شرایط استفاده از خدمات

آخرین ویرایش: 15 دسامبر 2021

با استفاده از Google Workspace API، سایر سرویس‌های توسعه‌دهنده، و نرم‌افزارهای مرتبط (مجموعاً «API»)، با شرایط خدمات Google APIs موافقت می‌کنید. خط‌مشی داده‌های کاربر سرویس‌های API Google بر استفاده از سرویس‌های Google API زمانی که درخواست دسترسی به داده‌های کاربر Google را دارید، نظارت می‌کند.

شرایط اضافی