Reklam Yükleme Hataları

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Bir reklam yüklenemediğinde, her zaman bir geri çağırma tamamlama işleyicisi vardır.

an AdViewiçin aşağıdakiler çağrılır:

Bir reklam yüklenemediğinde kullanılabilecek bilgileri gösteren bir kod parçacığını burada bulabilirsiniz:

Java

@Override
public void onAdFailedToLoad(LoadAdError error) {
 // Gets the domain from which the error came.
 String errorDomain = error.getDomain();
 // Gets the error code. See
 // https://developers.google.com/android/reference/com/google/android/gms/ads/AdRequest#constant-summary
 // for a list of possible codes.
 int errorCode = error.getCode();
 // Gets an error message.
 // For example "Account not approved yet". See
 // https://support.google.com/admob/answer/9905175 for explanations of
 // common errors.
 String errorMessage = error.getMessage();
 // Gets additional response information about the request. See
 // https://developers.google.com/admob/android/response-info for more
 // information.
 ResponseInfo responseInfo = error.getResponseInfo();
 // Gets the cause of the error, if available.
 AdError cause = error.getCause();
 // All of this information is available via the error's toString() method.
 Log.d("Ads", error.toString());
}

Kotlin

override fun onAdFailedToLoad(error: LoadAdError) {
  // Gets the domain from which the error came.
  val errorDomain = error.domain
  // Gets the error code. See
  // https://developers.google.com/android/reference/com/google/android/gms/ads/AdRequest#constant-summary
  // for a list of possible codes.
  val errorCode = error.code
  // Gets an error message.
  // For example "Account not approved yet". See
  // https://support.google.com/admob/answer/9905175 for explanations of
  // common errors.
  val errorMessage = error.message
  // Gets additional response information about the request. See
  // https://developers.google.com/admob/android/response-info for more
  // information.
  val responseInfo = error.responseInfo
  // Gets the cause of the error, if available.
  val cause = error.cause
  // All of this information is available via the error's toString() method.
  Log.d("Ads", error.toString())
}

Bu bilgiler, reklam yüklemesinin başarısız olmasına neyin neden olduğunu daha doğru bir şekilde belirlemek için kullanılabilir.Özellikle, MobileAds.ERROR_DOMAIN etki alanı altındaki hatalar için, , daha ayrıntılı bir açıklama ve yapılabilecek olası eylemler için bu yardım merkezi makalesinde aranabilir. sorunu çözmek için alınır.