Kompleksowy portal dla partnerów ds. rezerwacji

Portal dla partnerów Centrum działań to interaktywne narzędzie, które umożliwia kompleksowe zarządzanie rezerwacjami z tym centrum. Możesz zmieniać ustawienia konta, dodawać i usuwać użytkowników, aktualizować logo i informacje o marce, a także wyświetlać informacje o sprzedawcy przesłane do Google za pomocą plików danych i aktualizacji interfejsu API oraz nimi zarządzać.

Przesyłanie opinii i zgłaszanie problemów

Jeśli napotkasz jakieś problemy z Portalem dla partnerów, możesz kliknąć link Prześlij opinię, by przesłać opinię do zespołu Centrum działań. Link pojawi się w lewym dolnym rogu menu głównego.

Pomoc i obsługa techniczna

Karta „Pomoc i wsparcie” w Portalu dla partnerów zawiera linki do zasobów i dokumentacji związanej z programem Centrum działań.