Directory API'ye Genel Bakış

Directory API, bir Google Workspace hesabına ait yönetici denetimindeki kaynakları programatik olarak oluşturmak ve yönetmek için kullanılabilen RESTful Admin SDK API'nin bir parçasıdır. Bazı kullanım alanları şunlardır:

  • Kullanıcı oluşturma, yönetme ve yönetici ekleme.
  • Grup ve grup üyelikleri oluşturma ve yönetme.
  • Alanınıza bağlı cihazları izleme ve kayıp cihazlarla ilgili işlem yapma.
  • Kuruluş şemanızı ve kuruluş yapılarınızı yönetme.
  • Kullanıcılarınızın erişim izni verdiği uygulamaları denetleme ve yetkisiz uygulamaları iptal etme.

Directory API'de sık kullanılan terimlerin listesi aşağıda verilmiştir:

Müşteri
Müşteri kaynağıyla temsil edilen, Google Workspace hesabının sahibi olan varlık.
Alan
Varsa bir Google Workspace hesabıyla ilişkili DNS alanı (Alan kaynağıyla temsil edilir). Tüm hesapların ilişkili bir alanı yoktur.
Kuruluş birimi
Google Workspace hesabının kuruluş ağacının alt birimi. Politika uygulama ve yetkilendirme verme amacıyla kullanıcıları gruplandırmak ve sıralamak için kullanılır. Bir kuruluş birimi, OrgUnit kaynağıyla temsil edilir.
Ayrıcalık
Kullanıcının, bir Google Workspace kaynağında işlem gerçekleştirme becerisi. Öncelikle yöneticiler için geçerlidir. Ayrıcalıklar, Ayrıcalık kaynağıyla temsil edilir.
Rol
Bir kullanıcıya veya kullanıcı grubuna atanabilen, Rol kaynağıyla temsil edilen tanımlı bir ayrıcalık koleksiyonu.
Rol ataması
Hangi kullanıcıya hangi rollerin, hangi kapsamda verildiğini gösteren bir kayıt. Rol ataması, RoleAssignment kaynağıyla temsil edilir.
Şema
Kuruluşunuz için özel kullanıcı özelliklerini tanımlayan, Schema kaynağıyla temsil edilen bir JSON nesnesi.
Kullanıcı
Kullanıcı kaynağıyla temsil edilen, Google Workspace uygulamalarına ve kaynaklarına erişimi olan bireysel bir son kullanıcı hesabı.

Sonraki adımlar