Dodawanie funkcji YouTube do aplikacji na Androida

Te usługi i funkcje pomagają deweloperom dodawać funkcje YouTube do aplikacji na Androida.

Interfejs API odtwarzacza YouTube IFrame

Interfejs YouTube IFrame Player API pozwala włączyć funkcję odtwarzania filmów w aplikacjach na Androida. Zdefiniowano metody wczytywania i odtwarzania filmów (oraz playlist) z YouTube oraz dostosowywania i kontrolowania sposobu odtwarzania filmów.

Uwaga: YouTube nie obsługuje już ani nie obsługuje interfejsu YouTube Android Player API. Nie należy używać tego pakietu SDK ze względu na luki w zabezpieczeniach. Zostanie ona całkowicie wycofana 1 maja 2023 r. lub później.

Transmisje na żywo z Androida

Precyzyjny link YouTube na żywo na urządzenia mobilne umożliwia aplikacjom na Androida zainicjowanie transmisji na żywo w YouTube bezpośrednio na urządzeniu mobilnym. Aplikacja musi udostępniać tylko punkt wejścia, na przykład przycisk, który użytkownik może kliknąć, który uruchamia transmisję na żywo z urządzenia mobilnego za pomocą mechanizmu Android Intent.