Method: spaces.get

הפונקציה מחזירה פרטים על מרחב משותף. לדוגמה, תוכלו להיעזר במאמר איך מקבלים פרטים על מרחבים משותפים.

נדרש אימות. תמיכה באימות אפליקציות ובאימות משתמש.

בקשת HTTP

GET https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת קידוד של gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
name

string

חובה. שם המשאב של המרחב המשותף, בפורמט spaces/{space}.

פורמט: spaces/{space}

פרמטרים של שאילתה

פרמטרים
useAdminAccess

boolean

כשהערך הוא true, השיטה תפעל עם הרשאות האדמין של המשתמש ב-Google Workspace.

המשתמשים לביצוע שיחות צריכים להיות אדמינים ב-Google Workspace עם הרשאה לניהול צ'אטים ושיחות במרחבים המשותפים.

נדרשים היקפי הרשאות OAuth 2.0: chat.admin.spaces או chat.admin.spaces.readonly.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה יכלול מופע של Space.

היקפי ההרשאות

נדרש אחד מהיקפי ההרשאות הבאים של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.admin.spaces
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.admin.spaces.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.bot

מידע נוסף זמין במדריך להרשאות.