Przykładowe fragmenty kodu YouTube Data API (v3)

Typowe przypadki użycia YouTube Data API i YouTube Live Streaming API znajdziesz na stronie przykładów użycia i przykładów kodu.

Na tej stronie możesz wybrać zasób i metodę interfejsu API, a następnie wyświetlić typowe przypadki użycia danej metody. Możesz kliknąć dowolny przypadek użycia, aby wypełnić widżet Eksploratora interfejsów API przykładowymi wartościami parametrów i właściwości dla danego przypadku użycia. Możesz też otworzyć widżet Eksploratora interfejsów API na pełnym ekranie, aby zobaczyć działające fragmenty kodu w języku Java, JavaScript, PHP i Python. Jeśli zaktualizujesz wartości parametrów lub właściwości w eksploratorze interfejsów API, przykładowe fragmenty kodu również zostaną odzwierciedlone w zmianach.

Poniższa sekcja zawiera listę przykładów kodu dostępnych w innych językach.

Samodzielne fragmenty kodu

Poniższa lista przedstawia przykładowe fragmenty kodu dostępne dla YouTube Data API (v3) w językach innych niż Java, JavaScript, PHP i Python. Jak wspomnieliśmy w poprzedniej sekcji, przykłady kodu dla tych języków są dostępne na stronie przykładów użycia i przykładów kodu.