Method: spaces.messages.get

Zwraca szczegóły wiadomości. Przykładowe informacje znajdziesz w artykule Wyświetlanie szczegółowych informacji o wiadomości.

Wymaga uwierzytelniania. Obsługuje uwierzytelnianie aplikacji i uwierzytelnianie użytkowników.

Uwaga: może spowodować wyświetlenie wiadomości od zablokowanego użytkownika lub pokoju.

Żądanie HTTP

GET https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*/messages/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

To pole jest wymagane. Nazwa zasobu wiadomości.

Format: spaces/{space}/messages/{message}

Jeśli masz ustawiony identyfikator niestandardowy dla wiadomości, możesz użyć wartości z pola clientAssignedMessageId dla {message}. Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji Nadawanie nazwy wiadomości.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Message.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.bot
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.readonly

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.