Metoda BatchGetWaitForecasts

Pobierz WaitEstimates dla żądanego sprzedawcy, usługi i wielkości grupy. Backend partnera sprawdza, czy żądane szacunki oczekiwania są dostępne, i podaje stan listy oczekujących wraz z czasami oczekiwania w odpowiedzi.

Wyślij prośbę

BatchGetWaitEstimatesRequest

Zwracana wartość

BatchGetWaitEstimatesResponse


// Batch request for the wait estimates for the specified merchant, service and
// party sizes.
message BatchGetWaitEstimatesRequest {
 // Required. Partner-provided ID for the merchant.
 string merchant_id = 1;

 // Required. Partner-provided ID for the service.
 string service_id = 2;

 // Required. The different party sizes WaitEstimates are requested for.
 // WaitEstimates may differ with the number of people in the party. A single
 // request will not include duplicate party sizes.
 repeated int32 party_size = 3;
}

// Response for the BatchGetWaitEstimates RPC with the wait estimates of the
// specified merchant, service and party sizes.
message BatchGetWaitEstimatesResponse {
 // Required. A status for the waitlist that indicates whether new users can
 // join and what the reason is if they can’t join. If the waitlist is not
 // open, all other fields in the BatchGetWaitEstimatesResponse are expected to
 // be unset.
 WaitlistStatus waitlist_status = 1;

 // The wait estimates for each party size requested. The response should
 // contain exactly one wait estimate for each party size sent in the request.
 // If a party size is not available for some reason, prefer ommitting it
 // instead of returning an error so that the user will have some options to
 // choose from.
 repeated WaitEstimate wait_estimate = 2;
}

// A status for the waitlist that determines if new users can join and what
// the reason is if they can’t join.
enum WaitlistStatus {
 WAITLIST_STATUS_UNSPECIFIED = 0;
 // The waitlist is open and is accepting new users.
 OPEN = 1;
 // There is currently no wait and users should arrive at the merchant
 // without joining the waitlist.
 CLOSED_NO_WAIT = 2;
 // The waitlist is not currently accepting new users because it is full
 // or closed for other reasons.
 CLOSED_OTHER = 3;
}

Próbki BatchGet WaitDetailss

Ten przykład pokazuje przypadek, w którym restauracja zwykle zezwala na wartości party_size od 2 do 10, ale w momencie przesłania żądania wartości party_size wyższe niż 7 nie można już obsługiwać (np. w pobliżu godziny zamknięcia), a w przypadku party_size z 2 nie trzeba czekać.

Uzyskaj prośbę o cierpliwość

{
 "merchant_id": "dining-1",
 "party_size": [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10],
 "service_id": "reservation"
}

Uzyskaj odpowiedź oczekiwania

{
 "waitlist_status": "OPEN",
 "wait_estimate": [
  { "party_size": 2, "wait_length": {} },
  { "party_size": 3, "wait_length": { "parties_ahead_count": 3 } },
  { "party_size": 4, "wait_length": { "parties_ahead_count": 3 } },
  { "party_size": 5, "wait_length": { "parties_ahead_count": 3 } },
  { "party_size": 6, "wait_length": { "parties_ahead_count": 3 } },
  { "party_size": 7, "wait_length": { "parties_ahead_count": 3 } }
 ]
}