סקירה כללית על Data Transfer API

Data Transfer API מנהל את העברת הנתונים ממשתמש אחד למשתמש אחר בתוך הדומיין. המשתמש שמקבל את הנתונים חייב להשתייך לדומיין שלך.

לדוגמה, אתם יכולים להשתמש ב-Data Transfer API כדי להעביר קובצי Google Drive ממשתמש שעזב את הארגון.

למידע נוסף, ראה העברת נתונים.