Legacy Google+ APIs have been shut down as of March 7, 2019. Changes to the shutdown plan have been made recently which may mitigate its effect on some developers. Learn more.

Google+ integrations for web and mobile apps have also stopped functioning as of March 7, 2019. Learn more.

Các công cụ tích hợp Google+ ngừng hoạt động

Vào ngày 7/3/2019, các công cụ tích hợp Google+ cho webứng dụng di động sẽ ngừng hoạt động. Cụ thể:

  • Công cụ tích hợp cho web, chẳng hạn như các plugin và bài đăng tương tác, sẽ ngừng hoạt động. Việc này có thể ảnh hưởng đến bố cục và/hoặc chức năng của trang web nếu chủ sở hữu trang web không làm gì để khắc phục.
  • Công cụ tích hợp cho ứng dụng di động, chẳng hạn như nút +1, tính năng chia sẻ lên Google+ và hoạt động của ứng dụng, sẽ ngừng hoạt động.

Kế hoạch ngừng hoạt động này sẽ bắt đầu dần dần từ cuối tháng 1, khi đó các công cụ tích hợp cho web và ứng dụng di động đôi lúc sẽ có hiện tượng gián đoạn kể từ ngày 28/1/2019.

Các nhà phát triển nên xóa các mã liên quan khỏi trang web và/hoặc ứng dụng di động của mình càng sớm càng tốt. Các API Google+ và tính năng Đăng nhập bằng Google+ cũng sắp ngừng hoạt động. Vui lòng xem thông báo bổ sung này.

Mặc dù chúng tôi ngừng cung cấp Google+ cho người tiêu dùng, chúng tôi vẫn đang đầu tư vào Google+ dành cho các tổ chức doanh nghiệp. Chúng tôi cũng sẽ sớm giới thiệu giao diện và các tính năng mới -- bạn có thể tìm thêm thông tin trong bài đăng trên blog của chúng tôi.