ภาพรวม

Alert Center API ช่วยให้คุณจัดการการแจ้งเตือนที่ส่งผลกระทบต่อโดเมนได้ การแจ้งเตือนเป็นการเตือนถึงปัญหาด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นซึ่ง Google ตรวจพบ การแจ้งเตือนจะมีข้อมูลต่อไปนี้

 • แหล่งที่มาที่เป็นต้นกำเนิดของการแจ้งเตือน
 • ชื่อการแจ้งเตือน
 • เวลาที่การแจ้งเตือนนี้เกิดขึ้น
 • ข้อมูลเฉพาะที่เชื่อมโยงกับการแจ้งเตือนนี้

ผู้ดูแลระบบโดเมนสามารถดูและจัดการการแจ้งเตือนด้วยตนเองจากคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google Alert Center API ช่วยให้แอปที่คุณสร้างดึงข้อมูลการแจ้งเตือนและความคิดเห็นเกี่ยวกับการแจ้งเตือนได้ นอกจากนี้ API ยังสร้างความคิดเห็นใหม่สําหรับการแจ้งเตือนที่มีอยู่ได้ด้วย

เช่น แอปเฝ้าติดตามอาจใช้ Alert Center API เพื่อเรียกดูการแจ้งเตือนล่าสุดสำหรับโดเมน จัดลำดับความสำคัญ แล้วแจ้งให้สมาชิกในองค์กรทราบ หลังจากที่ทีมตอบสนองต่อการแจ้งเตือนแล้ว แอปจะแนบความคิดเห็นไปยังการแจ้งเตือนโดยอิงจากผลการตรวจสอบที่ได้

ใช้ Alert Center API

คุณต้องตั้งค่าโปรเจ็กต์ Cloud Platform ใหม่และเปิดใช้ Alert Center API ก่อนจึงจะใช้ Alert Center API ได้ โปรเจ็กต์ต้องใช้บัญชีบริการเมื่อเข้าถึง API

เมื่อแอปมีโปรเจ็กต์ Cloud ที่ตรงตามข้อกำหนดเบื้องต้นและให้สิทธิ์อย่างถูกต้องแล้ว แอปก็จะส่งคำขอ REST ของ Alert Center API ได้ การส่งคำขอ API จะง่ายขึ้นเมื่อใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ที่มีอยู่

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีแสดงการแจ้งเตือนที่ใช้ได้โดยใช้ API

Java

// First, authorize the API and create a client to make requests with.
URL serviceAccountUrl = AuthUtils.class.getResource("/client_secret.json");
GoogleCredentials credentials = ServiceAccountCredentials
  .fromStream(serviceAccountUrl.openStream())
  .createDelegated("admin@xxxx.com")
  .createScoped(Collections.singleton("https://www.googleapis.com/auth/apps.alerts"));
ApacheHttpTransport transport = new ApacheHttpTransport();
HttpCredentialsAdapter adapter = new HttpCredentialsAdapter(credentials);
AlertCenter alertCenter = new AlertCenter.Builder(transport, new JacksonFactory(), adapter)
  .setApplicationName("Alert Center client")
  .build();

// List alerts in pages, printing each alert discovered.
String pageToken = null;
do {
 ListAlertsResponse listResponse = service.alerts().list().setPageToken(pageToken)
   .setPageSize(20).execute();
 if (listResponse.getAlerts() != null) {
  for (Alert alert : listResponse.getAlerts()) {
   System.out.println(alert);
  }
 }
 pageToken = listResponse.getNextPageToken();
} while (pageToken != null);