Method: spaces.members.get

แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิก ดูตัวอย่างที่หัวข้อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกของผู้ใช้หรือแอป Google Chat

ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ รองรับการตรวจสอบสิทธิ์แอปและการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้

คำขอ HTTP

GET https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*/members/*}

URL ใช้ไวยากรณ์การแปลง gRPC

พารามิเตอร์เส้นทาง

พารามิเตอร์
name

string

ต้องระบุ ชื่อทรัพยากรของการเป็นสมาชิกที่จะเรียกดู

หากต้องการสมัครเป็นสมาชิกของแอปโดยใช้การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ คุณจะเลือกใช้ spaces/{space}/members/app ก็ได้

รูปแบบ: spaces/{space}/members/{member} หรือ spaces/{space}/members/app

เมื่อมีการตรวจสอบสิทธิ์ว่าเป็นผู้ใช้ คุณสามารถใช้อีเมลของผู้ใช้เป็นชื่อแทนสำหรับ {member} ตัวอย่างเช่น spaces/{space}/members/example@gmail.com โดยที่ example@gmail.com คืออีเมลของผู้ใช้ Google Chat

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อหาของคำขอต้องว่างเปล่า

เนื้อหาการตอบกลับ

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีอินสแตนซ์ Membership

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องใช้ขอบเขต OAuth อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.bot
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships.readonly

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่คู่มือการให้สิทธิ์