Omówienie interfejsu Contact Delegation API

Interfejs Contact Delegation API pozwala administratorom przekazywać dostęp do kontaktów określonego użytkownika (przedstawicielowi) innemu użytkownikowi. Jest to tzw. delegat. Na przykład interfejs Contact Delegation API może umożliwić administratorowi delegowanie kontaktów kierownictwa do jego asystenta administracyjnego, aby asystent mógł rezerwować spotkania w kalendarzu.

Więcej informacji o przekazywaniu dostępu do kontaktów znajdziesz w artykule Zarządzanie osobami z przekazanymi dostępem do kontaktów.