ทำให้กลุ่มเป้าหมายค้นพบพื้นที่ทำงานได้

หน้านี้อธิบายวิธีใช้ช่อง AccessSettings ในทรัพยากร Space ของ Google Chat API เพื่อทำให้กลุ่มเป้าหมายค้นพบพื้นที่ทำงานได้

หากต้องการทำให้กลุ่มเป้าหมายค้นพบพื้นที่ทำงานได้ ให้ตั้งค่าและเพิ่มกลุ่มเป้าหมายแทนการเชิญผู้ใช้ทีละราย กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มคน เช่น แผนกหรือทั้งบริษัทที่คุณแชร์พื้นที่ใน Chat ได้เพื่อเพิ่มการรับรู้และความสามารถในการแชร์ของพื้นที่ใน Chat ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายและตั้งค่าการแชร์ใน Chat

ใช้รหัสกลุ่มเป้าหมาย TARGET_AUDIENCE_ID เพื่อสร้างพื้นที่ทำงาน ตั้งค่าพื้นที่ทำงาน หรืออัปเดตพื้นที่ทำงานที่ผู้ใช้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเป้าหมายนั้นค้นพบได้โดยระบุ audiences/TARGET_AUDIENCE_ID ในช่องAccessSettings ของทรัพยากร Space

คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่มีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบขั้นสูงเพื่อรับรหัสกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

 1. ในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google ให้ไปที่ เมนู > ไดเรกทอรี > กลุ่มเป้าหมาย

  ไปที่กลุ่มเป้าหมาย

 2. หากยังไม่ได้สร้างกลุ่มเป้าหมาย โปรดดูสร้างกลุ่มเป้าหมาย

 3. คลิกชื่อกลุ่มเป้าหมายในรายการกลุ่มเป้าหมาย

 4. ใน URL กลุ่มเป้าหมาย ให้คัดลอกรหัส: https://admin.google.com/ac/targetaudiences/TARGET_AUDIENCE_ID

 5. คุณจะใช้ได้เฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดค่าไว้เพื่อใช้กับ Chat เท่านั้น หากต้องการยืนยัน ในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google ให้ไปที่ เมนู > แอป > Google Workspace > Google Chat > การตั้งค่าการแชร์

  ไปที่การตั้งค่าการแชร์

  1. หากไม่มีชื่อกลุ่มเป้าหมาย ให้คลิกแก้ไข
  2. คลิกเพิ่มกลุ่มเป้าหมาย
  3. เลือกกลุ่มเป้าหมาย แล้วคลิกบันทึก
  4. คลิกบันทึกในหน้าต่างการตั้งค่าการแชร์