Geri bildiriminizi paylaşın ve Google Mobile Ads SDK'sı yol haritasının şekillendirilmesine yardımcı olun. 5 Mayıs 2023'te sona ermeden önce 2023 Google Mobile Ads SDK'sı Yıllık Anketi'ne katılın.

Geçiş reklamları

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Geçiş reklamları, ana makine uygulamalarının arayüzünü kapsayan tam ekran reklamlardır. Genellikle uygulama akışındaki doğal geçiş noktalarında (ör. etkinlikler veya bir oyundaki seviyeler arasındaki duraklama sırasında) gösterilirler. Uygulama bir geçiş reklamı gösterdiğinde, kullanıcının reklama dokunup hedefine devam etme veya reklamı kapatıp uygulamayı açma seçeneğine sahip olmasını sağlayabilir. Başarılı örnek.

Bu kılavuzda, geçiş reklamlarının bir Android uygulamasına nasıl entegre edileceği açıklanmaktadır.

Ön koşullar

Her zaman test reklamlarıyla test yapın

Uygulamalarınızı oluştururken ve test ederken yayında, üretim amaçlı reklamlar yerine test reklamları kullandığınızdan emin olun. Aksi takdirde, hesabınız askıya alınabilir.

Test reklamlarını yüklemenin en kolay yolu, Android geçiş reklamları için özel test reklam birimi kimliğimizi kullanmaktır:

ca-app-pub-3940256099942544/1033173712

Her istek için test reklamları döndürecek şekilde özel olarak yapılandırılmıştır. Kodlama, test ve hata ayıklama sırasında bu özelliği kendi uygulamalarınızda kullanabilirsiniz. Uygulamanızı yayınlamadan önce kendi reklam birimi kimliğinizle değiştirmeniz yeterlidir.

Mobile Ads SDK'sının test reklamlarının işleyiş şekli hakkında daha fazla bilgi edinmek için Test Reklamları bölümünü inceleyin.

Reklam yükle

Bir geçiş reklamı yüklemek için, InterstitialAdstatik load() yöntemini çağırın ve yüklenen reklamı veya olası hataları almak için bir InterstitialAdLoadCallback kodunu iletin. Diğer biçim yükleme geri çağırmaları gibi, InterstitialAdLoadCallback uygulamasının da daha yüksek kaliteli hata ayrıntıları sağlamak için LoadAdError yönteminden yararlandığını unutmayın.

Java

import com.google.android.gms.ads.interstitial.InterstitialAd;
import com.google.android.gms.ads.interstitial.InterstitialAdLoadCallback;

public class MainActivity extends Activity {

  private InterstitialAd mInterstitialAd;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   super.onCreate(savedInstanceState);
   setContentView(R.layout.activity_main);

   MobileAds.initialize(this, new OnInitializationCompleteListener() {
    @Override
    public void onInitializationComplete(InitializationStatus initializationStatus) {}
   });
   AdRequest adRequest = new AdRequest.Builder().build();

   InterstitialAd.load(this,"ca-app-pub-3940256099942544/1033173712", adRequest,
    new InterstitialAdLoadCallback() {
   @Override
   public void onAdLoaded(@NonNull InterstitialAd interstitialAd) {
    // The mInterstitialAd reference will be null until
    // an ad is loaded.
    mInterstitialAd = interstitialAd;
    Log.i(TAG, "onAdLoaded");
   }

   @Override
   public void onAdFailedToLoad(@NonNull LoadAdError loadAdError) {
    // Handle the error
    Log.d(TAG, loadAdError.toString());
    mInterstitialAd = null;
   }
  });
 }
}

Kotlin

import com.google.android.gms.ads.interstitial.InterstitialAd;
import com.google.android.gms.ads.interstitial.InterstitialAdLoadCallback;
class MainActivity : AppCompatActivity() {
 private var mInterstitialAd: InterstitialAd? = null
 private final var TAG = "MainActivity"
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
   super.onCreate(savedInstanceState)
   setContentView(R.layout.activity_main)

   var adRequest = AdRequest.Builder().build()

   InterstitialAd.load(this,"ca-app-pub-3940256099942544/1033173712", adRequest, object : InterstitialAdLoadCallback() {
    override fun onAdFailedToLoad(adError: LoadAdError) {
     Log.d(TAG, adError?.toString())
     mInterstitialAd = null
    }

    override fun onAdLoaded(interstitialAd: InterstitialAd) {
     Log.d(TAG, 'Ad was loaded.')
     mInterstitialAd = interstitialAd
    }
   })
  }
}

FullScreenContentCallback'i ayarla

FullScreenContentCallback, InterstitialAd öğenizin gösterilmesiyle ilgili etkinlikleri işler. InterstitialAd uygulamasını göstermeden önce geri çağırmayı ayarladığınızdan emin olun:

