Omówienie i kryteria kwalifikacji

Czy zarządzasz platformą świadczącą usługi na wynos i z dostawą restauracji na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej? Jeśli tak, i chcesz poinformować Google, aby Twoja firma została uwzględniona w Centrum działań, wypełnij formularz zgłoszenia zainteresowania.

Kryteria

Aby sprzedawca mógł skorzystać z tej integracji, musi spełniać te kryteria:

  • Firma musi mieć fizyczną lokalizację z adresem, który można dopasować do bazy danych Map Google.
  • Każdy podany przez Ciebie link do działania musi prowadzić do stron konkretnego sprzedawcy, na których użytkownik wykonuje działanie. Działania to między innymi gdy użytkownik zamawia jedzenie na wynos lub z dostawą.

Google zastrzega sobie prawo do uwzględniania lub wykluczania sprzedawców w przypadku sprawdzania nowych branż.

Proces uruchamiania

Proces dodawania sprzedawców do Centrum działań został przedstawiony na ilustracji 1.

Rysunek 1. Etapy integracji wysokiego poziomu przekierowania zamówień
Rys. 1. Integracja z przekierowaniem do zamówień na wysokim poziomie