เลือกขอบเขต Admin Settings API

เอกสารนี้มีการให้สิทธิ์เฉพาะ API สำหรับการตั้งค่าผู้ดูแลระบบและข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์ ก่อนอ่านเอกสารนี้ โปรดอ่านข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์ทั่วไปของ Google Workspace ที่ดูข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์

กำหนดค่า OAuth 2.0 สำหรับการให้สิทธิ์

กำหนดค่าหน้าจอคำยินยอม OAuth และเลือกขอบเขตเพื่อกำหนดข้อมูลที่แสดงต่อผู้ใช้และผู้ตรวจสอบแอป รวมถึงลงทะเบียนแอปเพื่อให้เผยแพร่ได้ในภายหลัง

ขอบเขต API การตั้งค่าของผู้ดูแลระบบ

หากต้องการกำหนดระดับการเข้าถึงที่กำหนดให้กับแอป คุณต้องระบุและประกาศขอบเขตการให้สิทธิ์ ขอบเขตการให้สิทธิ์คือสตริง URI ของ OAuth 2.0 ที่มีชื่อแอป Google Workspace, ประเภทข้อมูลที่เข้าถึง และระดับการเข้าถึง ขอบเขตคือคำขอการทำงานของแอปกับข้อมูล Google Workspace ซึ่งรวมถึงข้อมูลบัญชี Google ของผู้ใช้

เมื่อติดตั้งแอปแล้ว ระบบจะขอให้ผู้ใช้ตรวจสอบขอบเขตที่แอปใช้ โดยทั่วไปคุณควรเลือกขอบเขตที่เจาะจงที่สุดเท่าที่จะทำได้ และหลีกเลี่ยงการขอขอบเขตที่แอปไม่จำเป็นต้องใช้ ผู้ใช้พร้อมจะให้สิทธิ์เข้าถึงขอบเขตที่จำกัดและอธิบายไว้อย่างชัดเจนมากกว่า

Admin Settings API สนับสนุนขอบเขตต่อไปนี้

ขอบเขต ความหมาย
https://apps-apis.google.com/a/feeds/domain/ ขอบเขตรวมสำหรับการเข้าถึงการตั้งค่าโดเมนทั้งหมด