Pozwól użytkownikom oglądać i wyszukiwać treści w YouTube oraz nimi zarządzać

Użyj odtwarzacza umieszczonego na stronie, aby odtwarzać filmy bezpośrednio w aplikacji i dostosować sposób ich odtwarzania.
Pozwól użytkownikom na wyszukiwanie treści w YouTube, przesyłanie filmów, tworzenie playlist i zarządzanie nimi.

Dodaj więcej funkcji YouTube

Poznaj swoich użytkowników oraz sposób, w jaki wchodzą w interakcję z Twoim kanałem i filmami.
Daj użytkownikom możliwość subskrypcji Twojego kanału YouTube jednym kliknięciem.
Planuj transmisje na żywo w YouTube i zarządzaj nimi.