ภาพรวมของ Data Transfer API

Data Transfer API จัดการการโอนข้อมูลจากผู้ใช้รายหนึ่งไปยังผู้ใช้อีกรายภายในโดเมน ผู้ใช้ที่ได้รับข้อมูลจะต้องเป็นของโดเมนของคุณ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ Data Transfer API เพื่อย้ายไฟล์ใน Google ไดรฟ์จากผู้ใช้ ที่ออกจากองค์กรไปแล้ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่โอนข้อมูล