Geliştirici ürünleri

Aşağıda, geliştirebileceğiniz, otomatikleştirebileceğiniz veya hizmetinize bağlanabileceğiniz geliştirme platformları, yerleşik uzantılar ve Google Workspace uygulamaları bulunmaktadır.

Geliştirme platformları

Apps Komut Dosyası

Google Workspace'i otomatikleştirmek ve iyileştirmek için herkes web tabanlı, az kodlama gerektiren ortamımızı kullanabilir.
Apps Komut Dosyası'nı keşfedin

REST API

İleri düzey geliştiriciler, kullanıcıların e-postaları, takvimleri, dosyaları ve diğer Google Workspace verileriyle programatik olarak etkileşimde bulunmak için Google Workspace REST API'lerini kullanabilir.
Google Workspace API'lerini keşfedin

Google Workspace uzantıları

Eklentiler

Gmail, Takvim, Drive ve diğer hizmetlerdeki etkileşimli ve alakalı içeriklerle kullanıcı deneyimini özelleştirin.
Eklentiler hakkında bilgi

Sohbet uygulamaları

Hizmetinizi Google Chat ile entegre eden uygulamalar oluşturun.
Chat uygulamaları hakkında bilgi edinin.

Google Workspace geliştirici ürünleri

Yönetici Konsolu

Classroom

Cloud Search

Gmail

Google Takvim

Google Sohbet

Google Dokümanlar

Google Drive

Google Formlar

Google Keep

Google Meet

Google E-Tablolar

Google Sites

Google Slaytlar

Google Görevler

Google Apps Kasası

Google Workspace Marketplace

Yönetici Konsolu


Admin Settings API
TOA ve e-posta yönlendirme ayarlarını yönetin
Alert Center API
Google Workspace uyarılarını görüntüleyin ve yönetin
Chrome Tarayıcı Bulut Yönetimi API'si
Chrome Tarayıcı cihazlarını yönetin
Chrome Scanner Enrollment Token API
Chrome Tarayıcı kayıt jetonlarını yönetin
Chrome Printer Management API
ChromeOS cihazlarda CUPS yazıcıları yönetin
Cloud Identity API
Kimlik kaynaklarını sağlayın ve yönetin
Contact Delegation API
Başka bir kişiye kişilere erişim yetkisi verme
Data Transfer API
Dosyaları bir kullanıcıdan diğerine taşıyın
Directory API
Kullanıcıları ve grupları yönetin
Domain Shared Contacts API
Tüm kullanıcılarla paylaşılan harici kişileri yönetin
Email Audit API
Kullanıcı e-postalarını, taslaklarını ve arşivlenmiş sohbetleri denetleyin
Groups Migration API
E-postaları Google Gruplar arşivlerine taşıyın
Groups Settings API
Dahili ve harici grupları yönetin
License Manager API
Kullanıcı lisanslarını yönetin
People API
Kişileri ve alan adı profillerini görüntüleyin ve yönetin
Reports API
Müşteri ve kullanıcı kullanım raporları oluşturun
Bayi API
Müşteri siparişlerini ve abonelikleri yönetin

Yönetici Konsolu geliştirici kaynaklarının tümünü inceleyin

Classroom


Classroom API
Derslerinizi, ödevlerinizi, öğretmenlerinizi ve daha fazlasını yönetin

Cloud Search API
Üçüncü taraf veri havuzlarınızdaki verileri arayın

Gmail


Google Workspace Eklentileri
Kullanıcının gelen kutusunun yanında bağlamsal bilgiler gösterin
Gmail API
Hizmetinizi Gmail ile entegre edin
Gmail için AMP
Kullanıcıların e-posta içeriğiyle dinamik olarak etkileşimde bulunmasına izin verin
E-posta İşaretleme
E-postalara etkileşimli öğeler ekleme
Gmail için Android içerik sağlayıcı
Android Gmail uygulaması meta verilerini alma
Postmaster Tools API
E-posta performansını ölçme
Gmail Tanıtımlar sekmesi
Kullanıcılara daha fazla değer sunun
Gmail Gönderen Kaynakları
Daha iyi e-postalar tasarlayın
Gmail IMAP
Gmail'e alternatif e-posta istemcileri bağlama

Tüm Gmail geliştirici kaynaklarını görün

Google Takvim


Google Calendar API
Hizmetinizi Google Takvim ile entegre edin
Google Workspace Eklentileri
Kullanıcının takviminin yanında etkileşimli içerikler gösterin
CalDAV API
Uzak bir sunucudaki takvim bilgilerine erişme

Tüm Google Takvim geliştirici kaynaklarını görüntüleyin

Google Chat


Google Chat API
Hizmetiniz tarafından desteklenen Chat uygulamaları oluşturun
Apps Komut Dosyası Chat uygulamaları
Hesap verilerinizle desteklenen Chat uygulamaları oluşturun

Google Drive


Drive API
Hizmetinizi Google Drive ile entegre edin
Drive Activity API
Dosya ve klasörlerdeki etkinlikler hakkında bilgi alın
Drive Labels API
Dosya ve klasörlerle ilişkili meta verileri yönetin
Google Picker API
Web uygulamanıza dosya seçici widget'ı yerleştirin
Google Workspace Eklentileri
Kullanıcının dosyalarının yanında etkileşimli içerikler gösterin

Tüm Google Drive geliştirici kaynaklarını görüntüleyin

Google Dokümanlar


Dokümanlar API'si
Hizmetinizi Google Dokümanlar ile entegre edin
Google Workspace Eklentileri
Dokümanlar düzenleyicisinde etkileşimli içerikler görüntüleyin

Tüm Google Dokümanlar geliştirici kaynaklarını görüntüleyin

Google Formlar


Düzenleyici Eklentileri
Formlar düzenleyicisinde etkileşimli içerikler görüntüleyin
Forms API
Hizmetinizi Google Formlar ile entegre edin

Tüm Google Formlar geliştirici kaynaklarını görüntüleyin

Google Keep


Google Keep API
Hizmetinizi Google Keep ile entegre edin

Google Meet


Google Meet API
Hizmetinizi Google Meet ile entegre edin

Google E-Tablolar


E-Tablolar API'si
Hizmetinizi Google E-Tablolar ile entegre edin
Özel E-Tablolar işlevleri ve makroları
E-Tablolar'da görevleri otomatik hale getirin ve menü öğeleri ekleyin
Google Workspace Eklentileri
E-Tablolar düzenleyicisinde etkileşimli içerikler gösterin

Tüm Google E-Tablolar geliştirici kaynaklarını görüntüleyin

Google Sites


Klasik Sites API
Hizmetinizi Klasik Google Sites ile entegre edin

Google Slaytlar


Slides API
Hizmetinizi Google Slaytlar ile entegre edin
Google Workspace Eklentileri
Slaytlar düzenleyicide etkileşimli içerikler gösterin

Tüm Google Slaytlar geliştirici kaynaklarını görüntüleyin

Google Görevler


Google Tasks API
Hizmetinizi Google Görevler ile entegre edin

Google Apps Kasası


Google Vault API
Hizmetinizi Google Apps Kasası ile entegre edin

Google Workspace Marketplace


Google Workspace Marketplace API
Lisans ve faturalandırma hizmeti bilgilerini alma
Google Workspace Marketplace SDK'sı
Girişlerinizi Marketplace'te yayınlayıp yönetin