Java

mInterstitialAd.setFullScreenContentCallback(new FullScreenContentCallback(){
 @Override
 public void onAdClicked() {
  // Called when a click is recorded for an ad.
  Log.d(TAG, "Ad was clicked.");
 }

 @Override
 public void onAdDismissedFullScreenContent() {
  // Called when ad is dismissed.
  // Set the ad reference to null so you don't show the ad a second time.
  Log.d(TAG, "Ad dismissed fullscreen content.");
  mInterstitialAd = null;
 }

 @Override
 public void onAdFailedToShowFullScreenContent(AdError adError) {
  // Called when ad fails to show.
  Log.e(TAG, "Ad failed to show fullscreen content.");
  mInterstitialAd = null;
 }

 @Override
 public void onAdImpression() {
  // Called when an impression is recorded for an ad.
  Log.d(TAG, "Ad recorded an impression.");
 }

 @Override
 public void onAdShowedFullScreenContent() {
  // Called when ad is shown.
  Log.d(TAG, "Ad showed fullscreen content.");
 }
});

Kotlin

mInterstitialAd?.fullScreenContentCallback = object: FullScreenContentCallback() {
 override fun onAdClicked() {
  // Called when a click is recorded for an ad.
  Log.d(TAG, "Ad was clicked.")
 }

 override fun onAdDismissedFullScreenContent() {
  // Called when ad is dismissed.
  Log.d(TAG, "Ad dismissed fullscreen content.")
  mInterstitialAd = null
 }

 override fun onAdFailedToShowFullScreenContent(adError: AdError?) {
  // Called when ad fails to show.
  Log.e(TAG, "Ad failed to show fullscreen content.")
  mInterstitialAd = null
 }

 override fun onAdImpression() {
  // Called when an impression is recorded for an ad.
  Log.d(TAG, "Ad recorded an impression.")
 }

 override fun onAdShowedFullScreenContent() {
  // Called when ad is shown.
  Log.d(TAG, "Ad showed fullscreen content.")
 }
}

Reklamı göster

Geçiş reklamları, uygulama akışındaki doğal duraklamalar sırasında gösterilmelidir. Oyun seviyeleri arasında veya kullanıcı bir görevi tamamladıktan sonra geçiş reklamı gösterilmelidir. Geçiş reklamı göstermek için show() yöntemini kullanın.

Java

if (mInterstitialAd != null) {
 mInterstitialAd.show(MyActivity.this);
} else {
 Log.d("TAG", "The interstitial ad wasn't ready yet.");
}

Kotlin

if (mInterstitialAd != null) {
 mInterstitialAd?.show(this)
} else {
 Log.d("TAG", "The interstitial ad wasn't ready yet.")
}

Bazı en iyi uygulamalar

Geçiş reklamlarının uygulamanız için doğru reklam türü olup olmadığını göz önünde bulundurun.
Geçiş reklamları en iyi, doğal geçiş noktalarına sahip uygulamalarda çalışır. Uygulama içinde bir görevin tamamlanması (ör. resim paylaşma veya oyun seviyesini tamamlama) o kadar nokta yaratır. Kullanıcının işlemde ara vereceği beklentisi nedeniyle, deneyimi kesintiye uğratmadan geçiş reklamı sunmak kolaydır. Uygulamanızın iş akışında hangi noktalarda geçiş reklamları göstereceğinizi ve kullanıcının nasıl yanıt verebileceğini mutlaka göz önünde bulundurun.
Geçiş reklamı gösterirken işlemi duraklatmayı unutmayın.
Birkaç farklı geçiş reklamı türü vardır: metin, resim, video ve daha fazlası. Uygulamanızda geçiş reklamı gösterildiğinde reklamın bunlardan faydalanması için bazı kaynakların kullanımını askıya alması önemlidir. Örneğin, bir geçiş reklamını görüntülemek için çağrıda bulunurken, uygulamanızın ürettiği tüm ses çıkışlarını duraklattığınızdan emin olun.
Yeterli yükleme süresine izin verin.
Geçiş reklamlarını uygun bir zamanda gösterdiğinizden emin olun. Aynı zamanda, kullanıcının yüklenmesini beklemek zorunda kalmaması da önemlidir. Arama yapmadan önce load()'yı arayarak reklamı önceden yüklemek show(), görüntülü bir reklam gösterme zamanı geldiğinde uygulamanızda hazır bir geçiş reklamının kullanıma hazır olmasını sağlayabilir.
Kullanıcıları reklamlara maruz bırakmayın.
Uygulamanızdaki geçiş reklamlarının sıklığını artırmak geliri artırmak için iyi bir yol gibi görünse de kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyebilir ve tıklama oranlarını düşürebilir. Kullanıcıların uygulamanızı kullanamayacak kadar sık kesintiye uğramadıklarından emin olun.

Kaynak kodu

GitHub'a örnekler

Başarı öyküleri

Sonraki adımlar