ภาพรวม Contact Delegation API

Contact Delegation API ช่วยให้ผู้ดูแลระบบมอบสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ 1 ราย ซึ่งเรียกว่าผู้รับมอบสิทธิ์ ให้กับผู้ใช้รายอื่น ซึ่งเรียกว่าผู้รับมอบสิทธิ์ เช่น Contact Delegation API ช่วยให้ผู้ดูแลระบบมอบสิทธิ์การติดต่อของผู้บริหารให้แก่ผู้ช่วยผู้ดูแลระบบได้ เพื่อให้ผู้ช่วยจองการนัดหมายในปฏิทินได้

หากต้องการทราบวิธีมอบสิทธิ์การมอบสิทธิ์รายชื่อติดต่อ โปรดดูจัดการผู้รับมอบสิทธิ์รายชื่อติดต่อ