİ'nin Google'ın KVİ sinyali kullanılarak etkinleştirilmesi gerektiğini Google'a bildirmenin iki farklı yolu vardır:

RDP için ekstralar parametresi

Ekstralar parametresi seçeneği için rdp anahtarı ve 1 değeriyle ek parametreler belirten bir reklam isteği oluşturun.

Java

Bundle networkExtrasBundle = new Bundle();
networkExtrasBundle.putInt("rdp", 1);
AdRequest request = new AdRequest.Builder()
  .addNetworkExtrasBundle(AdMobAdapter.class, networkExtrasBundle)
  .build();

Kotlin

val networkExtrasBundle = Bundle()
networkExtrasBundle.putInt("rdp", 1)
val request = AdRequest.Builder()
  .addNetworkExtrasBundle(AdMobAdapter::class.java!!, networkExtrasBundle)
  .build()

Bir reklam yüklerken bu istek nesnesini kullandığınızdan emin olun.

KVİ için paylaşılan tercihler

Paylaşılan tercihler seçeneği için gad_rdp anahtarını 1-SharedPreferences değeriyle yazın. Google Mobile Ads SDK'sı, reklam yükleme sırasında gad_rdp anahtarını okur.

Java

SharedPreferences sharedPref = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context);
sharedPref.edit().putInt("gad_rdp", 1).apply();

Kotlin

val sharedPref = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context)
sharedPref.edit().putInt("gad_rdp", 1).apply()

IAB sinyali

KVİ'nin IAB'nin sinyali kullanılarak etkinleştirilmesi gerektiğini Google'a bildirmenin iki farklı yolu vardır:

IAB için ekstralar parametresi

Ekstralar parametresi seçeneği için IABUSPrivacy_String anahtarı ve IAB spesifikasyonuyla uyumlu bir dize değeriyle ekstra parametreler belirten bir reklam isteği oluşturun.

Java

Bundle networkExtrasBundle = new Bundle();
networkExtrasBundle.putString("IABUSPrivacy_String", IAB_STRING);
AdRequest request = new AdRequest.Builder()
  .addNetworkExtrasBundle(AdMobAdapter.class, networkExtrasBundle)
  .build();

Kotlin

val networkExtrasBundle = Bundle()
networkExtrasBundle.putString("IABUSPrivacy_String", IAB_STRING)
val request = AdRequest.Builder()
  .addNetworkExtrasBundle(AdMobAdapter::class.java!!, networkExtrasBundle)
  .build()

Bir reklam yüklerken bu istek nesnesini kullandığınızdan emin olun.

IAB için paylaşılan tercihler

Paylaşılan tercihler seçeneği için IABUSPrivacy_String anahtarını IAB spesifikasyonuna uygun bir dize değeriyle SharedPreferences adresine yazın. Google Mobile Ads SDK'sı, reklam yükleme sırasında IABUSPrivacy_String anahtarını okur.

Java

SharedPreferences sharedPref = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context);
sharedPref.edit().putString("IABUSPrivacy_String", IAB_STRING).apply();

Kotlin

val sharedPref = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(context)
sharedPref.edit().putString("IABUSPrivacy_String", IAB_STRING).apply()

Uyumlulaştırma

Uyumlulaştırmayı kullanıyorsanız:

 1. CPRA ayarları ve uyumlulaştırma iş ortaklarınızıAdMob kullanıcı arayüzünde CPRA reklam iş ortakları listesine ekleyin.

 2. IAB Spesifikasyonu ile uyumlu uyumlulaştırma iş ortağı SDK'larının da sinyali okuyabilmesi için IAB sinyalini paylaşılan tercihleri kullanarak kullanarak yazabilirsiniz.

 3. CPRA uyumluluğu konusunda yardımcı olacak seçenekleri belirlemek için her bir reklam ağı iş ortağının belgelerini inceleyin.