ภาพรวมของ Groups Settings API

Groups Settings API จะอัปเดตและเรียกข้อมูลการตั้งค่าสำหรับ Google Group ที่มีอยู่ คุณใช้ API ทำสิ่งต่อไปนี้ได้

  • แก้ไขการตั้งค่าของกลุ่มสำหรับการเข้าถึงกลุ่มภายในและภายนอก
  • แก้ไขการแจ้งเตือนของกลุ่ม
  • กำหนดค่าการเก็บการสนทนาและการกลั่นกรองข้อความ
  • ปรับแต่งกลุ่มผู้ใช้ของบัญชี

ดูวิธีอื่นๆ ในการทำงานกับ Google Groups หรือจัดการกลุ่มประเภทอื่นๆ ได้ในเอกสารประกอบของ Cloud Identity

โมเดลข้อมูล API การตั้งค่า Groups

Groups Settings API ทำงานบนทรัพยากร Groups ซึ่งแสดงถึงวิธีที่ผู้ใช้ภายในบัญชีสื่อสารและทำงานร่วมกันกับกลุ่มบุคคลอื่นๆ แต่ละกลุ่มจะระบุ ด้วยอีเมลของกลุ่ม

โมเดลข้อมูล API จะอิงตามการรวบรวม Groups ของกลุ่มในบัญชี โดยแต่ละกลุ่มจะมีชุดการตั้งค่าการกำหนดค่าที่ไม่ซ้ำกัน

การทำงานของ Groups Settings API

คุณจะเรียกใช้เมธอดการตั้งค่ากลุ่มใน Groups Settings API ได้ตามที่อธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้

การดำเนินการ คำอธิบาย การแมป HTTP ของ REST
get รับการตั้งค่าของกลุ่มสำหรับบัญชีของลูกค้า การดำเนินการ get ทั้งหมดต้องได้รับอนุญาตจากผู้ใช้ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์แล้ว GET ใน URI ของกลุ่ม
update อัปเดตการตั้งค่าของกลุ่มสำหรับบัญชีของลูกค้า การดำเนินการอัปเดตทั้งหมดต้องได้รับอนุญาตจากผู้ใช้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้ว PUT ใน URI ของกลุ่ม

รูปแบบข้อมูล JSON และ Atom

โดยค่าเริ่มต้น Groups Settings API จะส่งคืนข้อมูลในรูปแบบ JSON สัญลักษณ์ Atom เป็นรูปแบบ ข้อมูลอีกรูปแบบหนึ่ง ทั้งรูปแบบข้อมูล JSON และ Atom รองรับความสามารถในการอ่าน-เขียนอย่างเต็มรูปแบบ

JSON คือรูปแบบอินเทอร์เน็ตทั่วไปที่ให้วิธีแสดงโครงสร้างข้อมูลที่กำหนดเอง จากข้อมูลใน json.org นั้น JSON เป็นรูปแบบข้อความที่ไม่ขึ้นอยู่กับภาษาโดยสิ้นเชิง แต่ใช้รูปแบบที่คนเขียนโปรแกรมในกลุ่มภาษา C คุ้นเคย ได้แก่ C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl และ Python

หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลของ API ให้ใส่สตริงคำค้นหา alt ใน URI ของคำขอ เช่น

JSON

GET https://www.googleapis.com/groups/v1/groups/salesgroup@example.com?alt=json

Atom

GET https://www.googleapis.com/groups/v1/groups/salesgroup@example.com?alt=atom