Konfiguracja

Po zatwierdzeniu integracji do integracji Center Actions uzyskasz dostęp do portalu dla partnerów, który ułatwi Ci zarządzanie integracją. Więcej informacji o Portalu dla partnerów znajdziesz tutaj.

Tworzenie pary kluczy (publicznego / prywatnego) SSH

Ta para kluczy służy do bezpiecznego logowania się do dostarczonych przez Google skrzynek referencyjnych SFTP. Klucz publiczny ma następujący format:

ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABAQCXsM9ycbHV6E6t2L+B4p/uYHn9Q0jmu5gUXMYnFnnf4l39xrznfDo8KCASzRrqUkRnuzrno059CvZVzcljkbwWLzKKoE1EwbzHL3nYahMB4MdYNWhBbHbB+ybq6RNO7hkoKDBIQCfqQDY0FEB6sV3d3F1WYl0bAMjp15yyZJzMKa/rRnZKWetHlcL1X+gFWmW2hQ93foPD463gb58/25GujjsS/tzjngw7UJMVkm08U1QEY3z3DE/R++7ovJozTCzH0CTNDN0AH3/oSC3dmG+yDh3ZXFATjWjyPXJSOziNrp9TXgJhlqSmoHcPvpotMVjx21kIZ+T+SusQmnG+hK+L user@yourdomain.com

Nie dodawaj nowych podziałów wierszy w kluczu.

Przygotuj projekt Google Cloud Platform

Twój projekt umożliwia dostęp do interfejsu Maps Booking API w Actions Center, który służy do przesyłania aktualizacji w czasie rzeczywistym. W tym kroku musisz użyć konta Google w Konsoli interfejsów API. Możesz do tego utworzyć nowy projekt lub użyć istniejącego.

Zapisz numer projektu i adres e-mail dewelopera powiązany z Twoim projektem Cloud. Znajdź numer projektu w panelu projektu na karcie Informacje o projekcie. Śledź numer projektu. Musisz go podać Google na kolejnych etapach.

Tworzenie skrzynek referencyjnych SFTP

Po zalogowaniu się do portalu dla partnerów wykonaj te czynności:

  1. Otwórz kartę Lista zadań wprowadzających.
  2. Wpisz swój publiczny klucz SSH.
  3. Wpisz numer projektu w konsoli API.
  4. Kliknij Prześlij.

Spowoduje to utworzenie zestawu skrzynek referencyjnych SFTP do użytku zarówno w środowisku piaskownicy, jak i w środowisku produkcyjnym. Nazwy użytkowników skrzynek referencyjnych SFTP znajdziesz na stronie pliku danych (dokumentacja) w portalu dla partnerów. Twój projekt Google Cloud ma dostęp do piaskownicy i usług produkcyjnych Maps Booking API, a do Twojego konta jest przypisywany unikalny identyfikator partnera (identyfikator agregatora).

Dalsze kroki

Obecnie możesz skorzystać z portalu dla partnerów. Opcjonalnie możesz wykonać te zadania konfiguracyjne:

  1. Na stronie Konto i użytkownicy przyznaj innym użytkownikom w organizacji dostęp do Portalu dla partnerów.
  2. Na stronie Marki skonfiguruj domyślną markę i nowe marki w środowisku piaskownicy i środowisku produkcyjnym.
  3. W zależności od integracji na stronie Funkcje włącz lub wyłącz dodatkowe funkcje. Te konfiguracje są zależne od środowiska.

Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji portalu dla partnerów Centrum akcji.