Pobieranie Identyfikatora Kanału

Identyfikator swojego lub jakiegokolwiek innego kanału możesz sprawdzić za pomocą poniższego formularza.

  • Aby pobrać identyfikator własnego kanału, autoryzuj żądanie, ustawiając wartość przycisku Authorize requests using OAuth 2.0 (Autoryzuj żądania za pomocą OAuth 2.0) u góry formularza na ON. Następnie wyślij żądanie, klikając niebieski przycisk u dołu.

  • Aby pobrać identyfikator dowolnego kanału, który ma nazwę YouTube, ustaw tę nazwę jako wartość właściwości forUsername w formularzu poniżej, a jako wartość właściwości mine wybierz false.

Uwaga: ten formularz wywołuje metodę channels.list interfejsu YouTube Data API. Formularz domyślnie ustawia wartość parametru part na snippet, a parametru mine na true.