ภาพรวมของ Contact Delegation API

Contact Delegation API ช่วยให้ผู้ดูแลระบบมอบสิทธิ์เข้าถึงรายชื่อติดต่อของผู้ใช้ที่เรียกว่าผู้มอบสิทธิ์ (Contact Delegation API) ให้กับผู้ใช้รายอื่นที่เรียกว่าผู้รับมอบสิทธิ์ เช่น Contact Delegation API ช่วยให้ผู้ดูแลระบบมอบสิทธิ์จัดการรายชื่อติดต่อของผู้บริหารให้แก่ผู้ช่วยธุรการได้ เพื่อให้ผู้ช่วยจองการนัดหมายในปฏิทิน

หากต้องการดูวิธีมอบสิทธิ์จัดการรายชื่อติดต่อ โปรดดูหัวข้อจัดการผู้รับมอบสิทธิ์จัดการรายชื่อติดต่อ