Informacje o pakiecie Google Workspace Marketplace SDK

Pakiet SDK Google Workspace Marketplace to pakiet narzędzi, który umożliwia tworzenie informacji o aplikacji w Google Workspace Marketplace i zarządzanie nimi. Natomiast aplikacje do obsługi czatu w Google Chat.

Google Workspace Marketplace to witryna, która zawiera listę dodatków do Google Workspace, dodatków do edytora, aplikacji Dysku oraz aplikacji internetowych zintegrowanych z Google Workspace, takich jak narzędzia do zarządzania bezpieczeństwem, CRM i dokumentami oraz narzędzia do zarządzania projektami.

Informacje o aplikacji to zbiór tekstów, grafik i integracji z aplikacjami, które opisują Twoją aplikację i określają sposób jej prezentowania w Google Workspace. Google nie pobiera opłat za wyświetlanie aplikacji w Google Workspace Marketplace.

Integracje aplikacji

Integracje aplikacji określają, jak i gdzie użytkownicy korzystają z Twojej aplikacji w Google Workspace. Na przykład dodatek do Arkuszy Google jest dostępny z poziomu Arkuszy i rozszerza możliwości Arkuszy. Aplikacja musi obsługiwać integrację z co najmniej jedną usługą Google.

W Google Workspace Marketplace możesz opublikować informacje o aplikacji w przypadku tych integracji:

W przypadku aplikacji do obsługi czatu możesz użyć pakietu SDK Google Workspace Marketplace do opublikowania aplikacji do obsługi czatu w Google Chat.

Wyświetl razem listę integracji aplikacji

Niektóre integracje aplikacji można połączyć w informacjach o aplikacji. Jeśli na przykład Twoja aplikacja zwiększa funkcjonalność Arkuszy i jest dostępna jako aplikacja internetowa, możesz opublikować informacje o aplikacji zawierające dodatek do Arkuszy i aplikację internetową dodaną do menu aplikacji Google w różnych usługach Google Workspace.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Tworzenie listy integracji aplikacji.