Usługi YouTube API – wskazówki dotyczące promowania marki

Interfejsy API YouTube pozwalają dodać funkcje YouTube do Twojej aplikacji lub urządzenia. Na tej stronie znajdziesz ikony i logo, których możesz używać, by dodawać logo lub atrybucję YouTube do swoich aplikacji, urządzeń i materiałów marketingowych. Wyjaśniono także zasady i wymagania dotyczące korzystania z logo YouTube.

Nie musisz mieć specjalnej zgody, aby używać interfejsów API YouTube lub promować funkcje interfejsu API w swojej aplikacji. Każde logo YouTube wykorzystywane w aplikacji musi jednak odsyłać do zawartości YouTube lub do komponentu YouTube tej aplikacji. Może to być na przykład link do obszaru w aplikacji, w którym wyświetlają się treści z YouTube (subskrypcje, przesyłanie itp.), obszaru aplikacji, który umożliwia użytkownikom przesyłanie filmów do YouTube, lub strony witryny, takiej jak strona główna lub strona kanału w YouTube.

Wskazówki dotyczące promowania marki są integralną częścią Warunków korzystania z interfejsów API YouTube oraz dokumentacji i specyfikacji YouTube API, z których każdy musi być spełniony przy tworzeniu i wdrażaniu klientów interfejsów API YouTube. Jeśli używasz znaków towarowych lub logo YouTube w sposób naruszający te wytyczne, możemy poprosić o zmodyfikowanie aplikacji lub użycia lub wycofanie logo.

Jakich logo lub marek mogę używać?

YouTube udostępnia 3 różne typy logo:

Opracowane z logo YouTube

Logo developed with YouTube wskazuje, że aplikacja w pełni zależy od wyboru treści w YouTube lub integracji z YouTube. Używaj logo developed with YouTube, jeśli usunięcie funkcji YouTube z aplikacji spowodowałoby, że aplikacja nie działała lub była nieprzydatna.

Na przykład aplikacja, która wyświetla na mapie lokalizacje filmów i wskazuje trasę dojazdu do niej, może używać interfejsów API Map Google i YouTube. Powinna jednak używać logo developed with YouTube, bo bez tej aplikacji nie będzie już przydatna.

Logo YouTube

Logo YouTube identyfikuje konkretną funkcję lub komponent aplikacji, które wykorzystują treści z YouTube, przesyłają treści do YouTube lub integrują się z YouTube w inny sposób. Użyj swojego logo YouTube, jeśli aplikacja nadal będzie przydatna, jeśli usuniesz jej funkcję. Oto 2 przykłady aplikacji, które powinny używać logo YouTube:

 • Gra umożliwia użytkownikom uchwycenie części rozgrywki, a następnie przesłanie jej jako filmu w YouTube. Nawet jeśli stracisz możliwość przesyłania filmów z rozgrywką, gra (główna aplikacja) nadal będzie dostępna.
 • Aplikacja do planowania podróży wyświetla ceny lotów i cen hoteli w różnych miejscach docelowych. Dzięki temu użytkownicy mogą zobaczyć opinie o restauracjach, miejsca turystyczne, zdjęcia i filmy w YouTube w wybranym miejscu. Nawet jeśli filmy z YouTube zostały usunięte z aplikacji, ze względu na inne funkcje jest ona nadal przydatna.

Czarno-białe logo YouTube powinno być używane, gdy logo jest wyświetlane jako znak wodny.

Ikona YouTube

Ikony YouTube

Ikona YouTube wskazuje źródło treści w YouTube. Ikony YouTube należy używać w panelu ikon mediów społecznościowych lub jeśli są spełnione wszystkie te warunki:

 • Twoja aplikacja integruje treści z wielu źródeł, w tym z YouTube.
 • Treści z różnych źródeł są odpowiednio zintegrowane, co oznacza, że musisz wyświetlać atrybucję obok wielu pojedynczych elementów treści, aby wyraźnie określić ich źródła.
 • Ze względu na ograniczenia miejsca nie można używać logo YouTube ani logo developed with YouTube.

Pobrane

Logo YouTube oraz ikony YouTube możesz pobrać ze strony marki YouTube. Zawiera ona też wersje ikony YouTube, które można wykorzystać w panelu z linkami do stron w mediach społecznościowych. Poniżej znajdziesz linki do pobrania logo developed with YouTube.

Przed pobraniem dowolnego z tych obrazów i korzystaniem z nich przeczytaj wskazówki dotyczące korzystania z logo YouTube i specyfikacji kolorów na stronie marki YouTube.

