Method: media.download

Yüklenen medyayı indirir ancak Google Drive dosyalarını indirmez. İndirme URI'si /v1/media/{+name}?alt=media üzerinde destekleniyor. Bir Google Drive dosyasından bayt dışa aktarmak için Google Drive'daki files.export yöntemine bakın.

HTTP isteği

GET https://chat.googleapis.com/v1/media/{resourceName=**}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
resourceName

string

İndirdiğiniz medyanın adı. Daha fazla bilgi için spaces.messages.attachments.attachmentDataRef başlıklı makaleyi inceleyin.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa bu yöntem, dosya içeriğini bayt olarak döndürür.

Dosyanın yalnızca bir bölümünü indirmek için Range üstbilgisini bir bayt aralığı ile kullanın. Örneğin: Range: bytes=500-999.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.bot
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.readonly

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzu'na bakın.