Directory API'ye Genel Bakış

Directory API, RESTful Admin SDK API'nin bir parçasıdır ve bir Google Workspace hesabına ait, yönetici tarafından denetlenen kaynakları programatik olarak oluşturmak ve yönetmek için kullanılabilir. Bazı kullanım alanları şunlardır:

  • Kullanıcı oluşturma, yönetme ve yönetici ekleme.
  • Grup ve grup üyeliği oluşturma ve yönetme.
  • Alanınıza bağlı cihazları izleme ve kayıp cihazlarla ilgili işlem yapma.
  • Kuruluş şemanızı ve kuruluş yapılarınızı yönetme.
  • Kullanıcılarınızın erişim izni verdiği uygulamaları denetleme ve yetkisiz uygulamaları iptal etme.

Directory API'de yaygın olarak kullanılan terimlerin listesi aşağıda verilmiştir:

Müşteri
Müşteri kaynağı tarafından temsil edilen, Google Workspace hesabının sahibi olan tüzel kişi.
Alan
Varsa bir Google Workspace hesabıyla ilişkili DNS alanı (Alan kaynağı tarafından temsil edilir). Tüm hesapların ilişkili bir alanı yoktur.
Kuruluş birimi (OU)
Politika uygulama ve yetkilendirme verme amacıyla kullanıcıları gruplandırmak ve sıralamak için kullanılan, Google Workspace hesabının kuruluş ağacının bir alt birimi. Kuruluş birimi, OrgUnit kaynağıyla temsil edilir.
Ayrıcalık
Kullanıcının bir Google Workspace kaynağında işlem gerçekleştirebilmesidir. Öncelikle yöneticiler için geçerlidir. Bir ayrıcalık, Privilege kaynağıyla temsil edilir.
Rol
Bir kullanıcıya veya kullanıcı grubuna atanabilen ve Rol kaynağıyla temsil edilen tanımlı bir ayrıcalık koleksiyonu.
Rol atama
Hangi kullanıcıya hangi rollerin hangi kapsamda verildiğini gösteren bir kayıt. Rol atamaları, RoleAssignment kaynağıyla temsil edilir.
Şema
Kuruluşunuz için özel kullanıcı özelliklerini tanımlayan ve Şema kaynağıyla temsil edilen bir JSON nesnesi.
Kullanıcı
Google Workspace uygulamalarına ve kaynaklarına erişimi olan, Kullanıcı kaynağı tarafından temsil edilen bireysel son kullanıcı hesabı.

Sonraki adımlar