Rozmiar i umiejscowienie logo

Na każdej stronie, na której znajduje się interfejs YouTube API, umieść odpowiednie logo marki. Logo powinno się wyświetlać obok lokalizacji, w której znajduje się implementacja interfejsu API na stronie. Każde logo używane w aplikacji musi być klikalne oraz zawierać linki do materiałów w YouTube lub do komponentu YouTube w tej aplikacji.

 • Możesz zmienić rozmiar logo marki na rozmiar odpowiedni dla aplikacji.
 • Każde wyświetlane logo lub ikona YouTube muszą spełniać minimalne wymagania dotyczące rozmiaru podane na stronie marki YouTube.

Wymagania

W połączeniu z ogólną nazwą aplikacji nie wolno używać nazwy YouTube ani żadnych skrótów, akronimów ani wariantów słowa YouTube, takich jak YouTube czy YouTube. Nie możesz na przykład nadać aplikacji nazwy „YouTube dla dzieci” lub „YouTube Education”. Możesz jednak wspomnieć, że Twoja aplikacja jest przeznaczona do YouTube lub współpracuje z YouTube, twierdząc, że jest to „świetna aplikacja do YouTube” lub używająca podobnych słów.

Nie wolno używać obrazów marki YouTube w połączeniu z ogólną nazwą lub opisem swojej aplikacji, produktu czy usługi. Nie można również zmieniać obrazów związanych z marką YouTube ani usuwać, zasłaniać, zniekształcać ani modyfikować żadnego elementu znaku towarowego YouTube.

Dodatkowe zasady dotyczące używania takich logo znajdziesz poniżej:

 • Możesz używać tylko logo widocznych powyżej. Korzystanie z tych logo podlega Warunkom korzystania z interfejsu YouTube API.
 • Nigdy nie wyświetlaj znaku towarowego YouTube w witrynie ani aplikacji, która narusza Warunki korzystania z usługi YouTube.
 • Nie można zmieniać kolorów logo ani ikon YouTube. Grafika powinna być w jednym jednolitym kolorze tła, który będzie uzupełniał całą kreację lub otaczającą ją przestrzeń.
 • Możesz zmienić kolor logo usługi developed with YouTube, o ile logo jest w jednym kolorze. Możesz również wybrać tło, na którym jest wyświetlane logo.
 • Upewnij się, że kontrast logo jest dostateczny, a kolory logo – wyraźnie widoczne.
 • Upewnij się, że logo jest w pełni i dobrze widoczne. Nie można jej zmieniać ani częściowo.
 • Nie wyświetlaj logo jako najbardziej widocznego elementu na stronie.
 • Nie używaj logo w sposób, który (1) sugeruje związek z jakimkolwiek produktem, usługą, wydarzeniem, przypadkiem sponsorowania czy organizacją bądź sugeruje poparcie w tym zakresie; (2) może zostać zinterpretowany jako świadczący o tym, że treści zostały opracowane przez YouTube; lub (3) sugeruje, że reprezentujesz poglądy lub opinie pracowników YouTube lub YouTube. Wszystkie wymienione wyżej sposoby użycia muszą zostać zatwierdzone na piśmie.
 • Nie używaj znaków towarowych, logo, haseł ani projektów, które są łudząco podobne do znaków towarowych YouTube lub które naśladują charakterystyczne elementy interfejsu YouTube, w tym wygląd i sposób projektowania stron internetowych YouTube, sposób prezentacji marki YouTube, wyróżniające się kombinacje kolorów, typografię, projekty graficzne, ikony produktów czy zdjęcia związane z YouTube.
 • Nie rejestruj znaków towarowych YouTube jako nazw domen drugiego poziomu lub dodawaj własnych znaków towarowych do produktów, usług, funkcji lub firm w YouTube. Nie używaj też znaków towarowych YouTube w swoich swoich znakach towarowych ani logo.
 • Nigdy nie wolno prezentować znaku towarowego YouTube w sposób mylący, nieuczciwy, zniesławiający, naruszający prawa, oszczerczy, lekceważący, nieprzyzwoity lub w inny sposób budzący zastrzeżenia YouTube.
 • Nigdy nie wolno wyświetlać znaku towarowego YouTube w żadnej witrynie ani interfejsie użytkownika, który zawiera lub wyświetla treści dla dorosłych, promuje hazard, przemoc, szerzenie nienawiści, sprzedaż tytoniu lub alkoholu osobom poniżej 21 roku życia, narusza obowiązujące przepisy prawa bądź jest w inny sposób kontrowersyjne.
 • Każde logo YouTube wykorzystywane w aplikacji musi odsyłać do treści w YouTube lub do komponentu YouTube w tej aplikacji.