สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อน

ข้อกําหนดเบื้องต้นในการใช้ Directory API คือเอกสารจะถือว่าคุณได้ทําตามขั้นตอนการตั้งค่าต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว

  1. ทําตามขั้นตอนให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อเริ่มการพัฒนาใน Google Workspace
  2. หากคุณเป็นตัวแทนจําหน่าย Google ให้ลงชื่อสมัครใช้โปรแกรมตัวแทนจําหน่ายของ Google Workspace ให้เสร็จสมบูรณ์ การดําเนินการทั้งหมดสําหรับ Directory API รองรับผู้ดูแลระบบที่รับมอบสิทธิ์และตัวแทนจําหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Google แต่การทํางานของ Chrome และอุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่รองรับสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบจากระยะไกลสําหรับตัวแทนจําหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Google
  3. หากคุณใช้งานอุปกรณ์ Chrome ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้ก่อนใช้ Directory API
    • ตั้งค่าบริการ Google Chrome
    • เปิดใช้บริการ Chrome OS สําหรับบัญชี
    • ตั้งค่าอุปกรณ์ Chrome แต่ละเครื่อง หากคุณซื้ออุปกรณ์ Chrome จาก Google โดยตรงหรือหากซื้อฟังก์ชันการเข้าถึงสําหรับการจัดการ ChromeOS แยกต่างหาก คุณสามารถตั้งค่านโยบายด้านอุปกรณ์และนโยบายผู้ใช้เพิ่มเติมได้ หากมีข้อสงสัย ให้เริ่มต้นด้วยการแก้ปัญหา
  4. หากคุณใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้ทําตามขั้นตอนเหล่านี้ก่อนใช้ Directory API