เขียนข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่นําไปใช้ได้จริง

หน้านี้อธิบายแนวทางปฏิบัติแนะนำในการเขียนข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่นำไปใช้ได้จริงซึ่งจะบอกวิธีแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้ทราบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้

เมื่อผู้ใช้กำลังโต้ตอบกับแอป Google Chat การพบข้อความแสดงข้อผิดพลาดอาจเป็นประสบการณ์ที่น่าหงุดหงิดเมื่อแก้ไขไม่ได้ เช่น ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "An error occurred" ไม่เป็นประโยชน์เนื่องจากข้อความไม่ได้อธิบายว่าเกิดข้อผิดพลาดใดขึ้น ผู้ใช้แก้ไขปัญหาได้อย่างไร หรือผู้ใช้สามารถขอรับความช่วยเหลือได้อย่างไร หน้านี้จะอธิบายวิธีจัดโครงสร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาดเพื่อให้มีประโยชน์ต่อผู้ใช้ โดยแสดงตัวอย่างที่นำไปใช้ได้จริงและดำเนินการไม่ได้

โครงสร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่นำไปใช้ได้จริงมีโครงสร้างดังต่อไปนี้

 • เกิดข้อผิดพลาด การอธิบายว่าทำไมแอป Chat จึงทำตามคำขอไม่สำเร็จจะช่วยให้ผู้ใช้แก้ไขปัญหาได้ การอธิบายสาเหตุที่เกิดข้อผิดพลาด ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ
 • วิธีที่ผู้ใช้จะบรรลุเป้าหมายได้ การพูดระบายแค่ว่า มีอะไรผิดปกติ แจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าจะข้ามข้อผิดพลาด และทำเป้าหมายให้สำเร็จได้อย่างไร
 • วิธีรับความช่วยเหลือ หากผู้ใช้ยังติดขัด ให้บอกวิธีขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยอาจเป็นคำสั่ง /help หรือลิงก์ไปยังเอกสารประกอบสำหรับแอป Chat ของคุณ

ตัวอย่างข้อความแสดงข้อผิดพลาด: รูปแบบวันที่ไม่ถูกต้อง

ในตัวอย่างนี้ ผู้ใช้ป้อนวันที่ในรูปแบบที่แอป Chat ไม่ได้คาดไว้ ผู้เขียนเขียนว่า November 19, 2021 แต่แอป Chat คาดหวังว่า 2021-11-19

ต่อไปนี้คือข้อความแสดงข้อผิดพลาดในเวอร์ชันที่ดำเนินการได้จริงและใช้งานไม่ได้ ซึ่งแอป Chat จะตอบกลับ

ข้อผิดพลาดที่ดำเนินการได้

ผู้ใช้ขอให้แอป Chat กำหนดเวลาการประชุมกับบุคคลอื่น แอป Chat จะตอบกลับด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ดีและนำไปใช้ได้จริง ดังนี้

I don't recognize the date format you entered. Write dates as `yyyy-mm-dd`; for example, `2000-01-31`. For help, type `/help`.

ตัวอย่างข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงข้อผิดพลาด วิธีดําเนินการ และวิธีรับความช่วยเหลือ

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้สามารถแก้ไขได้เนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้

 • พูดว่าเกิดข้อผิดพลาด แอป Chat ไม่รู้จักรูปแบบวันที่
 • อธิบายวิธีแก้ไขข้อผิดพลาดโดยบอกรูปแบบวันที่ที่ต้องการให้ผู้ใช้ทราบ และให้ตัวอย่างวันที่เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจว่าควรเขียนอะไร
 • ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยคำสั่งเครื่องหมายทับ /help หากผู้ใช้ยังคิดไม่ออก พวกเขาก็รู้วิธีหาข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถดำเนินการได้

ผู้ใช้ขอให้แอป Chat กำหนดเวลาการประชุมกับบุคคลอื่น แอป Chat จะตอบกลับด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาด ที่ไม่เป็นประโยชน์และไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

Enter the correct date format.

ตัวอย่างข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ไม่ได้ให้ข้อมูลที่ดำเนินการได้

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้จะดำเนินการไม่ได้เนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้

 • ไม่ได้ระบุว่ากำหนดการมีการประชุมหรือไม่ ผู้ใช้อาจลังเลที่จะนัดเวลาใหม่ หรืออาจคิดว่าได้นัดหมายการประชุมไว้แล้ว
 • ไม่บอกวิธีจัดรูปแบบวันที่แก่ผู้ใช้ แทนที่จะถือว่าผู้ใช้ทราบวิธีจัดรูปแบบวันที่แล้ว ควรระบุให้ทราบว่าควรใช้รูปแบบวันที่ yyyy-mm-dd
 • ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม เมื่อผู้ใช้พบปัญหาและไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรต่อ ผู้ใช้อาจหยุดส่งข้อความถึงแอป Chat

ลองเลย

เมื่อทราบวิธีเขียนข้อผิดพลาดที่นำไปใช้ได้จริงแล้ว คุณจะระบุสถานการณ์ต่อไปนี้ได้ด้วยว่าข้อผิดพลาดใดที่นําไปใช้ได้จริง

แอป Chat จะสร้างกิจกรรมในปฏิทินเมื่อผู้ใช้ส่งข้อความถึงแอป Chat ด้วยคีย์เวิร์ด schedule หากต้องการสร้างกิจกรรมในปฏิทิน แอป Chat จะต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ หากผู้ใช้ยังไม่ได้รับการตรวจสอบสิทธิ์ แอป Chat จะตอบกลับด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดใดที่สามารถดำเนินการได้
คุณต้องลงชื่อเข้าใช้โดยพิมพ์ /signin ก่อน ฉันถึงจะนัดประชุมได้ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม ให้พิมพ์ /help
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้สามารถแก้ไขได้เนื่องจากมีข้อความต่อไปนี้
 • มีบางอย่างผิดปกติ แอป Chat ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์
 • วิธีดำเนินการต่อ พิมพ์ /signin เพื่อตรวจสอบสิทธิ์
 • วิธีรับความช่วยเหลือ หากผู้ใช้ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ก็สามารถพิมพ์ /help ได้
คุณต้องตรวจสอบสิทธิ์
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ดำเนินการไม่ได้ เนื่องจากไม่ได้ระบุวิธีตรวจสอบสิทธิ์
ลงชื่อเข้าใช้
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะไม่ได้ระบุวิธีลงชื่อเข้าใช้ และบ่งบอกว่าผู้ใช้ออกจากระบบแล้ว แทนที่จะพูดอย่างชัดเจน ทำให้เกิดความสับสน
กำหนดเวลาการประชุมไม่ได้
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้จะดำเนินการไม่ได้ เนื่องจากไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าทำไมจึงกำหนดเวลาการประชุมไม่ได้ หรือวิธีที่ผู้ใช้จะดำเนินการต่อไป เราไม่ได้ให้ความช่วยเหลือใดๆ