Omówienie interfejsu Chrome Printer Management API

Chrome Printer Management API to interfejs API typu REST, który umożliwia tworzenie drukarek i serwerów wydruku oraz zarządzanie nimi dla klientów korzystających z Chrome lub Google Workspace. Użytkownicy mogą korzystać z drukarek skonfigurowanych w interfejsie API, aby drukować bezpośrednio z urządzeń z ChromeOS używanych w ich organizacji.

Poniżej znajdziesz listę typowych terminów używanych w interfejsie Chrome Printer Management API:

CUPS
CUPS to system drukowania na licencji open source, który korzysta z protokołu IPP (Internet Printing Protocol) do zarządzania zadaniami i kolejkami drukowania na różnych drukarkach bez konieczności konfigurowania sterowników przeznaczonych dla konkretnych urządzeń.
Serwer wydruku
Wirtualna kolejka drukowania lub serwer fizyczny w sieci organizacji, który przekierowuje zadania drukowania do poszczególnych drukarek.
Drukarka
Fizyczna drukarka podłączona do sieci organizacji.

Dalsze kroki

  • Więcej informacji o konfigurowaniu interfejsu Chrome Printer Management API, w tym o wymaganiach w konsoli administracyjnej i konfigurowaniu kont usługi, znajdziesz w przewodniku Pierwsze kroki.